Lista tytułów z wydawnictwa "TNOiK"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 93 pasujące rekordy dla kryteriów wyszukiwania 1 2 3 4 > >>
ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE wyd.4, TOMASZ JĘDRZEJEWSKI, MARIAN MASTERNAK, PIOTR RĄCZKA
DIALOG SPOŁECZNY W ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, MONIKA GŁADOCH

Opracowanie zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób ... więcej

Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy nie jest zdarzeniem prawnym, lecz raczej faktem społecznym, który następuje jednak w obrębie ... więcej

WYBRANE ASPEKTY MARKETINGU HOLISTYCZNEGO - PERSPEKTYWA ODBIORCÓW, AGNIESZKA IZABELA BARUK
FINANSE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ, ANDRZEJ BUSZKO

Z recenzji wydawniczej [...] Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorka zaproponowała własną autorską kompozycję ... więcej

Szara strefa, działania przestępczości zorganizowanej wywołują znaczne zmiany makroekonomiczne. W skrajnych warunkach destabilizują ... więcej

OCHRONA PRAW PRACOWNIKA W KODEKSIE KARNYM ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, SEBASTIAN KOWALSKI
SYSTEM PRAWNY UBEZPIECZEŃ OBOWIĄZKOWYCH PRZESŁANKI I KIERUNKI REFORM, red.nauk.EUGENIUSZ KOWALEWSKI, red.nauk.WŁADYSŁAW W MOGILSKI

Monografia składa się z trzech części. W pierwszej z nich został omówiony status pracownika z punktu widzenia norm zawartych ... więcej

Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena stanu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych oraz przedstawienie przesłanek i założeń ... więcej

PRO MEMORIA KSIĘGA JUBILEUSZOWA DLA UCZCZENIA PAMIĘCI PROFESOR KRYSTYNY KAMIŃSKIEJ, red.ANDRZEJ GACA
DYNAMIKA ROZWOJU RADY EUROPEJSKIEJ W SYSTEMIE INSTYTUCJONALNYM UNII EUROPEJSKIEJ STUDIUM PRAWNO-USTROJOWE, KATARZYNA MARIA WITKOWSKA-CHRZCZONOWICZ

"Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej" jest wyrazem uznania dla jej zasług w dziedzinie nauki i dydaktyki. Zdolności ... więcej

Recenzowana książka stanowi istotny wkład do nauki polskiej w zakresie mało eksploatowanej dotąd dziedziny prawa europejskiego. ... więcej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA-STRONY EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O OCHORNIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI STUDIUM PRAWNOMIĘDZYNARODOWE, MICHAŁ BALCERZAK
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ MORSKICH, MAŁGORZATA NESTEROWICZ

Monografia zawiera analizę odpowiedzialności międzynarodowej państw-stron EKPC oraz rozważania na temat relacji modelu odpowiedzialności ... więcej

Wykaz najważniejszych skrótów ROZDZIAŁ I. GENEZA I ROZWÓJ INSTYTUCJI GLOBALNEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOśCI 1. ... więcej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU wyd.2, KINGA BĄCZYK-ROZWADOWSKA
OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA I STOPIEŃ LICENCJI, red.JANUSZ WOJTAL, red.MARIAN MILEWICZ

Książka jest drugim, zaktualizowanym i poszerzonym wydaniem monografii dotyczącej zagadnienia cywilnej odpowiedzialności za szkody ... więcej

Przed Państwem I tom z dwutomowej pozycji mającej służyć jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu na licencje pracownika ochrony ... więcej

OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA II STOPIEŃ LICENCJI ORAZ OCHRONA IMPREZ MASOWYCH, red.JANUSZ WOJTAL, red.MARIAN MILEWICZ
INSTYTUCJE PRAWA RYNKU KAPITAŁOWEGO, RAFAŁ BLICHARZ

Przed Państwem II tom z dwutomowej pozycji mającej służyć jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu na licencje pracownika ochrony ... więcej

Opracowanie stanowi próbę usystematyzowania złożonej i skomplikowanej wiedzy z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz przedstawienia ... więcej

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI, BOGUSŁAW KACZMAREK
WYBRANE PROBLEMY PRAWNO-MEDYCZNE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPLANTACJI, TADEUSZ STĘPIEŃ

Książka zawiera analizę najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesne zarządzanie przedsiębiorstwami. ... więcej

Wszelkim zabiegom medycznym towarzyszą niełatwe problemy prawne. Rozważania w tej mierze są istotne z prakseologicznego punktu widzenia ... więcej

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA KOMENTARZ, red.PAWEŁ KUCZMA
INSTRUMENTY WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO STOSOWANE PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY PROBLEMATYKA PRAWNOFINANSOWA, MAŁGORZATA CILAK

Lobbing po dziś dzień kojarzony jest z korupcją czy działalnością na styku polityki i biznesu. Głośne afery takie ... więcej

Książka jest poświęcona zagadnieniu wspierania rozwoju gospodarczego przez samorządy w Polsce przy pomocy rozwiązań ... więcej

DZIAŁALNOŚĆ PRAWODAWCZA SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH W POLSCE, PIOTR RĄCZKA
JUSTYNIAŃSKIE ŹRÓDŁA PRAWNE I POZAPRAWNE W PAPIRUSACH I INSKRYPCJACH VI-VII W. ORAZ W APOKRYFACH WEDŁUG ŹRÓDEŁ VI-XVI W., EWA GAJDA

Przedmiotem monografii jest analiza działalności prawodawczej samorządów zawodowych w Polsce po zmianach ustroju społeczno-politycznego ... więcej

[...] Systematyczne, a jednocześnie z zastosowaniem różnorakich dystynkcji formy i przedmiotu, zestawienie źródeł prawnych ... więcej

ENOTURYSTYKA JAKO SZANSA ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO OBSZARÓW WIEJSKICH, ANNA MAZURKIEWICZ-PIZŁO
UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW OD RYZYK KATASTROFICZNYCH ASPEKTY PRAWNO-EKONOMICZNE, red.nauk.EUGENIUSZ KOWALEWSKI

Enoturystyka (turystyka winiarska, ang. wine tourism) jest jednym z kierunków rozwoju turystyki, który ma ugruntowaną pozycję w ... więcej

Przedmiotem opracowania zbiorowego jest problematyka ubezpieczeniowa związana z kompensacją tzw. szkód katastroficznych dotykających ... więcej

PRAWO BADAŃ KLINICZNYCH W ZARYSIE, red.nauk.MARCIN ŚLIWKA
PRAWO WYZNANIOWE EXCERPTA 1 WSPÓLNOTY RELIGIJNE I ICH OSOBY PRAWNE, oprac.EWA GAJDA

Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 11 kwietnia 2013 roku zorganizował konferencje nt. Badania kliniczne produktów ... więcej

Ze wstępu do książki: [... ] Prawo kościelne rodzi się wraz z chrześcijaństwem, a jego - mniej lub bardziej swobodny ... więcej

ZWIĄZKI PARTNERSKIE DEBATA NA TEMAT PROJEKTOWYCH ZMIAN PRAWNYCH, red.nauk.MAREK ANDRZEJEWSKI
POLSKIE PRAWO FINANSOWE ZARYS OGÓLNY wyd.5, ANDRZEJ BORODO

Opracowanie zawiera artykuły dotyczące tematyki związków partnerskich. W opracowaniu piszą przedstawiciele socjologii, teologii ... więcej

Praca przedstawia współczesny system prawny polskich finansów publicznych. Poświęcona jest poszczególnym dziedzinom ... więcej

LOGICZNE ZAGADNIENIA PRAWOZNAWSTWA, MILENA KORYCKA-ZIRK, TOMASZ BEKRYCHT, KAROL DOBRZENIECKI
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE EGZEKUCYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE WYBÓR ORZECZNICTWA wyd.6, EUGENIUSZ OCHENDOWSKI

W pracy omówiono zagadnienia z obszaru dwóch zintegrowanych dziedzin wiedzy, jakimi są prawoznawstwo i logika. Opracowanie składa ... więcej

Autor prezentuje problematykę procedury administracyjnej, procedury w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg ... więcej

ŁACIŃSKA TERMINOLOGIA PRAWNICZA IGNORANTIA IURIS NOCET, EWA GAJDA, BOŻENA LUBIŃSKA
UDZIAŁ PROKURATORA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM, PIOTR WIŚNIEWSKI

Korzeni współczesnej kultury europejskiej szukać należy w filozofii greckiej, prawie rzymskim i chrześcijaństwie. Tradycja ... więcej

Monografia stanowi próbę kompleksowego przedstawienia problematyki udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym. Publikacja składa ... więcej

1 2 3 4 > >>
 
 
 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier