Lista tytułów z wydawnictwa "UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 184 pasujące rekordy dla kryteriów wyszukiwania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH GOSPODAREK I PRZEDSIĘBIORSTW. ASPEKTY GLOBALNE, REGIONALNE, SEKTOROWE, red.nauk.MAŁGORZATA KOKOCIŃSKA
WIELOKRYTERIALNA OCENA SYSTEMU ZASOBÓW WŁASNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, MACIEJ CIEŚLUKOWSKI

Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera prace doktorantów Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zarówno ze ... więcej

Praca stanowi próbę odpowiedzi na wskazane problemy i stawiane wymogi unijnym zasobom. Przed pracą postawiono dwa cele główne. ... więcej

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE DETERMINANTY ZATRUDNIENIA W UJĘCIU LOKALNYM, AGNIESZKA ZIOMEK
PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYKU GLOBALNYM, red.nauk.JERZY SCHROEDER, red.nauk.RAFAŁ ŚLIWIŃSKI

Autorka rozpatruje jedno z istotnych zagadnień w polityce lokalnej, jakim jest określenie sposobów wychodzenia z impasu na tych obszarach ... więcej

Ze wstępu Niniejsza monografia zawiera opracowania przygotowane przez przedstawicieli polskich ośrodków naukowych prowadzących ... więcej

PAŃSTWO PRZEDSIĘBIORSTWO KONSUMENT - ASPEKTY MIKRO- I MAKROEKONOMICZNE, red.nauk.WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA, red.nauk.GRZEGORZ MAZUR
DYLEMATY BUDŻETU I WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ, red.nauk.GRZEGORZ PALUSZAK, red.nauk.MAGDALENA SAPAŁA

Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem z serii Debiuty Ekonomiczne, przygotowanym w formie monografii, na którą składa się ... więcej

Zamierzeniem autorów książki było przedstawienie w możliwie jasny sposób złożonej problematyki budżetu ... więcej

EKONOMIA TEORIA HISTORIA PRAKTYKA, red.nauk.MAREK RATAJCZAK, red.nauk.IZABELA BLUDNIK, red.nauk.JACEK WALLUSCH
MATEMATYKA W EKONOMII TEORIA I ZASTOSOWANIE, red.nauk.EMIL PANEK

Odzwierciedleniem różnych sposobów i metod szukania odpowiedzi na pytania o to, jak jest skonstruowany i jak działa świat ... więcej

Monografia zawiera najnowsze wyniki badań pracowników i doktorantów Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu ... więcej

FINANSE PUBLICZNE, red.nauk.JERZY SOKOŁOWSKI, red.nauk.ARKADIUSZ ŻABIŃSKI
RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING, red.nauk.MARIA NIEPLOWICZ, red.nauk.EDWARD NOWAK

Publikacja ta stanowi zbiór opracowań poświęconych rozważaniom, które odnoszą się do wielu problemów ... więcej

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym ... więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>