Lista tytułów z wydawnictwa "WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 17 pasujących rekordów dla kryteriów wyszukiwania 1 2 > >>
KOMUNIKACJA W CYBERŚWIECIE, red.nauk.SYLWESTER BĘBAS, red.nauk.JÓZEF BEDNAREK, red.nauk.JERZY PLIS
JAKOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ A JAKOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA - WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I SPOŁECZNE, red.nauk.EWA JASIUK

Rewolucja informatyczna (informacyjno-komunikacyjna), nazywana "trzecią rewolucją przemysłową", zmieniła radykalnie komunikację ... więcej

"Z powyższego przeglądu wyłania się obraz pracy bogatej w różnorodne typy refleksji nad jakością działania ... więcej

WYZWANIA I DYLEMATY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINSITARCJI PUBLICZNEJ, red.nauk.EWA JASIUK, red.nauk.GERARD MAJ
PRAWNE ADMINISTRACYJNE I ETYCZNE ASPEKTY WYCHOWANIA W RODZINIE TOM II, red.nauk.SYLWESTER BĘBAS, red.nauk.EWA JASIUK

Niniejsza publikacja jest przygotowanym dzięki inicjatywie i staraniom pracowników Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, zbiorowym ... więcej

"Recenzowana publikacja Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie jest drugim tomem rozważań dotyczących sytuacji ... więcej

XX LAT ODRODZONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, red.nauk.EWA JASIUK
PORADNIK DLA WYCHOWAWCÓW KOLONII, red.nauk.SYLWESTER BĘBAS, PAWEŁ CZERWIŃSKI

"(...) praca jest zbiorem artykułów dotyczących istotnego i aktualnego zagadnienia, będącego jednym z ważnych elementów ... więcej

Pragniemy oświadczyć, że w pracy niniejszej odwołujemy się do Teorii Analizy Transakcyjnej3, która to pozwoli czytelniej ... więcej

POMIĘDZY ZARZĄDZANIEM PUBLICZNYM A OGÓLNĄ TEORIĄ ADMINISTRACJI, red.nauk.EWA JASIUK, red.nauk.STANISŁAW WRZOSEK, red.nauk.GERARD MAJ, red.nauk.KAMIL SIKORA
LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE - WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE, red.nauk.GERARD MAJ, red.nauk.ANDRZEJ GOŁĘBIOWSKI

[...] Przedłożona do recenzji publikacja stanowi bardzo udaną próbę refleksji badawczej, która pozwala rozumieć ... więcej

Publikacja składa się z dwóch części. Część pierwsza, pt. "Niedostosowanie społeczne w teorii i praktyce ... więcej

SPOŁECZNA OCENA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SKUTECZNOŚCI POLICJI W ZAPOBIEGANIU PATOLOGIOM SPOŁECZNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, SYLWESTER BĘBAS, MONIKA SOKOŁOWSKA
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNE NURTY W OPIECE WYCHOWANIU I RESOCJALIZACJI W EUROPIE  , red.nauk.SYLWESTER BĘBAS, red.nauk.ELŻBIETA KIELSKA

Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy przedstawia rolę Policji w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa ... więcej

Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania uczyniono opiekę, wychowanie i resocjalizację w Europie. Autorzy starali się ukazać ... więcej

1 2 > >>