Lista tytułów z wydawnictwa "UNIWERSYTET ŚLĄSKI"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 104 pasujące rekordy dla kryteriów wyszukiwania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
WOLNOŚĆ I DOBRO. PROBLEM WOLNOŚCI W KATOLICKIEJ FILOZOFII SPOŁECZNEJ W POSLCE PO 1989 ROKU, TOMASZ CZAKON
DYLEMATY INTEGRACYJNE POLSKI WYBRANE ASPEKTY, red.MIECZYSŁAW STOLARCZYK

Przedmiotem zainteresowania autora jest stosunek katolickich myślicieli społecznych do wolności po przełomie politycznym 1989 roku ... więcej

Celem opracowania jest zarysowanie stanowiska Polski wobec niektórych problemów Unii Europejskiej na obecnym etapie jej rozwoju. Intencją ... więcej

INFORMACJA EUROPEJSKA NA GÓRNYM ŚLĄSKU, red.WIESŁAW BABIK, red.DANUTA SIERADZKA
SPRAWIEDLIWOŚĆ W KULTURZE EUROPEJSKIEJ, red.TOMASZ SŁUPIK, red.AGNIESZKA TUROŃ, red.WOJCIECH KAUTE

Książka składa się z dwóch części, które tworzą artykuły problemowe oraz wybrane rozdziały lub ... więcej

Zarys przedstawionej problematyki zawarty w niniejszym tomie bez wątpienia nie wyczerpuje ani złożoności, ani ważności omawianego ... więcej

WYBORY SAMORZĄDOWE W MEDIACH REGIONALNYCH. DZIENNIKI REGIONALNE I TELEWIZYJNE AUDYCJE WYBORCZE JAKO PLATFORMY KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ, red.MAREK MAZUR, red.AGNIESZKA HESS
POBUDZIĆ A ZOSTAĆ POBUDZONYM EMOCJE W POLITYCE, ŻANETA KRAWCZYK-ANTOŃSKA

Systematycznie prowadzona analiza sposobów i form prezentacji kampanii wyborczych w mediach stanowi jeden z kluczowych elementów badań ... więcej

Współczesna polityka wydaje się odchodzić od standardów racjonalnego wnioskowania, kładąc nacisk na retorykę ... więcej

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA I ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW A JAKOŚĆ ŻYCIA W MIASTACH PERYFERYJNYCH, red.ADAM BARTOSZEK, red.URSZULA SWADŹBA
SPOŁECZNA, EKONOMICZNA I POLITYCZNA TOŻSAMOŚĆ PAŃSTW EUROPEJSKICH, red.nauk.MACIEJ MITRĘGA

Adam Bartoszek: Kapitał ludzki w środowisku lokalnym - zarys założeń badawczych 1.Teoretyczne przesłanki badań kapitału ... więcej

Zamysłem redaktorów i inicjatorów publikacji pracy było utrwalenie najważniejszych elementów międzynarodowego ... więcej

MIĘDZY SOCJOLOGIĄ POLITYKI A ANTROPOLOGIĄ POLITYKI, red.JACKA WODZA
MY ZAGUBIENI W ŚWIECIE PRZYCZYNEK DO FILOZOFII ŚRODOWISKA ZYCIA JAKO PODSTAWY ENWIROMENTOLOGII, WIESŁAW SZTUMSKI

JACEK WÓDZ Dlaczego antropologia polityki? Zamiast wprowadzenia ELOISA DEL PlNO Instytucjonalizacja hiszpańskiego modelu państwa ... więcej

Przedmiotem monografii jest życie człowieka w środowisku globalnym, coraz szybciej zmieniającym się, nacechowanym ryzykiem i niepewnością ... więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>