Lista tytułów z wydawnictwa "WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU"

Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 9 pasujących rekordów dla kryteriów wyszukiwania
SPRAWNOŚĆ INFORMACYJNA RYNKU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, red.nauk.KAZIMIERZ MEREDYK, red.nauk.ELŻBIETA ZALESKO
STRATEGIE PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY, JÓZEF SZABŁOWSKI

W opracowaniu podjęto problem jakości produktów żywnościowych, a ściśle biorąc, pogłębiającej ... więcej

PRZEDMOWA Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie strategii produkcji w działalności przedsiębiorstwa, w tym kształtowania ... więcej

KAPITAŁ MIĘDZYNARODOWY A FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE, DOROTA OSTROWSKA
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU INWESTYCJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYBRANE ZAGADNIENIA, OLGIERD GEDYMIN

Celem niniejszej rozprawy była weryfikacja hipotezy, że główną przyczyną niedostatecznej efektywności instytucji finansowych ... więcej

Niniejsza praca jest wprowadzeniem do niektórych metod modelowania ilościowego, użytecznych w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi ... więcej

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYMI FIRMAMI USŁUGOWYMI, HENRYK BRONAKOWSKI, EDWARD HOŚCIŁOWICZ, URSZULA WIDELSKA
DEFICYT BUDŻETOWY I DŁUG PUBLICZNY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH, red.EUGENIUSZ RUŚKOWSKI

Leksykalny model racjonalnej organizacji i zarządzania małymi firmami obejmuje: - analizę i badanie rynkowych uwarunkowań strategicznych ... więcej

WPROWADZENIE Prezentowana praca opiera się w przeważającej części na referatach konferencyjnych, w stosunku do pierwotnej wersji ... więcej

OBLICZE POLITYCZNE REGIONÓW POLSKI, red.MAŁGORZATA DAJNOWICZ
POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY, red.ANATOLIUSZ KOPCZUK, red.MAREK PRONIEWSKI

fragment ze wstępu Tematyka dotycząca regionów Polski jest przedmiotem zainteresowań naukowych od wielu lat. Pierwsze poważne ... więcej

Po dwóch latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej można już zdobyć się na refleksję nad społecznymi i gospodarczymi ... więcej

MIKROEKONOMIA TESTY I ZADANIA, BARBARA BAKIER, MARTA DAWIDZIUK, ANNA IWACEWICZ-ORŁOWSKA

WSTĘP Czy sądzicie Państwo, że nawet nie studiując ekonomii nie wykorzystujemy jej dorobku w praktyce? Czy studiowanie ekonomii ... więcej