TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PRAWO WYZNANIOWE EXCERPTA 1 WSPÓLNOTY RELIGIJNE I ICH OSOBY PRAWNE autor: oprac.EWA GAJDA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PRAWO WYZNANIOWE EXCERPTA 1 WSPÓLNOTY RELIGIJNE I ICH OSOBY PRAWNE

Wersja papierowa
Wydawnictwo: TNOiK
ISBN: 978-83-7285-682-1
Liczba stron: 274
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2012 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
66,70 zł 60,00 zł

Ze wstępu do książki:
[... ] Prawo kościelne rodzi się wraz z chrześcijaństwem, a jego - mniej lub bardziej swobodny rozwój w materii kościelnej i w sprawach doktryny wiary - związany jest z kształtowaniem się stosunków pomiędzy państwem a Kościołem Katolickim. Relacje bowiem pomiędzy państwem a Kościołem oraz prawo wewnętrzne Kościoła były przedmiotem zainteresowań świeckiego prawodawcy w antyku i średniowieczu. W nowożytności, która niesie ze sobą zasadę Pokoju Augsburskiego 1555 r.: cuius regio eius religio, pojawia się - zwłaszcza z początkiem XIX w. - potrzeba ingerencji prawodawcy państwowego w sferę stosunków społecznych dotyczących związków Kościoła Katolickiego z państwem, ustalenia praw i obowiązków katolików w prawie państwowym, określenia pozycji prawnej niekatolickich i niechrześcijańskich wspólnot religijnych oraz ich wyznawców. Konsekwencją tego jest zainteresowanie wielu współczesnych gałęzi prawa sprawami związanymi z szeroko rozumianą wolnością religijną w wymiarze zbiorowym oraz indywidualnym [...].
Zamiarem autorki jest przekazanie ad usum części, merytorycznie poszeregowanych, norm polskiego prawa wyznaniowego, opatrzonych krótkim komentarzem i wzbogaconych - być może przydatnych w praktyce stosowania prawa - wzorów wniosków, projektów schematów normatywnych i propozycji innych dokumentów. [...]
Autorka skupia uwagę na problemie powstania związku wyznaniowego oraz z - niektórymi tego faktu skutkami - w sferze podmiotowości cywilnoprawnej. Chodzi o zagadnienie uzyskania osobowości prawnej przez wspólnotę, która zamierza działać jako związek wyznaniowy oraz o podmiotowość prawną jego nowopowstających jednostek organizacyjnych, organizacji wyznaniowych oraz innych podmiotów erygowanych przez wspólnotę religijną jako osoby prawne. [...]

SPIS TREŚCI

Skróty

Słowo wstępne

Rozdział pierwszy
GWARANCJE WOLNOŚCI RELIGIJNEJ I DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH
I. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
II. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r
III. Prawo do zrzeszania się w celach religijnych
IV. Prawo do zakładania fundacji wyznaniowych
V. Prawo do tworzenia i prowadzenia szkół wyższych
1. Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r.
2. Rejestr uczelni i związków uczelni niepublicznych

Rozdział drugi
TRYB REJESTROWY, ZWIĄZKI WYZNANIOWE I INNE PODMIOTY WPISANE DO REJESTRU ORAZ ORGAN REJESTROWY
I. Tryb rejestrowy według ustawy z 1989 r
II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1999 r.
w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych
III. Wzór wniosku o wpis do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz przykład prawa wewnętrznego
1. Wzór wniosku o wpis do Rejestru
2. Schemat załączników do wniosku o wpis do Rejestru
3. Prawo wewnętrzne związku wyznaniowego na przykładzie Statutu PAKP
IV. Wzór Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych
V. Związki wyznaniowe i inne podmioty wpisane do Rejestru
1. Kościoły i inne związki wyznaniowe - Dział A
2. Organizacje międzykościelne - Dział B
VI. Organ rejestrowy
1. Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Minister do Spraw Wyznań Religijnych
4. Minister do Spraw Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych
i Etnicznych
5. Minister Administracji i Cyfryzacji
A. Utworzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i kompetencje
Ministra
B. Statut i Regulamin Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
C. Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
D. Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Rozdział trzeci
KOŚCIÓŁ KATOLICKI I JEGO OSOBY PRAWNE
I. Ustawa indywidualna z 1989 r.
II. Konkordat z 1993 r.
III. Instrukcje Konferencji Episkopatu Polski
1. Powiadomienie na podstawie art. 4 ust. 2 Konkordatu z 1993 r.
2. Wniosek o nadanie osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust. 3 Konkordatu z 1993 r.
IV. Projekt statutu kościelnej osoby prawnej Kościoła łacińskiego
V. Rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej jednostkom organizacyjnym Kościoła Katolickiego
1. Projekty schematów normatywnych
A. Jednostki organizacyjne Kościoła - inne instytucje kościelne
B. Organizacje kościelne
2. Wykaz rozporządzeń Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów
A. Jednostki organizacyjne
B. Organizacje kościelne
C. Zmiany w treści rozporządzeń
3. Wykaz rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
A. Jednostki organizacyjne
B. Instytucje kościelne
C. Organizacje kościelne
D. Utrata osobowości prawnej i inne zmiany w treści rozporządzeń
4. Wykaz rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji
VI. Osobowość prawna katolickich szkół wyższych
1. Uczelnie papieskie
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski

Rozdział czwarty
OSOBOWOŚĆ PRAWA INNYCH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH ORAZ ICH OSÓB PRAWNYCH W REGULACJACH INDYWIDUALNYCH
I. Kościoły Tradycji bizantyńskiej
1. Osobowość prawna w regulacjach indywidualnych
A. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
B. Wschodni Kościół Staroobrzędowy
2. Powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej
A. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
B. Wschodni Kościół Staroobrzędowy
3. Rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej innym jednostkom organizacyjnym Kościołów
A. Projekty schematów normatywnych
a. Jednostki organizacyjne PAKP
b. Organizacje kościelne PAKP
B. Wykaz rozporządzeń w sprawie nadania osobowości prawnej jednostkom kościelnym PAKP
II. Kościoły ewangelickie
1. Osobowość prawna w regulacjach indywidualnych
2. Powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej
A. Kościół Ewangelicko-Augsburski
B. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
C. Kościół Ewangelicko-Reformowany
3. Rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej jednostkom organizacyjnym Kościołów
A. Projekty schematów normatywnych
a. Kościół Ewangelicko-Augsburski
b. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
c. Kościół Ewangelicko-Reformowany
B. Wykaz rozporządzeń
a. Kościół Ewangelicko-Augsburski
b. Kościół Ewangelicko-Reformowany
III. Inne Kościoły protestanckie
1. Osobowość prawna w regulacjach indywidualnych
2. Powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej
A. Kościół Chrześcijan Baptystów
B. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
3. Rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej jednostkom
organizacyjnym Kościołów
A. Projekty schematów normatywnych
a. Kościół Chrześcijan Baptystów
b. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
B. Wykaz rozporządzeń
a. Kościół Chrześcijan Baptystów
b. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
IV. Kościoły mariawickie
1. Osobowość prawna w regulacjach indywidualnych
2. Powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej
A. Kościół Starokatolicki Mariawitów
B. Kościół Katolicki Mariawitów
3. Projekty schematów normatywnych
A. Kościół Starokatolicki Mariawitów
B. Kościół Katolicki Mariawitów
V. Pozostałe Kościoły
1. Osobowość prawna w regulacjach indywidualnych
2. Powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej
A. Kościół Polskokatolicki
B. Kościół Zielonoświątkowy
3. Projekty schematów normatywnych
A. Kościół Polskokatolicki
B. Kościół Zielonoświątkowy
VI. Niechrześcijańskie związki wyznaniowe
1. Osobowość prawna w regulacjach indywidualnych
2. Powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawej przez gminy
A. Gminy Wyznaniowe Żydowskie
B. Karaimski Związek Wyznaniowy
C. Muzułmański Związek Wyznaniowy
3. Projekt schematu normatywnego

Bibliografia
I. Źródła
1. Dzienniki urzędowe i zbiory źródłowe
2. Poszczególne źródła
II. Literatura
1. Komentarze do ustaw
2. Inne opracowania
3. Periodyki i serie wydawnicze

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier