Lista tytułów z wydawnictwa "UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 78 pasujących rekordów dla kryteriów wyszukiwania 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
PRZESZŁOŚĆ I ORIENTACJA PROSPEKTYWNA W POLSKICH WYOBRAŻENIACH IDEOWYCH, MICHAŁ ŚLIWA, MAGDALENA MIKOŁAJCZYK
ZMIANY ZACHOWAŃ PROKREACYJNYCH W POLSCE W UJĘCIU PRZESTRZENNYM, MILENA LANGE, SŁAWOMIR KUREK

ISBN: 978-83-7271-841-5 Zbiór ośmiu artykułów stanowiący przykład ciekawej refleksji naukowej dotyczącej takiej ... więcej

Autorzy zaprezentowali obserwacje zmian w zachowaniach prokreacyjnych dla lat 1990?2010, przyjmując jako punkt odniesienia dla sytuacji w Polsce zjawiska ... więcej

WPŁYW INNOWACYJNOŚCI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW, red.ZBIGNIEW ZIOŁO, red.TOMASZ RACHWAŁ
WSPÓŁCZESNA EDUKACJA MEDIALNA: TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ, AGNIESZKA OGONOWSKA

W niniejszym tomie główna uwaga zostanie skierowana na analizę rozwijania innowacyjności firm reprezentujących różne ... więcej

Książka ta dotyczy różnych znaczeń, kluczowych wymiarów, wzorców, funkcji i kontekstów edukacji medialnej ... więcej

(KONTRO)WERSJE WIELOWYMIAROWOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI, red.nauk.WANDA JAKUBASZEK, red.nauk.DANUTA TOPA
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA W DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEJ, red.MAGDALENA CAMPION, red.ZBIGNIEW KWIASOWSKI

Praca zbiorowa wpisująca się w nurt dyskusji dotyczących form edukacji wspierających człowieka w rozwoju. Autorzy poruszają ... więcej

Publikacja jest próba interdyscyplinarnego spojrzenia na współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa w działalności ... więcej

WPŁYW INNOWACYJNOŚCI NA ZMIANY GOSPODARKI W UKŁADACH PRZESTRZENNYCH, red.ZBIGNIEW ZIOŁO, red.TOMASZ RACHWAŁ
OŚWIATA DOROSŁYCH WOBEC JEDNOSTEK I GRUP DEFAWORYZOWANYCH KU SPOŁECZNEJ JEDNOŚCI, red.nauk.ZOFIA SZAROTA

Przedstawione prace stanowią przegląd problematyki badawczej oraz prezentują interesujące studia empiryczne, które mogą ... więcej

Ważny głos w dyskusji nad rolą badań andragogicznych w wyznaczaniu bieżących i przyszłych kierunków polityki ... więcej

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE NA POZIOMIE REGIONU PRZYKŁAD SZKOCJI I KATALONII, red.KATARZYNA SOBOLEWSKA-MYŚLIK
ELEMENTY ŚWIADOMOŚCI POLITYCZNEJ WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO, red.nauk.KRZYSZTOF ŁABĘDŹ

Przedmiotem rozważań Autorki są nowe zjawiska, które pojawiły się w państwach europejskich w 2. poł. XX w. i ... więcej

Zbiór tekstów dotyczących różnych aspektów świadomości politycznej społeczeństwa polskiego, ukazanych ... więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>