ksiazka tytuł: SYSTEM OCHRONY GRANICY PAŃSTWOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STAN OBECNY I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ autor: red.nauk.RYSZARD JAKUBCZAK, red.nauk.BERNARD WIŚNIEWSKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

SYSTEM OCHRONY GRANICY PAŃSTWOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STAN OBECNY I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ

Wersja papierowa
Wydawnictwo: WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
ISBN: 978-83-7462-500-5
Liczba stron: 136
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2015 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
64,90 zł 58,40 zł

Państwo jawi się jako niezwykle złożona organizacja społeczna. Takie postrzeganie go nie pozwala na obojętność w kontekście czynników zagrażających jego żywotnym interesom. Państwo powinno być nieustanie przygotowywane na wypadek wystąpienia zagrożeń, a w przypadku ich wystąpienia - uprawnione do użycia środków wyjątkowych dla usunięcia niebezpieczeństwa lub jego skutków, nie sposób bowiem przewidzieć wydarzeń nadzwyczajnych, które mogą mieć miejsce nawet w najbardziej demokratycznym państwie. Z tego też powodu system prawny musi być przyŞgotowany na tego rodzaju sytuacje. (...)
Problematyka funkcjonowania systemu ochrony granicy państwowej w ujęciu zaprezentowanym w niniejszym opracowaniu nie znalazła jeszcze swego ostatecznego rozstrzygnięcia. Niewątpliwą zachętę do podjęcia badań w przedmiotowym zakresie stanowią: dorobek pracowników Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Policji oraz innych uczelni (prowadzących prace badawcze w sposób rozłączny), ćwiczenia przeprowadzone w ostatnich latach na różnych poziomach organizacyjnych państwa, a także działania podejmowane w tym zakresie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Straż Graniczną.
W odniesieniu do stanu wiedzy o systemie ochrony granicy państwowej należy stwierdzić, że z jednej strony, w ocenie naukowców oraz osób zajmujących się zawodowo wspomnianymi zagadnieniami, stworzono prawne podwaliny dla sprawnego działania tego systemu. Z drugiej zaś nadal poszukuje się racjonalnych rozwiązań naukowych. (...)
Z wprowadzenia

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. ZAKRES PRZEDMIOTOWO PODMIOTOWY ROZWAŻAŃ
1.1. Ochrona granicy państwowej
1.2. Zasady ochrony granicy państwowej
1.3. Straż Graniczna
1.4. Organizacja i kontrola ruchu granicznego
1.5. Konkluzje

2. ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ GRANICZNĄ
2.1. Przebieg granicy państwowej i jej ukształtowanie
2.2. Źródła i podział zagrożeń związanych z ochroną granicy państwowej
2.3. Charakterystyka zagrożeń
2.4. Przestępczość graniczna - przeciwdziałanie i zwalczanie
2.5. Konkluzje

3. SYSTEM OCHRONY GRANICY PAŃSTWOWEJ
3.1. Założenia funkcjonowania systemu
3.2. System zarządzania granicą państwową
3.3. Koncepcja zarządzania granicami Unii Europejskiej
3.4. Krajowy wymiar współpracy elementów systemu
3.5. Współpraca w ramach Unii Europejskiej
3.6. Współpraca bilateralna
3.7. Współpraca w ramach projektów realizowanych na rzecz państw trzecich
3.8. Konkluzje

4. SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STRAŻY GRANICZNEJ
4.1. Założenia systemu zarządzania kryzysowego
4.2. Rola Straży Granicznej w krajowym systemie zarządzania kryzysowego
4.3. Zarządzanie kryzysowe w Straży Granicznej
4.4. Współdziałanie w ramach zarządzania kryzysowego
4.5. Konkluzje

5. WNIOSKI I REKOMENDACJE
5.1. Priorytety wynikające ze zmian w rozwiązaniach stosowanych i przewidywanych w Unii Europejskiej
5.2. Wymagania wobec systemu
5.3. Zalecenia
5.4. Konkluzje

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ RYSUNKÓW, TABEL, WYKRESÓW

WYKAZ SKRÓTÓW

ZAŁĄCZNIKI