Lista tytułów z wydawnictwa "DIFIN"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 79 pasujących rekordów dla kryteriów wyszukiwania 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
MEDIA KOMUNIKACJA BIZNES ELEKTRONICZNY, BOHDAN JUNG
FINANSOWANIE INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE, JOANNA FILA, DOROTA BURZYŃSKA

Fundamentem rozwoju Internetu, reklamy i mediów jest skuteczne komunikowanie. Wiele produktów nowej gospodarki ma charakter niematerialny ... więcej

Celem książki jest zaprezentowanie źródeł finansowania inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Jest to zagadnienie ... więcej

MULTIMEDIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU, red.LESZEK KIEŁTYKA
STRATEGIE QUEER. OD TEORII DO PRAKTYKI, red.MONIKA KŁOSOWSKA, red.MARIUSZ DROZDOWSKI, red.AGATA STASIŃSKA

Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze ... więcej

W czasie konferencji Strategie queer. Kulturowa i społeczna sytuacja osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w perspektywie interdyscyplinarnej ... więcej

FINANSOWE ASPEKTY ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI, BEATA FILIPIAK, red.JERZY WĘCŁAWSKI
STUDENCKA INFORMACJA ZWROTNA W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ STUDIÓW JAK OBUDZIĆ WYKŁADOWCOW I STUDENTÓW, PIOTR BIELECKI

Opracowanie Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki, praca zbiorowa pod redakcja prof. Beaty Filipiak z Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. ... więcej

Publikacja zawiera holistyczne, całościowe spojrzenie na aktualny stan wiedzy dotyczący roli studenckiej informacji zwrotnej w zarządzaniu ... więcej

GLOBALISTYKA PRZYSZŁOŚĆ GLOBALNEJ GOSPODARKI, TADEUSZ TEOFIL KACZMAREK
GOSPODARKA ŚWIATOWA W WARUNKACH GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI RYNKÓW, red.STANISŁAW MIKLASZEWSKI, EDWARD MOLENDOWSKI

Książka dotyczy wpływu globalizacji na gospodarkę światową. Globalizacja sprawia, że ekonomia oparta na wiedzy zaczyna ... więcej

W książce wskazano najważniejsze kontrowersje wokół zjawiska globalizacji (m.in. co do roli odgrywanej przez państwa narodowe ... więcej

KTO KIERUJE GLOBALIZACJĄ? THINK TANKI-KUŹNIE NOWYCH IDEI, TADEUSZ TEOFIL KACZMAREK
AGRESJA W SZKOLE DIAGNOZA I PROFILAKTYKA, KRYSTYNA OSTROWSKA, red.MARIA LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA

W książce jest mowa o Think Tankach, które są współczesnymi kuźniami i laboratoriami nowych idei. O tych specyficznych ... więcej

Przyczyny agresywnych zachowań młodzieży obejmują zarówno czynniki określane mianem wrodzonych, osobowościowych, jak ... więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>