Lista tytułów z wydawnictwa "PRESSCOM"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 144 pasujące rekordy dla kryteriów wyszukiwania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PAWEŁ BANASIK
PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PRAKTYCZNY KOMENTARZ, DOROTA ADAMEK-HYSKA

Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi podstawę ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ... więcej

Od 1 stycznia 2011 r. jednostki i zakłady budżetowe muszą dostosować swoją politykę rachunkowości w zakresie zakładowych ... więcej

USTAWA O ZMIANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KOMENTARZ, SEBASTIAN ZARĘBA, GRZEGORZ MAZUREK
ZASTOSOWANIE PRAWA CYWILNEGO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, ELIZA GRABOWSKA-SZWEICER, MARCIN MEDUCKI

Publikacja stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie ... więcej

AUKCJE I LICYTACJE ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, IWONA ZIARNIAK, ELIZA GRABOWSKA-SZWEICER, MAGDALENA MICHAŁOWSKA, GRZEGORZ MAZUREK
UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PRACOWNIKÓW, KRZYSZTOF SPRUTTA, ŁUKASZ PAROŃ

W książce szczegółowo opisano elektroniczne rozwiązania wykorzystywane przy udzielaniu zamówień publicznych. Autorzy ... więcej

Nowelizacje kodeksu pracy obowiązujące od 17 czerwca i 1 października 2013 r. znacznie rozszerzyły i uelastyczniły uprawnienia ... więcej

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, SEBASTIAN BACH
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI SAMORZĄDOWYCH I SKARBU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, RAFAŁ PADRAK

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek ... więcej

Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje m.in. problematykę sprzedaży nieruchomości stanowiących własność ... więcej

JAK UNIKNĄĆ ZWROTU NIEPRAWIDŁOWO WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW UNIJNYCH, GRZEGORZ KARWATOWICZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, PAWEŁ BANASIK

Kontrole realizacji projektów unijnych, prowadzone u polskich beneficjentów, często skutkują nałożeniem sankcji w postaci ... więcej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi jeden z najważniejszych dokumentów w całym postępowaniu o udzielenie ... więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>