ksiazka tytuł: PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE autor: red.nauk.ELŻBIETA URA, red.nauk.STANISŁAW PIEPRZNY
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

Wersja papierowa
Wydawnictwo: UNIWERSYTET RZESZOWSKI
ISBN: 978-83-7996-264-8
Liczba stron: 284
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2016 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
32,90 zł 29,60 zł

Publikacja pracowników Katedry Prawa Publicznego, Zakładu Prawa Policyjnego i Zakładu Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, zawiera zestaw artykułów analizujących najnowsze zagadnienia łączące się z obserwowanymi zmianami w przepisach prawnych, strukturach oraz metodach działania organów administracji publicznej.
Publikacja, będąc określonym podsumowaniem dotychczasowych rozważań dotyczących istotnych problemów działania organów administracji publicznej, może stać się dobrym punktem wyjścia do dalszych twórczych myśli i uogólnień dotychczasowych doświadczeń praktycznych oraz projektów działania. Umiejętne zebranie omawianych tematów świadczy o doskonałym wyczuciu przez redaktorów i autorów tekstów potrzeb oraz określonych problemów stawianych w różnych dyskusjach przez teoretyków i praktyków stosujących przepisy.
Rozważania zawarte w pracy łączą wątki naukowe z podaną informacją o przepisach, przede wszystkich tych nowych, stwarzających często trudności interpretacyjne.
Biorąc pod uwagę zestaw wnikliwie omawianych i interesujących zagadnień, fachowe połączenie rozważań doktrynalnych z ukazywaniem praktyki stosowania odnośnych przepisów, źródeł prawa oraz orzecznictwa, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że praca jest opracowaniem wartościowym i potrzebnym.
Z recenzji prof. zw. dra hab. Jana Szreniawskiego

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA
ZAGADNIENIA USTROJOWE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Elżbieta Ura
Służby, inspekcje i straże w strukturze administracji publicznej

Bogdan Jaworski
Relacje pomiędzy administracją rządową a samorządową - z uwzględnieniem relacji Policji z jednostkami samorządu terytorialnego

Ewa Kubas
Kontrola w administracji rządowej

Elżbieta Ura
Zmiany w regulacjach prawnych służby cywilnej - uzasadnione
czy upolitycznione

Justyna Kuśnierz-Chmiel
Cenzus wykształcenia osób sprawujących funkcje publiczne w organach pochodzących z wyboru, z uwzględnieniem organów samorządowych

Stanisław Pieprzny, Ewa Kubas, Justyna Kuśnierz-Chmiel
Administracja wobec procesów migracyjnych

CZĘŚĆ DRUGA
WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ

Ewa Bonusiak
Współczesne prawne formy działania w administracji publicznej

Beata Sagan
Wpływ samorządu terytorialnego na ład przestrzenny - uwagi na tle ustawy krajobrazowej

Artur Mazurkiewicz
Ochrona zwierząt jako zadanie gminy

Artur Mazurkiewicz
Gospodarka odpadami w gminach

Ewa Kubas
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w trakcie zgromadzeń

Karol Hermanowski
Nowe regulacje dotyczące zezwolenia, opłat i kar pieniężnych za usuwanie bez wymaganego zezwolenia drzew i krzewów jako instrumenty służące ochronie przyrody

CZĘŚĆ TRZECIA
WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ROZSTRZYGANIA SPRAW PRZEZ ADMINISTRACJĘ

Paulina Ura, Paulina Nagajek
Dekodyfikacja postępowania administracyjnego

Bartłomiej Pastucha
Proceduralne aspekty dostępu do informacji publicznej - wybrane problemy

Konrad Kędzierski
Informatyzacja administracji publicznej - z uwzględnieniem przepisów proceduralnych

Justyna Kuśnierz-Chmiel
Ustawowa regulacja prawa petycji

CZĘŚĆ CZWARTA
Z PROBLEMATYKI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Elżbieta Feret
Finansowanie sektora finansów publicznych

Elżbieta Feret
Dochody jednostek samorządu terytorialnego

Paweł Majka
Aktualne problemy stosowania przepisów regulujących opodatkowanie nieruchomości przez samorządowe organy podatkowe

Paweł Majka
Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez samorządowe organy podatkowe

Paweł Majka
Aktualne problemy stosowania przepisów postępowania podatkowego

Wojciech Zając, Karol Hermanowski
Budżet obywatelski jako wyraz partycypacji społecznej w działalności samorządu terytorialnego na przykładzie Rzeszowa

Summary

Notki o autorach