Lista tytułów z wydawnictwa "UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 127 pasujących rekordów dla kryteriów wyszukiwania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W ORGANIZACJACH HANDLOWYCH ZBIÓR ZADAŃ wyd.2, JERZY KUCHMACZ
WYCENA BILANSOWA AKCJI W TEORII I PRAKTYCE RACHUNKOWOŚCI, PAWEŁ BIELAWSKI

Celem tego zbioru jest objaśnienie sposobów rozwiązywania - specyficznych dla przedsiębiorstw handlowych - problemów organizacji ... więcej

Podstawowym celem rozprawy jest przedstawienie propozycji rozwiązań głównych problemów dotyczących wyceny i szacowania ... więcej

KONTROWERSJE WOKÓŁ AKCESJI POLSKI DO UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ, red.STANISŁAW LIS
BEZPOŚREDNIE ESTYMATORY MODALNEJ, ANDRZEJ SOKOŁOWSKI

W historycznym dniu 1 maja 2004 r. Polska i Słowacja włączyły się w główny nurt nowoczesnej światowej gospodarki ... więcej

Praca ta [...] zawiera syntetyczne opisy wielu estymatorów modalnej. Należy zatem sądzić, że bardzo spopularyzuje ona wykorzystanie ... więcej

RYZYKO I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI FINANSOWYCH I RZECZOWYCH, KRZYSZTOF GUZIK, EDWARD SMAGA
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI FINANSOWYCH, KATARZYNA MIKOŁAJCZYK

Książka powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych zdobytych podczas prowadzenia zajęć z takich przedmiotów ... więcej

Współczesne finanse są dyscypliną naukową w dużym stopniu opartą na metodach ilościowych. Właściwie ... więcej

INNOVATIVE ECONOMY AS THE OBJECT OF INVETIGATION IN THEORETICAL ECONOMICS, red.ANDRZEJ MALAWSKI
BADANIE CYKLICZNOŚCI ZJAWISK EKONOMICZNYCH, WIT URBAN

In this monograph, innovative economy is understood as an economic system governed by the rules of a gamę elaborated by Joseph A. Schumpeter in his ... więcej

Modelowanie dynamiki systemów rzeczywistych stanowi jedno z ważnych zagadnień badań naukowych. Jego znaczenie wynika przede wszystkim ... więcej

WYBRANE KWESTIE SPOŁECZNE W POLSCE, KAZIMIERZ ZIELIŃSKI, DARIUSZ ŻMIJA, GRAŻYNA HOLIK
BAYESOWSKIE MODELE SV Z PRZYŁĄCZAMI TYPU MARKOWA W ANALIZIE ZMIENNOŚCI NA RYNKACH FINANSOWYCH, ŁUKASZ KWIATKOWSKI

Polityka społeczna to "działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, której celem jest ... więcej

Wstęp 1. PROCESY SV W MODELOWANIU DANYCH FINANSOWYCH 1.1. Uwagi wprowadzające 1.2. Ekonometryczne modelowanie finansowych szeregów ... więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>