Lista tytułów z wydawnictwa "WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 11 pasujących rekordów dla kryteriów wyszukiwania 1 2 > >>
BEZBRONNOŚĆ CZŁOWIEKA WOBEC SYSTEMU, MIROSŁAW JAROSZ, ANNA WŁOSZCZAK-SZUBZDA, PIOTR DZIEMIDOK
ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSCE, red. WŁADYSŁAW S. KUCHARSKI, red.MAREK ŻMIGRODZKI

(...) pomysł napisania monografii o bezbronności ma swoją merytoryczną przyczynę tkwiącą głęboko w postawach ... więcej

Do tradycji należy organizowanie przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie konferencji i seminariów poświęconych ... więcej

RACJONALNOŚĆ W ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH ZAŁOŻENIA A PRAKTYKA REALIZACJI, red.JOLANTA SZOŁNO-KOGUC
REGULACJE ADMINSITRACYJNO-FINANSOWE W PRAWIE WODNYM, KATARZYNA POPIK-CHORĄŻY

Monografia obejmuje sześć zwartych opracowań autorskich przygotowanych przez zespół specjalistów reprezentujących ... więcej

W polskim systemie prawnym całość zagadnień związanych z korzystaniem z zasobów wodnych oraz racjonalnym ich gospodarowaniem ... więcej

WSPIERANIE PROCESÓW INNOWACYJNYCH W GOSPODARCE REGIONU, red.MARIAN STEFAŃSKI
EWOLUCJA WŁADZY WYKONAWCZEJ W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ 1989-2014, red.nauk.MARIUSZ PAŹDZIOR, red.nauk.BOGUMIŁ SZMULIK

Niniejsza monografia jest pierwszą z cyklu prac poświeconych problematyce procesów innowacyjnych z perspektywy regionalnej przygotowanych ... więcej

Zainteresowanie naukowców przemianami ustrojowymi w naszym regionie Europy nie słabnie. Dwudziestopięciolecie transformacji, które ... więcej

CZŁOWIEK W PROCESIE WYCHOWANIA WSPÓŁCZESNE DYLEMATY PEDAGOGIKI, red.nauk.PAWEŁ CZARNECKI
SZANSE I BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOSCI W POLSCE W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO ORAZ PRAWA PRYWATNEGO, red.nauk.LESZEK BIELECKI, red.nauk.JAN MOJAK, red.nauk.AGNIESZKA ŻYWICKA

Gwałtowne przemiany zachodzące we współczesnym świecie sprawiają, że konieczne jest stałe poszukiwanie metod ... więcej

Gwarancję pomyślnego rozwoju polskiej gospodarki stanowi przedsiębiorczość i aktywne zaangażowanie obywateli naszego kraju. ... więcej

FUNDAMENTALNE WARTOŚCI I ZASADY USTROJOWE MODEL KONSTYTUCYJNY A PRAKTYKA USTROJOWA W POLSCE, red.nauk.MARIUSZ PAŹDZIOR, red.nauk.BOGUMIŁ SZMULIK
PRAWNO-EKONOMICZNE SZANSE I BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE I EUROPIE, red.nauk.MARIAN STEFAŃSKI

W pracy Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce zawarto szereg artykułów poświęconych wybranym ... więcej

Dorota Jegorow Poglądy studentów ekonomii na wpływ członkostwa Unii Europejskiej na polską gospodarkę Tomasz Wołowiec Ways ... więcej

1 2 > >>