Lista tytułów z wydawnictwa "INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 56 pasujących rekordów dla kryteriów wyszukiwania 1 2 3 4 5 6 > >>
UNIA EUROPEJSKA - POLSKA SYTUACJA NA RYNKU PRACY W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH, HALINA SOBOCKA-SZCZAPA
PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA WSPÓŁCZESNE TENDENCJE I WYZWANIA, BOŻENNA BALCERZAK-PARADOWSKA

Przedmiotem opracowania jest dokonanie porównania dystansu, jaki dzielił Polskę w latach dziewięćdziesiątych od krajów ... więcej

(...) Długoletnia tradycja Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz wnikliwa lektura zamieszczonych w niniejszej publikacji artykułów skłania ... więcej

INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW REGULACJE I ICHE WYKORZYSTANIE W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH, red.nauk.ELŻBIETA KRYŃSKA
PROBLEMATYKA WSPÓŁCZESNYCH UBEZPIECZEŃ, red.nauk.ANNA ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, red.nauk.JOANNA BAK

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Urlopy szkoleniowe i zwolnienie z dnia pracy jako instrumenty wspierające ... więcej

Zmieniające się bardzo dynamicznie otoczenie społeczno-ekonomiczne nie pozostaje bez wpływu na problematykę i kształt ubezpieczeń. ... więcej

WSPÓŁCZESNE ASPEKTY RYNKU PRACY, red.nauk.ANNA ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA
POLITYKA SPOŁECZNA KONTYNUACJA I ZMIANA Z OKAZJI JUBILEUSZU 90-LECIA URODZIN PROFESORA ANTONIEGO RAJKIEWICZA,

Pierwsza dekada XXI wieku obfitowała w ważne wydarzenia o charakterze ekonomicznym, które miały wpływ na procesy społeczno-gospodarcze ... więcej

Tytuł książki "Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana", przygotowanej w intencji uhonorowania jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. Rajkiewicza ... więcej

ZWIĄZKI ZAWODOWE WOBEC POLITYKI PŁAC W OKRESIE TRANSFORMACJI, ZDZISŁAW CZAJKA
REGIONALNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY, red.nauk.ANNA ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA

Jedną z cech polskiego rynku pracy jest duże zróżnicowanie przestrzenne. Jest ono wynikiem wpływu specyficznych regionalnych ... więcej

UNOWOCZEŚNIANIE METOD I FORM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE. DIAGNOZA I OCZEKIWANE KIERUNKI ZMIAN, red.nauk.URSZULA JERUSZKA
ZATRUDNIENIE NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIEJ GOSPODARCE. SPOŁECZNE I EKONOMICZNE KONSEKWENCJE ZJAWISKA, red.MAREK BEDNARSKI, red.KAZIMIERZ W. FRIESKE

Aby sprostać zmieniającemu się rynkowi pracy ludzie muszą dostosowywać swoją "kondycję zawodową" do permanentnych ... więcej

W prezentowanym opracowaniu rozważane są dylematy stosowania zatrudnienia na czas określony i jego skutków społeczno-ekonomicznych. ... więcej

1 2 3 4 5 6 > >>