TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: BHP BUDOWLAŃCA PORADNIK autor: red.MAREK GAŁUSZA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

BHP BUDOWLAŃCA PORADNIK

Wersja papierowa
Wydawnictwo: TARBONUS
ISBN: 978-83-7394-594-4
Liczba stron: 192
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2016 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
97,90 zł 88,10 zł

Poradnik prezentuje zagadnienia związane z bezpiecznym wykonywaniem pracy w budownictwie. Stanowi kompendium wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń oraz wymagań dotyczących zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.
Opracowanie zostało podzielone na 5 działów:
I. Wybrane informacje dotyczące budowy
II. Przygotowanie terenu budowy
III. Bezpieczne prowadzenie prac na budowie
IV. Ochrona przeciwpożarowa
V. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru, a w szczególności do brygadzistów, mistrzów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.
Książka zawiera uaktualnienie treści na dzień 3 października 2017 r.
Płyta DVD stanowiąca integralną część poradnika zawiera akty prawne i prezentacje z zakresu budownictwa: projekt budowlany; uczestnicy procesu budowlanego; samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; ocena ryzyka zawodowego; szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zabezpieczania, usuwania i użytkowania wyrobów zawierających azbest; wypadki przy pracy i choroby zawodowe; prace szczególnie niebezpieczne; systemy oceny zgodności; niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny.
Stan prawny płyty: 3 października 2017 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Wykaz skrótów użytych w tekście

I. WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDOWY
1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym
2. Uczestnicy procesu budowlanego
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
4. Operatorzy maszyn budowlanych
5. Podstawowe obowiązki i uprawnienia z zakresu bhp
6. Wspódziałanie pracodawców w zakresie bhp
7. Zagrożenia w budownictwie
8. Środki zapobiegające skutkom zagrożeń
9. Ocena ryzyka zawodowego
10. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
11. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
12. Profilaktyczna opieka zdrowotna

II. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
13. Prace przygotowawcze
14. Dokumenty budowy
14.1. Dziennik budowy
14.2. Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
14.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
15. Zagospodarowanie terenu budowy
15.1. Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy
15.2. Drogi dla pojazdów oraz przejścia i wyjścia dla pieszych
15.3. Oświetlenie placu budowy i wyposażenie w inne media
15.4. Wymagania dla miejsc pracy wewnątrz budynków i budowli
15.5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne na budowie
15.6. Składowiska i magazyny materiałów i wyrobów budowlanych

III. BEZPIECZNE PROWADZENIE PRAC NA BUDOWIE
16. Prace szczególnie niebezpieczne
16.1. Prace na wysokości
16.1.1. Ogólne zasady bezpiecznej pracy na wysokości
16.1.2. Praca na drabinach
16.1.3. Praca na rusztowaniach i ruchomych podestach
16.1.4. Środki ochrony stosowane przy pracy na wysokości
16.2. Prace ziemne
16.2.1. Zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu wykopów
16.2.2. Zabezpieczenie wykopu
16.3. Prace w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych
16.4. Inne prace szczególnie niebezpieczne
17. Podstawy bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń budowlanych
17.1. Zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
17.1.1. Podstawowe zasady stosowania
17.1.2. Zasady stosowania znaków bezpieczeństwa
17.1.3. Zasady stosowania sygnałów bezpieczeństwa
17.2. Podstawowe wymagania dotyczące maszyn
17.2.1. Wymagania minimalne z zakresu bhp
17.2.2. Wymagania wynikające z systemu oceny zgodności
17.2.3. Wymagania dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
17.3. Wymagania bezpieczeństwa pracy dla niektórych maszyn i urządzeń
budowlanych
17.3.1. Maszyny do robót ziemnych
17.3.2. Betoniarki budowlane
17.3.3. Wybrane maszyny i urządzenia pomocnicze
18. Substancje niebezpieczne występujące na budowach
18.1. Bezpieczne prowadzenie prac związanych z wyrobami zawierającymi
azbest
18.1.1. Warunki bezpiecznego zabezpieczania wyrobów zawierających azbest
18.1.2. Transport i składowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest
18.2. Bezpieczne stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin
18.2.1. Klasyfikacja substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie
18.2.2. Zwroty i piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności
18.2.3. Karta charakterystyki substancji (mieszaniny) chemicznej
19. Bezpieczne wykonywanie prac transportowych
19.1. Ręczne prace transportowe
19.1.1. Określenia i definicje
19.1.2. Zasady wykonywania ręcznych prac transportowych
19.1.3. Zespołowe przenoszenie przedmiotów
19.1.4. Przewożenie ładunków na taczkach
19.1.5. Oddziaływanie na zdrowie
19.1.6. Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych
19.2. Transport mechaniczny pionowy
19.2.1. Żurawie
19.2.2. Dźwigi budowlane i wyciągi przyścienne budowlane
19.2.3. Wciągarki
19.3. Transport mechaniczny poziomy
19.3.1. Samochody ciężarowe
19.3.2. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym
19.3.3. Przenośniki taśmowe stałe
20. Bezpieczne prowadzenie prac w kolejnych etapach budowy
20.1. Prace stanu zerowego
20.2. Prace stanu surowego otwartego
20.3. Prace stanu surowego zamkniętego
20.4. Prace wykończeniowe
21. Bezpieczne wykonywanie robót rozbiórkowych
22. Bezpieczne prowadzenie robót drogowych i mostowych
22.1. Przepisy ogólne
22.2. Przygotowanie materiałów do budowy dróg
22.2.1. Bazy, wytwórnie, place budowy i zakłady odkrywkowej eksploatacji
kruszyw naturalnych
22.2.2. Laboratoria drogowe
22.3. Roboty ziemne
22.4. Roboty związane z budową nawierzchni drogowych
22.5. Roboty palowe
22.6. Montaż konstrukcji stalowych
22.7. Sprężanie elementów kablo-betonowych

IV. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
23. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
24. Czynności zabronione
25. Gaśnice, środki gaśnicze i urządzenia przeciwpożarowe
25.1. Budowa gaśnic
25.2. Wyposażenie obiektów w gaśnice
25.3. Przeglądy konserwacyjne
25.4. Środki gaśnicze
25.5. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe
25.6. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
26. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym
27. Materiały niebezpieczne pożarowo
28. Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
28.1. Koc gaśniczy
28.2. Hydrant wewnętrzny
28.3. Gaśnice
29. Ewakuacja
29.1. Oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne
29.2. Zasady ewakuacji

V. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
30. Organizacja pierwszej pomocy
30.1. Udzielanie pomocy
30.2. Wezwanie pomocy
30.3. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej
30.4. Apteczka pierwszej pomocy
30.5. Wsparcie psychologiczne
31. Kolejność czynności ratunkowych
31.1. Ocena przytomności
31.2. Udrożnienie górnych dróg oddechowych
31.3. Ocena oddechu
31.4. RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)
31.5. Pozycja bezpieczna
32. Pierwsza pomoc w określonych przypadkach
32.1. Rany
32.2. Krwotok
32.3. Amputacja urazowa
32.4. Skręcenie
32.5. Zwichnięcie
32.6. Złamanie
32.7. Uraz kręgosłupa
32.8. Oparzenie
32.8.1. Oparzenie termiczne
32.8.2. Oparzenie chemiczne
32.9. Porażenie prądem elektrycznym
32.10. Odmrożenie
32.11. Omdlenie
32.12. Udar słoneczny
32.13. Udar cieplny
33. Psychologia akcji ratunkowej

Podsumowanie

Słowniczek pojęć

Literatura

Źródła rysunków

Wykaz aktów prawnych zamieszczonych na płycie

Wykaz prezentacji zamieszczonych na płycie

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier