Lista tytułów z wydawnictwa "WDiNP UW"

Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 9 pasujących rekordów dla kryteriów wyszukiwania
WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ I JEJ RELACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, ANNA WRÓBEL, PAWEŁ JANUSZ BORKOWSKI, ŁUKASZ ZAMĘCKI
UNIA EUROPEJSKA W REGIONIE ŚRODZIEMNOMORSKIM MIĘDZY POLITYKĄ WSPÓLNĄ A INTERESAMI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, red.nauk.JUSTYNA ZAJĄC

Książka, którą trzymają Państwo w rękach, powstała jako pokłosie projektu badawczego Wewnętrzne uwarunkowania ... więcej

Niemal dwie dekady po zainicjowaniu Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego - jednego ze sztandarowych programów Unii Europejskiej w jej ... więcej

BECOMING EUROPEANS IN CENTRAL EASTERN EUROPE NATIONAL IDENTITY CONSTRUCTION AFTER 2004, red.ANDRIUS SVARPLYS, red.BARTŁOMIEJ ZDANIUK
NOWE SPOJRZENIA W NAUKACH O POLITYCE TOM 5, red.ADAM DĄBROWSKI, red.MATEUSZ LUDWINIAK

One might have noticed that all the contributions in this book deal with the attempts of former post-communist states to find the appropriate way to ... więcej

Współczesne nauki o polityce to dyscyplina naukowa, w obrębie dziedziny nauk społecznych, o ukształtowanych paradygmatach badawczych ... więcej

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WIELKIEJ BRYTANII PO ZIMNEJ WOJNIE, GRZEGORZ GOGOWSKI
SPÓR O KONCEPCJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE (1918-1939) TOM I SAMORZĄD SAMORZĄD GOSPODARCZY INNE RODZAJE SAMORZĄDU, ANNA SZUSTEK

Podstawowym celem badawczym stawianym przed niniejszą monografią będzie przeprowadzenie analizy najważniejszych wymiarów brytyjskiej ... więcej

Tom pierwszy - jak już zaznaczono - ma charakter wprowadzający, w jakiejś mierze porządkujący podstawową siatkę pojęciową ... więcej

STUDIA EUROPEJSKIE WYZWANIA INTERDYSCYPLINARNOŚCI , red.nauk.JACEK CZAPUTOWICZ
SPÓR O KONCEPCJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE (1918-1939) TOM I SAMORZĄD SAMORZĄD GOSPODARCZY INNE RODZAJE SAMORZĄDU, ANNA SZUSTEK

Książka poświęcona jest rozwojowi studiów europejskich z perspektywy poszczególnych dyscyplin naukowych. Część ... więcej

Tom pierwszy - jak już zaznaczono - ma charakter wprowadzający, w jakiejś mierze porządkujący podstawową siatkę pojęciową ... więcej

PARTIE SOCJALDEMOKRATYCZNE W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, JACEK WOJNICKI

Opracowanie niniejsze omawia funkcjonowanie ugrupowań socjaldemokratycznych po 1989 roku. Data ta stanowi istotną cezurę, nie tylko dla ... więcej