TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM autor: red.nauk.BOGDAN DOLNICKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Wersja papierowa
Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER
ISBN: 978-83-264-4464-7
Liczba stron: 1024
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2014 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
139,00 zł 125,10 zł

Książka zawiera omówienie prawnych aspektów partycypacji społecznej rozumianej jako udział społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę poświęcono uczestnictwu mieszkańców w stanowieniu prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego, jak również partycypacji społecznej w praktyce stosowania prawa - dokonano analizy rozwiązań stosowanych w praktyce, analizy socjologiczno-prawnej oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą. Przedstawiono też nowe i projektowane formy partycypacji.

Publikacja została opracowana przez zespół doświadczonych pracowników naukowych będących równocześnie praktykami samorządowymi. Będzie stanowić cenną pomoc dla teoretyków prawa i administracji, pracowników samorządowych, a także dla studentów prawa, administracji, politologii i socjologii.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Część pierwsza
Prawne aspekty partycypacji społecznej

Iwona Niżnik-Dobosz
Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego

Magdalena Małecka-Łyszczek
Partycypacja w ramach public governance

Katarzyna Kułak-Krzysiak
Partycypacja czy efektywność? Dylematy skutecznego osiągania celów w administracji publicznej

Jerzy Korczak
Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego

Ewelina Kloc
Udział mieszkańców w stanowieniu prawa przez organy samorządu terytorialnego - dobre prawo czy złudna iluzja

Ewa Wągiel
Partycypacja społeczna gminy w świetle ustawy o samorządzie gminnym oraz prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw

Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Podniesienie rangi udziału społeczności lokalnej w procesie podejmowania decyzji dotyczących inwestycji szansą na większe zaangażowanie społeczne i rozwój samorządu terytorialnego czy zagrożeniem dla rozwoju tego samorządu

Część druga
Formy uczestnictwa w zarządzaniu sprawami społeczności lokalnej

Rafał Sura, Robert Choma
Kilka spostrzeżeń na temat form partycypacji społecznej na poziomie gmin

Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
Prawne problemy udziału mieszkańców w sesjach rady gminy i posiedzeniach jej komisji

Roman Marchaj
Wysłuchanie publiczne jako forma udziału wspólnoty lokalnej w procesie stanowienia prawa na szczeblu samorządowym

Izabela Skipioł
Referendum gminne w sprawie likwidacji straży miejskiej - wybrane zagadnienia

Magdalena Nowińska
Udział mieszkańców w procedurze zmiany granic gminy

Łukasz Karaś
Zmiana granic gminy w świetle nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym

Jacek Pokładecki
Aktywność w wyborach do organów samorządu terytorialnego jako przejaw partycypacji politycznej

Tomasz Moll
Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej

Małgorzata Ofiarska
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rad gmin

Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska
Komisje, zespoły, rady jako forma partycypacji obywateli w samorządzie terytorialnym

Anna Bohdan
E-demokracja w gminie na przykładzie internetowych konsultacji z mieszkańcami

Małgorzata Stahl, Jan Paweł Tarno, Joanna Wyporska-Frankiewicz
Instytucja skarg i wniosków oraz inne formy partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym

Część trzecia
Inicjatywa uchwałodawcza jako forma realizacji zadań publicznych

Monika Augustyniak
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda

Marcin Brzeski
Problem podstawy prawnej regulacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w statucie jednostki samorządu terytorialnego

Małgorzata Szalewska
Inicjatywa lokalna jako partycypacyjna forma realizacji zadań publicznych

Ewa Koniuszewska
Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej

Michał Kasiński
Lokalne inicjatywy obywatelskie w mechanizmach demokracji samorządowej

Magdalena Kisała
Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Część czwarta
Uczestnictwo obywateli w realizacji zadań oświatowych

Jacek Pierzchała
Partycypacja społeczna w procesie zarządzania szkołą publiczną na przykładzie rady rodziców

Andrzej K. Piasecki
Szkoła partycypacji. Uwarunkowania uczestnictwa środowisk oświatowych w pracy organów samorządowej wspólnoty lokalnej

Adam Bochentyn
O różnych formach wspierania systemu oświaty przez organizacje pozarządowe

Danuta Kurzyna-Chmiel
Wybrane formy partycypacji organizacji pozarządowych w realizacji przez samorząd terytorialny oświatowych zadań publicznych

Część piąta
Partycypacja społeczna w realizacji innych zadań publicznych

Marek Kruszakin
Partycypacja społeczna w procesie inwestycyjno-budowlanym realizowanym w oparciu o tzw. specustawy

Mirosław Wincenciak
Zwalczanie bezczynności organów jednostek samorządu terytorialnego w sferze stanowienia aktów normatywnych

Marcin Kumala
Pozycja prawna wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

Marcin Janik
Samorząd a szczepienia ochronne. Kilka uwag o partycypacji

Maciej Baraniecki
O swoich pieniądzach decydujmy sami - planowanie partycypacyjne budżetu gminy

Paweł Zaborniak, Lech J. Żukowski
Doskonalenie zarządzania lokalnego za pomocą badań społecznych

Karolina Rokicka
Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Justyna Wasil
Wybrane metody lobbingu stosowane w samorządzie terytorialnym

Jakub H. Szlachetko
Zjawisko prywatyzacji zadań publicznych a funkcja legislacyjna organów administracji publicznej. Kilka refleksji natury ogólnej

Dorota Sylwestrzak
Partycypacja organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony konsumentów

Dominik J. Kościuk
Partycypacja społeczna w informatyzacji administracji publicznej

Anna Haładyj
Konsultacje czy partycypacja? Refleksje terminologiczne w odniesieniu do udziału społeczeństwa w ochronie środowiska

Anna Brzezińska-Rawa
Uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Andrzej Kraczkowski
Lokalne Grupy Działania jako forma wspierania rozwoju samorządności w Polsce oraz refleksje na temat organizacji wewnętrznej

Alina Miruć
Pozycja prawna świadczeniobiorcy w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem czynnika społecznego w procesie prywatyzacji zadań ze sfery pomocy społecznej

Agnieszka Skóra, Paweł Żukowski
Praktyczne problemy oznaczenia adresatów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Agata Barczewska-Dziobek
Organizacje pozarządowe jako podmioty partycypacji społecznej - zagadnienia wybrane

Część szósta
Dostęp do informacji a partycypacja społeczna

Ewa Olejniczak-Szałowska
Prawo dostępu do informacji publicznej jako podstawa realizacji prawa do partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym (zarys problemu)

Krystyna Celarek
Kontrola społeczna samorządu terytorialnego a prawo do informacji - wybrane zagadnienia

Karolina Kentnowska
Prawo do informacji w społeczeństwie informacyjnym z uwzględnieniem środków elektronicznych

Część siódma
Partycypacja społeczna w aspekcie prawnoporównawczym

Łukasz Młynarkiewicz
Regulacje samorządowe oraz przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą

Lidia Zacharko
Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych w modelu francuskim

Izolda Bokszczanin
Instrumenty partycypacji społecznej na szczeblu lokalnym w Republice Włoskiej

Anna Budnik
Współdziałanie szkół wyższych z samorządem terytorialnym w Polsce i w Anglii

Andżelika Mirska
Referendum lokalne w Niemczech - wnioski z badań porównawczych

Andrzej Nałęcz
Administracja terenowa w Afganistanie

Część ósma
Partycypacja społeczna w praktyce stosowania prawa

Monika Sidor
Konsultacje społeczne w największych polskich miastach: prawne aspekty - praktyczne zastosowanie

Mariusz W. Sienkiewicz
Społeczny wymiar procesu planowania strategicznego na przykładzie wybranych gmin i powiatów województwa lubelskiego

Małgorzata Wenclik
Dylematy partycypacji społecznej na przykładzie konsultacji na szczeblu lokalnym w województwie podlaskim

Artur K. Modrzejewski
Udział społeczeństwa w konstruowaniu "uchwał śmieciowych" - przykład Białegostoku i Szczecina

Bogusław Przywora
Partycypacja organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych o charakterze regionalnym na wybranych przykładach z województwa małopolskiego

Katarzyna A. Kuć-Czajkowska
Udział komitetów obywatelskich w wyborach samorządowych na przykładzie Lublina, Wrocławia i Katowic

Katarzyna Kłosowska-Lasek
Programy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Rzeszowa

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier