Lista tytułów z wydawnictwa "IRWIR PAN"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 10 pasujących rekordów dla kryteriów wyszukiwania
MŁODE POKOLENIE A NOWY USTRÓJ, KRYSTYNA SZAFRANIEC
WIELOZAWODOWOŚĆ W RODZINACH ROLNICZYCH. PRZYCZYNY, UWARUNKOWANIA I TENDENCJE ROZWOJU, red.nauk.MARTA BŁĄD

Fragment wstępu: W książce tej podejmuję kwestię stosunku młodego pokolenia do nowo tworzącego się ustroju społecznego ... więcej

Z literatury dotyczącej wsi i rolnictwa oraz oglądu rzeczywistości wynika, że rolnicy oraz członkowie rodzin rolniczych zajmują ... więcej

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH NA DOLNYM ŚLĄSKU, red.nauk.BARBARA KUTKOWSKA
WIELOFUNKCYJNOŚĆ ROLNICTWA KIERUNKI BADAŃ PODSTAWY METODOLOGICZNE I IMPLIKACJE PRAKTYCZNE, JERZY WILKIN

Wprowadzanie instrumentów finansowanych z funduszy unijnych na obszary wiejskie Dolnego Śląska rozpoczęło się w roku 2004. ... więcej

ZE WSTĘPU Rolnictwo to bardzo skomplikowany dział aktywności ludzkiej, zmieniający się pod wpływem czynników gospodarczych ... więcej

ZATRUDNIENIE I STRUKTURA DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W LATACH 2005-2010, IZASŁAW FRENKEL
INSTYTUCJE W PROCESIE WSPIERANIA PRZEMIAN POLSKIEJ WSI I ROLNICTWA Z FUNDUSZY UNIJNYCH, MIROSŁAW DRYGAS

Opracowanie zawiera wyniki analizy zmian zatrudnienia i struktury dochodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010 oparte na ... więcej

Głównym celem tej książki jest zdefiniowanie struktury organizacyjnej, sfer działania oraz funkcji pełnionych przez utworzony ... więcej

POLSKA WIEŚ I ROLNICTWO W UNII EUROPEJSKIEJ. DYLEMATY I KIERUNKI PRZEMIAN, red.nauk.MIROSŁAW DRYGAS, red.nauk.ANDRZEJ ROSNER
WSPIERANIE OBSZARÓW WIEJSKICH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ, red.nauk.DOROTA KLEPACKA-KOŁODZIEJSKA

W latach 2005-2008 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN realizował program badawczy zatytułowany Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. ... więcej

Ze Wstępu Wybór tematu książki wyniknął z kilku przesłanek. Po pierwsze, uznano za zasadne zbadanie działania ... więcej

KAPITAŁ LUDZKI I ZASOBY SPOŁECZNE WSI,
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ZIELONYCH PŁUC POLSKI. PRÓBA ANALIZY EMPIRYCZNEJ, ADAM CZARNECKI, MONIKA STANNY

Z Wprowadzenia Książka ta jest prezentacją badania i wyników badania socjologicznego zrealizowanego w ramach grantu KBN w 2002 roku ... więcej

Przedmiotem naszej analizy są obszary wiejskie, za które uznano gminy wiejskie i tereny wiejskie gmin miejsko-wiejskich, zamknięte w granicach ... więcej