TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PRACODAWCA I KIEROWNIK MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY wyd.VII autor: red.MAREK GAŁUSZA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PRACODAWCA I KIEROWNIK MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY wyd.VII

Wersja papierowa
Wydawnictwo: TARBONUS
ISBN: 978-83-7394-535-7
Liczba stron: 186
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2015 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
39,90 zł 35,90 zł

Książka zawiera niezbędne informacje pozwalające na organizowanie bezpiecznych stanowisk pracy oraz prowadzenie działalności zakładu pracy w sposób bezpieczny. Pozwala na zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi w tym zakresie, omawiając jednocześnie metody wprowadzania tych regulacji w życie.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykaz skrótów użytych w treści

Literatura

I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Międzynarodowe źródła prawa
Dyrektywy UE
Konwencje MOP
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp
3. Obowiązki osoby kierującej pracownikami z zakresu bhp
4. Obowiązki i uprawnienia pracowników z zakresu bhp
5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
Odpowiedzialność pracodawcy oraz osoby kierującej pracownikami
Odpowiedzialność wykroczeniowa
Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność pracownika
6. Ochrona pracy kobiet
Podstawy prawne
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Uprawnienia pracownika-ojca
Prace wzbronione kobietom
7. Zatrudnianie młodocianych
Podstawy prawne
Zasady zatrudniania młodocianych
Ochrona pracy młodocianych
Prace wzbronione młodocianym
8. Profilaktyczna ochrona zdrowia
Służba medycyny pracy
Badania lekarskie
Profilaktyczna opieka zdrowotna i orzeczenia lekarskie
9. Szkolenia w zakresie bhp
Podstawowe informacje
Zakres szkolenia
Organizatorzy szkoleń
Warunki i rodzaje szkolenia
Przebieg szkolenia wstępnego
Dokumentowanie szkolenia wstępnego
Szkolenie pracodawcy
Szkolenie okresowe
10. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Urząd Dozoru Technicznego
Społeczna inspekcja pracy
Związki zawodowe

II. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy
11. Czynniki występujące w procesach pracy
12. Podstawowe zagrożenia
Hałas
Informacje podstawowe
Skutki oddziaływania hałasu na organizm człowieka
Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego
Środki przeciwdziałania hałasowi
Eliminowanie lub ograniczanie narażenia
Środki ochrony
Profilaktyka
Drgania mechaniczne
Informacje podstawowe
Źródła drgań
Wpływ drgań na organizm człowieka
Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego
Środki przeciwdziałania drganiom mechanicznym
Eliminowanie lub ograniczanie narażenia
Środki ochrony
Profilaktyka
Mikroklimat
Informacje podstawowe
Mikroklimat gorący
Mikroklimat zimny
Promieniowanie optyczne
Informacje ogólne
Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego
Środki przeciwdziałania promieniowaniu optycznemu
Eliminowanie lub ograniczanie narażenia
Środki ochrony
Profilaktyka
Promieniowanie widzialne
Promieniowanie nadfioletowe
Promieniowanie podczerwone
Promieniowanie laserowe
Pola i promieniowanie elektromagnetyczne
Informacje ogólne
Wpływ pól na organizm człowieka
Pyły
Informacje ogólne
Oddziaływanie pyłów na organizm człowieka
Czynniki chemiczne
Informacje podstawowe
Karta charakterystyki substancji (mieszaniny) chemicznej
Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego
Środki chroniące przed czynnikami chemicznymi
Eliminowanie lub ograniczanie ryzyka zawodowego
Środki ochrony
Profilaktyka
Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Czynniki biologiczne
Informacje podstawowe
Prace narażające pracownika na działanie czynników biologicznych
Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego
Dodatkowa ochrona pracowników

III. Organizacja bezpiecznych stanowisk pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
13. Bezpieczne stanowisko pracy
Przestrzeń robocza
Pomieszczenia pracy
Oświetlenie
Ogrzewanie i wentylacja
Dojście do stanowiska pracy
Organizacja stanowisk pracy
Maszyny i urządzenia na stanowisku pracy
Praca z monitorami ekranowymi
Obowiązki pracodawcy
Organizacja pracy przy komputerze
Wyposażenie stanowiska pracy
Oprogramowanie
Mikroklimat
Hałas
14. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Definicje
Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Przegląd wstępny
Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
Dokumentacja systemu
Przegląd zarządzania

IV. Analiza okoliczności i przyczyn oraz profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych
15. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Definicja wypadku przy pracy
Postępowanie w razie wypadku przy pracy
Choroby zawodowe - definicja, postępowanie
Analiza wypadkowości
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
16. Przyczyny wypadków przy pracy
Piramida zdarzeń wypadkowych
Przyczyny wypadków
Liczba wypadków i poszkodowanych
Przykłady zaistniałych wypadków

V. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp
17. Szkolenie w zakresie bhp
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
Uczenie się - nauczanie dorosłych
Cele i treści szkolenia
Zasady szkolenia
Metody i formy szkolenia
Metody szkolenia w dziedzinie bhp
Metody i formy kontroli oraz oceny skuteczności szkoleń
Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego

VI. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
18. Zgłaszanie wypadków
19. Pożar - zapobieganie i gaszenie
Podstawowe pojęcia
Kategorie zagrożenia ludzi
Rodzaje i przyczyny pożarów
Rodzaje pożarów
Przyczyny pożarów
Podręczny sprzęt gaśniczy
Koc gaśniczy
Hydrant wewnętrzny
Gaśnice
Gaśnica proszkowa
Gaśnica śniegowa
Gaśnica ze zbijakiem pianowa lub proszkowa
Zasady gaszenia pożarów za pomocą gaśnic
Oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne
Zasady ewakuacji
20. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Udzielanie pomocy
Postępowanie w razie wypadku
Bezpieczeństwo akcji ratunkowej
Kolejność czynności ratunkowych
Ocena przytomności
Udrożnienie górnych dróg oddechowych
Ocena oddechu
RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)
Pozycja bezpieczna
Pierwsza pomoc w określonych przypadkach
Krwotok
Krwotok z tętnicy szyjnej
Omdlenie
Zakrztuszenie
Udar mózgu
Cukrzyca
Uraz kręgosłupa
Oparzenie termiczne
Porażenie prądem elektrycznym
Zawał mięśnia sercowego
Wzywanie pomocy

VII. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
21. Ekonomiczne aspekty wypadków przy pracy
Koszty wypadków przy pracy
Koszty działalności profilaktycznej
Stymulatory poprawy warunków pracy
Skladka na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych
Kategorie ryzyka dla płatników składek
Kategorie ryzyka dla grup działalności

VIII. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
22. Ochrona przeciwpożarowa
Definicja
Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
23. Ochrona środowiska
Obowiązki
Kierunki działania
Ochrona powietrza
Ochrona wód
Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi
Gospodarka odpadami

Notatki

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier