Lista tytułów z wydawnictwa "KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW"

Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 7 pasujących rekordów dla kryteriów wyszukiwania
RYZYKA SPECYFICZNE DLA WYBRANYCH BRANŻ, EWA SOBIŃSKA, JUSTYNA BEATA ZAKRZEWSKA
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ŚRODOWISKU ZAAWANSOWANYM INFORMATYCZNIE, IZABELA MACIEJEWSKA

Publikacja ma na celu przede wszystkim pomoc w zakresie identyfikacji specyficznych czynników ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej ... więcej

Celem podręcznika jest zapewnienie biegłym rewidentom wsparcia merytorycznego w procesie badania sprawozdań finansowych w środowisku ... więcej

USŁUGI BIEGŁEGO REWIDENTA INNE NIŻ BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WG STANU PRAWNEGO NA 15 LIPCA 2015 ROKU, ANTONI KWASIBORSKI
WARTOŚĆ GODZIWA WEDŁUG MSSF ORAZ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, ARTUR HOŁDA

Książka ma służyć, przede wszystkim, jako literatura fachowa dla biegłych rewidentów, ale może też być ... więcej

Opracowanie poświęcono poznawczej roli wartości godziwiej wykorzystywanej w szeroko rozumianej rachunkowości, w tym, w systemie rewizji ... więcej

KODEKS ETYKI ORAZ MSKJ1 NARZĘDZIAMI DOSKONALENIA JAKOŚCI USŁUG BIEGŁEGO REWIDENTA, AGNIESZKA KRYŚKIEWICZ-BURNOS, KRZYSZTOF BURNOS
PRZYCHODY RACHUNKOWOŚĆ I REWIZJA FINANSOWA, AGATA SAJEWICZ

Międzynarodowe standardy zawodowe IAASB oraz IESBA (standardy etyczne) zawsze były i zapewne pozostaną zbiorem dobrych praktyk zawodowych ... więcej

Część poświęcona rachunkowości przychodów obejmuje szereg zagadnień dotyczących ich ujmowania w księgach ... więcej

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH MAŁYCH I ŚREDNICH JEDNOSTEK, WALDEMAR LACHOWSKI

Celem publikacji jest przybliżenie kwestii związanych z wykorzystaniem nowych standardów do badań sprawozdań mniejszych jednostek ... więcej