Lista tytułów z wydawnictwa "UCZELNIA ŁAZARSKIEGO"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 32 pasujące rekordy dla kryteriów wyszukiwania 1 2 3 4 > >>
NOWELA LISTOPADOWA PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO, ARWID MEDNIS, MACIEJ ROGALSKI, PIOTR BRZEZIŃSKI, STANISŁAW PIĄTEK, ZUZANNA ŁAGANOWSKA, ZBIGNIEW CZARNIK, MARLENA WACH
NEW PROGRESS AND CHALLENGES IN THE AIR LAW AIR CRASH VICTIMS FAMILIES PROTECTION, ANNA KONERT, HANS EPHRAIMSON-ABT

Przedmiotem opracowania jest omówienie zmian wprowadzonych nowelą listopadową, które mają najistotniejsze znaczenie dla praktyki ... więcej

The book refers to new progress and challenges in the air law with respect to air crash victims‘ families protection. The aim of the book is to ... więcej

ASPEKTY PRAWNE BADANIA ZDARZEŃ LOTNICZYCH W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA 996/2010, red.ANNA KONERT
SCHYŁEK KOMUNIZMU I POLSKIE PRZEMIANY W ODBIORZE SPOŁECZNYM, JACEK SZYMANDERSKI

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego i Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION we współpracy z ... więcej

Książka zawierająca teksty Jacka Szymanderskiego pisane w latach "burzy i naporu", czyli latach schyłku ustroju komunistycznego, a ... więcej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM, MACIEJ ROGALSKI
EFEKTY WYKORZYSTANIA DOTACJI UNIJNYCH W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2007-2013 CZ.2 WOJEWÓDZTWA POLSKI WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ, JACEK SIERAK, MARCIN SIENICKI, ANNA KARASEK, ANGELIKA KUCYK, OLEKSANDR KORNIIENKO, ANNA GODLEWSKA, AGNIESZKA BOCZKOWSKA, ALBINA ŁUBIAN

Problematyka sankcji administracyjnych posiada nie tylko duże znaczenie teoretyczne, ale i praktyczne z uwagi na wielość i różnorodność ... więcej

Przystąpienie do Unii Europejskiej dało Polsce ogromną szansę nadrobienia opóźnień w stosunku do wiodących gospodarek ... więcej

ROZMOWY O BEZPIECZEŃSTWIE O BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM POLSKI W LATACH 2010-2015 W WYWIADACH I KOMENTARZACH SZEFA BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, STANISŁAW KOZIEJ
STUDIA O BEZPIECZEŃSTWIE O BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 2010-2015 W PUBLIKACJACH I ANALIZACH SZEFA BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, STANISŁAW KOZIEJ

Wstęp Lata 2010-2015 charakteryzowały się ogromną dynamiką procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa - zarówno ... więcej

Całość publikacji koncentruje się wokół trzech głównych problemów. W pierwszym rozdziale (TEORIA BEZPIECZEŃSTWA) ... więcej

PRAWO UE I PORZĄDEK KONSTYTUCYJNY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH PROBLEM KONKURENCJI I WZAJEMNYCH RELACJI, red.nauk.DOMINIKA E. HARASIMIUK, red.nauk.MARCIN OLSZÓWKA, red.nauk.ANDRZEJ ZINKIEWICZ
TEORIE EKONOMII A INSTRUMENTY ANTYKRYZYSOWE, MARIAN GUZEK

Z recenzji wydawniczej Prof. dr hab. Marii Kruk-Jarosz: "Zaletą recenzowanej monografii jest (...) rzetelna analiza bardzo konkretnych zjawisk, głównie ... więcej

Książka jest poświęcona poszukiwaniu w nauce ekonomii terapii na kryzys światowy. Autor twierdzi, że nauka ta została ... więcej

1 2 3 4 > >>