TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: EUROPEJSKI WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA autor: red.nauk.PIOTR KWIATKIEWICZ, red.nauk.RADOSŁAW SZCZERBOWSKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

EUROPEJSKI WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

Wersja papierowa
Wydawnictwo: FUNDACJA NA RZECZ CZYSTEJ ENERGII
ISBN: 978-83-64541-02-5
Liczba stron: 970
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2014 r.
Język: polski

Dostępność: aktualnie niedostępny
69,90 zł 62,90 zł
Powiadom, gdy będzie dostępny
 
Powiadomienie o dostępności towaru
Obrazek ochronny
 

Monografia "Europejski Wymiar Bezpieczeństwa Energetycznego a Ochrona Środowiska" to zbiór zagadnień związanych zarówno z edukacją, technologią, ochroną środowiska, gospodarką, logistyką oraz Energiewende i polityką dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego.
Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" nie ma swojej literatury przedmiotu, nie znalazło dotąd też swego odzwierciedlenia w publicystyce, jest jednak rozpoznawalne i czytelne. Zawartość merytoryczna jego treści nie nasuwa wątpliwości. Mieści się w niej idea, a zarazem przesłanie dotyczące takiego gospodarowania energią, w którym determinantem są nie tylko rosnące potrzeby konsumpcyjne, lecz także troska o środowisko naturalne. Polska ze swą gospodarką opartą na węglu staje przed szeregiem poważnych wyzwań. Silna pozycja lobby górniczego w gremiach rządowych, niezliczone i aktywne organizacje związkowe działające w tej branży, tworzenie przez elektrownie i kopalnie koncernów to jedynie jedne z wielu elementów, które bardziej niż trudno wkomponować w wizję Europy jutra. Sztandarowe argumenty wspomnianych grup nacisku, czyli bezpieczeństwo energetyczne i koszty społeczne, stoją według ich przedstawicieli w opozycji wobec racji przedkładanych przez ekologów. Zajmowana pozycja, posiadana władza oraz dysponowane środki grup interesów powiązanych z konwencjonalną tj. opartą na "polskim złocie" energetyką, skutecznie tłamszą wszelkie inicjatywy gospodarcze mające na celu odejście od forsowanych koncepcji rodem z czasów Gierkowskich. Jedynym obszarem prowadzenia dyskursu o przyszłości energetyki w Polsce i na świecie pozostają środowiska naukowe. Z tym większą przyjemnością przedstawiamy Państwu rezultat dociekań prowadzonych przez badaczy z kilkunastu niezależnych od siebie ośrodków akademickich. Obejmują one niemal pełen zakres dziedzin i dyscyplin składających się na "bezpieczeństwo energetyczne" w jego "europejskim wymiarze". Dotyczą bowiem problematyki: technicznej, przyrodniczej, ekonomicznej, społecznej, humanistycznej, a więc każdego elementu, który mieści się w zakresie treści obu wspomnianych pojęć.

SPIS TREŚCI

Noty o autorach

Wstęp
(Piotr KWIATKIEWICZ, Radosław SZCZERBOWSKI)

Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata
(Andrzej CHODUBSKI)

Część I. EDUKACJA
(red. Andrzej BOLEWSKI, Wojciech DROŻDŻ, Piotr KWIATKIEWICZ, Radosław
SZCZEROBOWSKI)

Problematyka odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego w edukacji dzieci i młodzieży
(Paweł WIŚNIEWSKI)

Czynniki psychologiczne związane z percepcją bezpieczeństwa technologii energetycznych: przegląd badań
(Tomasz BESTA)

Badanie diagnostyczne poziomu akceptacji dla odnawialnych źródeł energii wśród uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych
(Ewa GAJUŚ-LANKAMER, Anna Maria WÓJCIK)

Akceptacja różnych rodzajów energetyki przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego
(Anna Maria WÓJCIK, Ewa GAJUŚ-LANKAMER)

Problemy komunikowania i "włączania" społeczeństwa do projektów jądrowych w Unii Europejskiej
(Sylwia MROZOWSKA)

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w energetyce jądrowej
(Małgorzata WIŚNIEWSKA)

Sozologiczne paradygmaty w Starym Testamencie
(Artur JUSZCZAK)

Część II. TECHNOLOGIA
(red. Radosław SZCZEROBOWSKI)

Metody wyznaczania energii wiatru
(Andrzej JĄDERKO, Michał K. KOWALEWSKI)

Analiza możliwości usytuowania małych siłowni wiatrowychna podstawie badań modelowych
(Renata GNATOWSKA, Paulina PIETRZAK)

Analiza uwarunkowań aerodynamicznych terenów pagórkowatych z punktu widzenia usytuowania elektrowni wiatrowych
(Renata GNATOWSKA, Szymon SZUMERA)

Comparative analysis of the operation of photovoltaic modules in a fixed and in a two-axis tracking system configuration for the local conditions of the city of Poznan, Poland
(Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA, Artur BUGAŁA)

Fale wodne - niewykorzystane źródło energii
(Marian KOPCZEWSKI, Brygida BUNIEK)

Aspekt ekologiczny silnika dwupaliwowego o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem bioetanolowym
(Wojciech TUTAK, Arkadiusz JAMROZIK, Renata GNATOWSKA)

Układy kogeneracyjne małej mocy zintegrowane ze zgazowaniem biomasy
(Robert WRÓBLEWSKI)

Charakterystyka wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej na przykładzie bio-gazowni w Nacławiu
(Ewa CZERWIŃSKA, Katarzyna KALINOWSKA, Tomasz PISKIER)

Agregat kogeneracyjny ACSS1 z silnikiem Stirlinga jako alternatywa dla agregatów napędzanych silnikami ze spalaniem wewnętrznym
(Jan WRONA)

Wytwarzanie chłodu w oparciu o ciepło ze źródeł odnawialnych
(Renata SIKORSKA-BĄCZEK)

Dobre rozwiązanie dla biednego środowiska, zachłannego biznesu i wykształconego społeczeństwa, czyli korzyści i zagrożenia wynikające z generacji rozproszonej
(Lidia GRZEGORCZYK)

Nowe ciecze izolacyjne w transformatorach mocy wysokiego napięcia
(Grzegorz MALINOWSKI)

Nanociecze elektroizolacyjne jako medium chłodzące w wysokonapięciowych układach izolacyjnych
(Grzegorz DOMBEK, Zbigniew NADOLNY)

Przegląd metod lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych
(Filip POLAK, Wojciech SIKORSKI)

Nowe metody pomiaru średniego napięcia w elektroenergetyce
(Bartosz OLEJNIK)

Możliwość wykorzystania ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin w kotle w przypadku opalania drewnem
(Leszek KULESZA)

Paliwa gazowe - wytwarzane z odpadów i biomasy, jako doskonały długoterminowy magazyn energii
(Arkadiusz JAMROZIK, Wojciech TUTAK, Renata GNATOWSKA)

Wzrost bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększanie niezawodności systemów zasilania energią elektryczną
(Karol BEDNAREK)

Zabezpieczenie ciągłości zasilania w małych systemach HVAC
(Jan PORZUCZEK)

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji wodorowych
(Bartosz CERAN)

Część III. OCHRONA ŚRODOWISKA
(red. Wojciech DROŻDŻ, Remigiusz ROSICKI, Radosław SZCZERBOWSKI)

Wpływ uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony środowiska na produkcję energii elektrycznej w Polsce
(Radosław SZCZERBOWSKI)

Rozwój sieci przesyłowej w aspekcie ochrony środowiska
(Waldemar DOŁĘGA)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska
(Beata DEC, Jan KRUPA)

Odpady biodegradowalne
(Ewa CZERWIŃSKA, Katarzyna KALINOWSKA, Tomasz PISKIER)

Lokalizacyjne, prawne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty budowy i działania biogazowni
(Ewa CZERWIŃSKA, Katarzyna KALINOWSKA, Tomasz PISKIER)

Ocena możliwości rolniczego wykorzystania popiołów z biomasy
(Edward MELLER, Dariusz PAPROTA, Eliza BILENDA)

Energia odnawialna na terenach wiejskich w województwie łódzkim
(Anna DYLĄG)

Badania modelowe rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych emitowanych w wyniku produkcji energii w terenach pagórkowatych
(Renata GNATOWSKA, Wojciech TUTAK, Arkadiusz JAMROZIK)

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w oczyszczalni ścieków miejskich w kontekście jej bilansu energetycznego
(Jerzy MIKOSZ)

Zastosowanie technologii spalania fluidalnego dla energetycznego wykorzystania paliw niskogatunkowych i odpadów
(Małgorzata OLEK, Stanisław KANDEFER, Wiesław KANIOWSKI, Jerzy BARON, Witold ŻUKOWSKI)

Unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce w świetle planów budowy elektrowni jądrowej
(Grzegorz TOKARZ)

Część IV. GOSPODARKA
(red. Piotr KWIATKIEWICZ, Radosław SZCZERBOWSKI)

Ekoinnowacje na rynku wytwarzania energii - w stronę poprawy ekoefektywności i pełnego zatrudnienia
(Magdalena GRACZYK, Leszek KAŹMIERCZAK-PIWKO)

Ocena ryzyka inwestycyjnego w energetyce
(Justyna MICHALAK)

Dylematy inwestycyjne sektora w świetle nowej ekonomii energetycznej
(Mirosław SZULCZYŃSKI)

Perspektywy górnictwa węgla kamiennego w Polsce
(Tomasz MOTOWIDLAK)

Czynniki kształtujące cenę benzyny w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat
(Bożena SOWA)

G8 I G20 jako komitety sterujące globalnym zarządzaniem energetycznym
(Marek REWIZORSKI)

Pozycja Niemiec na wspólnym rynku gazu Unii Europejskiej
(Mariusz RUSZEL)

Implikacje wdrożenia systemu EU ETS dla sektora energetycznego. Francuska perspektywa i wnioski dla Polski
(Tomasz MŁYNARSKI)

Część V. ENERGIEWENDE
(red. Witold OSTANT, Radosław SZCZERBOWSKI)

Uwarunkowania i doświadczenia rozwoju energetyki odnawialnej w Armeni
(Paweł NIECZUJA-OSTROWSKI)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Afryce
(Monika KRUKOWSKA)

Wpływ Energiewende na inwestycje w źródła wytwórcze w Polsce
(Aleksander KORYTOWSKI)

Program polskiej energetyki jądrowej - uwarunkowania i prognozy w kontekście założeń Energiewende
(Witold OSTANT)

Część VI. LOGISTYKA
(red. Wojciech DROŻDŻ)

Rozwój sieci przesyłowej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii
(Waldemar DOŁĘGA)

Monitoring infrastruktury przesyłu gazu ziemnego za pomocą platform bezzałogowych
(Tadeusz Zbigniew LESZCZYŃSKI)

Część VII. POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO
(red. Andrzej BOLEWSKI, Piotr KWIATKIEWICZ, Witold OSTANT, Remigiusz ROSICKI)

Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(Tadeusz Zbigniew LESZCZYŃSKI)

Ukraina - zmiany cen nośników energii a zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
(Piotr KWIATKIEWICZ)

Chińsko-rosyjski kontrakt gazowy stulecia w kontekście rosyjsko-ukraińskiej wojny i relacji gazowych UE z FR
(Piotr GROCHMALSKI)

Rurociągi i gazociągi jako współczesne narzędzie realizowania polityki państwa. Perspektywa europejsko-azjatycka
(Patryk BUKOWSKI)

Angola (1960-2002) - od dekolonizacji do krwawej wojny o surowce
(Paweł BOREK)

Potencjalne skutki ataku terrorystycznego na elektrownię jądrową
(Jędrzej ŁUKASIEWICZ)

Problematyka energetyczna w ujęciu politycznym: kwestie energetyczne w programach politycznych
(Barbara KIJEWSKA)

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w Polsce
(Agnieszka ŁUKASIEWICZ-KAMIŃSKA)

Laicyzacja w kontekście kryzysu ekologicznego
(Dariusz WUJCIUK)

Ludy rdzenne Arktyki wobec rywalizacji mocarstw i koncernów surowcowych o złoża naturalne
(Przemysław SIERADZAN)

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier