TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PROJEKTOWANIE MOSTÓW ZESPOLONYCH WEDŁUG EUROKODU 4 autor: TOMASZ SIWOWSKI, BARBARA TUROŃ
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PROJEKTOWANIE MOSTÓW ZESPOLONYCH WEDŁUG EUROKODU 4

Wersja papierowa
Wydawnictwo: POLITECHNIKA RZESZOWSKA
ISBN: 978-83-7934-075-0
Liczba stron: 439
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2016 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
49,90 zł 44,90 zł

Mosty zespolone stalowo-betonowe są najczęściej projektowanymi i budowanymi obiektami mostowymi w klasie mostów średniej i dużej rozpiętości. Powodem wzrastającego zainteresowania mostami zespolonymi jest zarówno ich wysoka nośność, trwałość i niezawodność, potwierdzona przez ponad 50 lat doświadczeń, jak i nowe możliwości kształtowania przekrojów poprzecznych oraz rozwój metod budowy mostów zespolonych. Do najważniejszych zalet mostów zespolonych należą:
- optymalne wykorzystanie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie stali
konstrukcyjnej oraz wytrzymałości na ściskanie betonu, co pozwala na
kształtowanie bardzo smukłych i estetycznych obiektów mostowych,
- technologiczność budowy (krótki czas i prostota montażu), pozwalająca
na niezakłócony ruch drogowy i/lub kolejowy pod budowanym obiektem,
- wysoka nośność, trwałość i wytrzymałość zmęczeniowa żelbetowych
płyt pomostów przy ograniczeniu rozwartości rys oraz odpowiedniej
grubości płyty,
- większa odporność na korozję w porównaniu z mostami stalowymi,
- zmniejszenie rozmiarów oraz liczby podpór i fundamentów obiektów
mostowych, co jest związane ze znacząco mniejszym ciężarem własnym
przęseł mostów zespolonych w porównaniu z przęsłami mostów
betonowych,
- niższe koszty oraz mniejsze obciążenia środowiska w cyklu życia mostu
(LCCA, LCA) w stosunku do innych rodzajów konstrukcji mostowych.

SPIS TREŚCI

Spis ważniejszych oznaczeń
Wstęp

1. Dane ogólne do projektowania
1.1. Szerokości użytkowe mostu
1.2. Klasa obciążenia mostu
1.3. Dane środowiskowe
1.3.1. Warunki ekspozycji środowiskowej
1.3.2. Wilgotność i temperatura otoczenia

2. Opis konstrukcji mostu i technologii budowy
2.1. Układ statyczny mostu
2.2. Przekrój poprzeczny mostu
2.3. Rozkład stali konstrukcyjnej
2.4. Technologia wykonania płyty
2.5. Płyta żelbetowa
2.5.1. Otulina prętów zbrojeniowych
2.5.2. Maksymalna rozwartość rys w betonie
2.5.3. Układ zbrojenia płyty pomostu
2.5.4. Przekrój poprzeczny płyty i zbrojenia w analizie globalnej

3. Materiały
3.1. Stal konstrukcyjna
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Odporność na kruche pękanie
3.1.3. Właściwości mechaniczne stali konstrukcyjnej
3.2. Beton
3.3. Stal zbrojeniowa
3.4. Stal łączników zespalających
3.5. Materiałowe (cząstkowe) współczynniki bezpieczeństwa ...

4. Oddziaływania i obciążenia
4.1. Obciążenia stałe
4.1.1. Ciężar własny
4.1.2. Ciężar wyposażenia pomostu
4.2. Skurcz betonu
4.2.1. Deformacja skurczowa dla trwałej sytuacji obliczeniowej
w chwili oddania obiektu mostowego do eksploatacji
4.2.2. Deformacja skurczowa dla trwałej sytuacji obliczeniowej
w czasie nieskończonym
4.3. Wpływ pełzania betonu
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Praktyczne obliczanie stosunku modułów sprężystości dla
obciążenia długotrwałego
4.4. Oddziaływania zmienne
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Rozkład poprzeczny umownych pasów obciążenia (do analizy
globalnej)
4.4.3. Układ tandemowy TS
4.4.4. Obciążenie równomiernie rozłożone UDL
4.4.5. Oddziaływania termiczne

5. Kombinacje oddziaływań i obciążeń
5.1. Oznaczenia
5.2. Kombinacje stosowane do sprawdzania stanów granicznych
nośności (ULS) z wyłączeniem zmęczenia
5.3. Kombinacje stosowane do sprawdzania stanów granicznych
użytkowalności (SLS)
5.3.1. Charakterystyczne kombinacje SLS
5.3.2. Częste kombinacje SLS
5.3.3. Quasi-stałe kombinacje SLS

6. Analiza globalna
6.1. Model obliczeniowy dźwigara
6.1.1. Schemat statyczny i przekroje charakterystyczne dźwigara
6.1.2. Charakterystyka geometryczna przekroju zespolonego w strefie
niezarysowanej
6.1.3. Charakterystyka geometryczna przekroju zespolonego w strefie
zarysowanej
6.1.4. Wpływ nieliniowości geometrii i materiału
6.2. Uwzględnienie zjawiska szerokiego pasa (shear lag) w płycie
betonowej
6.3. Uwzględnienie zarysowania betonu płyty
6.4. Wyniki analizy globalnej (siły wewnętrzne)
6.4.1. Obciążenia stałe Gk
6.4.2. Oddziaływanie skurczu betonu Sk
6.4.3. Oddziaływania termiczne 7*
6.4.4. Obciążenie ruchome TSk + UDLk według modelu LM
6.4.5. Kombinacje obciążeń i oddziaływań

7. Sprawdzanie stanów granicznych nośności (ULS) przekrojów
zespolonych z wyjątkiem zmęczenia
7.1. Klasyfikacja przekroju
7.1.1. Ogólna definicja klas przekrojów
7.1.2. Wyznaczanie klasy przekroju zespolonego w praktyce
7.2. Zasady sprawdzania nośności przekrojów poprzecznych
7.2.1. Nośność na zginanie
7.2.2. Nośność na ścinanie
7.2.3. Interakcja zginania i ścinania
7.3. Sprawdzanie nośności przekroju w środku rozpiętości
przęsła P1-P2
7.3.1. Siły wewnętrzne i klasa przekroju
7.3.2. Nośność plastyczna na zginanie
7.3.3. Nośność przekroju na ścinanie
7.3.4. Interakcja zginania i ścinania (przekrój klasy 1.)
7.3.5. Sprawdzanie sprężyste (alternatywne)
7.4. Sprawdzanie przekroju podporowego Pl
7.4.1. Siły wewnętrzne i klasa przekroju
7.4.2. Nośność na zginanie
7.4.3. Nośność na ścinanie
7.4.4. Interakcja zginania i ścinania (przekrój klasy 3.)
7.4.5. Przekrój efektywny klasy 2 ,
7.5. Sprawdzanie stanów granicznych nośności (ULS) przekroju
zespolonego klasy 4
7.5.1. Siły wewnętrzne i klasa przekroju
7.5.2. Efektywny przekrój poprzeczny
7.5.3. Nośność przekroju na zginanie
7.5.4. Nośność na ścinanie
7.5.5. Interakcja zginania i ścinania
7.6. Sztywność żeber pionowych
7.7. Zwichrzenie i wyboczenie ściskane pasa dolnego nad podporą P

8. Sprawdzanie zmęczenia (ULS)
8.1. Elementy dźwigara stalowego
8.1.1. Procedura oceny zmęczenia
8.1.2. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa
8.1.3. Model obciążenia zmęczeniowego
8.1.4. Współczynnik równoważności uszkodzenia
8.1.5. Zastępczy współczynnik uszkodzenia przy uderzeniu (impact)
8.1.6. Zakres naprężeń Aap
8.1.7. Wartości referencyjne wytrzymałości zmęczeniowej
8.2. Zbrojenie podłużne
8.2.1. Procedura oceny zmęczenia
8.2.2. Zastępczy współczynnik uszkodzenia As
8.2.3. Zakres naprężeń w zbrojeniu AcrSJ>
8.2.4. Sprawdzanie prętów zbrojeniowych na zmęczenie

9. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności (SLS) przekroju
zespolonego
9.1. Zakres sprawdzania SLS
9.2. Ograniczenie naprężeń
9.2.1. Naprężenia w stali konstrukcyjnej
9.2.2. Naprężenia wbetonie
9.2.3. Naprężenia w stali zbrojeniowej
9.2.4. Naprężenia w przekroju podporowym Pl
9.2.5. Naprężenia w przekroju przęsłowym.Pl-.P2
9.3. Kontrola zarysowania płyty żelbetowej
9.3.1. Minimalny przekrój zbrojenia
9.3.2. Rozwartość rys pod obciążeniem pośrednim
9.3.3. Rozwartość rys pod obciążeniem bezpośrednim
9.4. Ograniczenie efektu oddychania środnika (web breathing)

10. Sprawdzanie lokalne płyty betonowej (ULS i SLS)
10.1. Siły wewnętrzne w płycie betonowej
10.1.1. Obciążenia stałe
10.1.2. Obciążenia ruchome
10.1.3. Kombinacje obciążeń
10.2. Sprawdzanie płyty w kierunku poprzecznym
10.2.1. Minimalna powierzchnia zbrojenia
10.2.2. Nośność przekroju płyty na zginanie (ULS)
10.2.3. Nośność przekroju płyty na ścinanie pionowe (ULS)
10.2.4. Nośność przekroju płyty na ścinanie podłużne (ULS)
10.2.5. Interakcja między ścinaniem podłużnym a poprzecznym
momentem zginającym
10.2.6. Ograniczenie naprężeń dla charakterystycznej kombinacji
obciążeń (SLS)
10.2.7. Ograniczenie rozwartości rys dla częstej kombinacji obciążeń
(SLS)
10.3. Sprawdzanie płyty w kierunku podłużnym
10.3.1. Nośność na zginanie lokalne (ULS)
10.3.2. Naprężenia ścinające w połączeniach poprzecznych segmentów
płyty pomostu (ULS)
10.4. Przebicie płyty pomostu (ULS)
10.4.1. Zasady sprawdzania płyty betonowej na przebicie
10.4.2. Nośność płyty na przebicie

11. Sprawdzanie łączników zespalających
11.1. Wyznaczanie nośności łączników sworzniowych z główkami
11.2. Sprawdzanie zespolenia dla charakterystycznej kombinacji SLS
11.2.1. Siła ścinająca najednostkę długości
11.2.2. Zasady obliczeń
11.3. Sprawdzanie zespolenia dla kombinacji obciążeń i oddziaływań
ULS innych niż zmęczenie
11.3.1. Projektowanie na podstawie analizy sprężystej
11.3.2. Sprawdzanie z uwzględnieniem obszarów plastycznych w strefie
dodatniego momentu zginającego
11.4. Sprawdzanie łączników dla kombinacji ULS ze względu na
zmęczenie
11.4.1. Obciążenie pojazdem według modelu obciążenia
zmęczeniowego nr 3
11.4.2. Równoważna stała amplituda zakresu naprężenia
11.4.3. Sprawdzanie zmęczenia sworzni
11.5. Zalecenia konstrukcyjne dotyczące łączników zespalających
11.5.1. Warunki związane ze stalowym dźwigarem głównym
11.5.2. Warunki związane z osadzeniem sworzni w płycie żelbetowej
11.5.3. Warunki związane z rodzajem łączników zespalających
11.6. Wpływ skurczu betonu i oddziaływania termicznego
na obliczenia sworzni na końcach pomostu
Spis wykorzystanych norm
Piśmiennictwo uzupełniające

Załączniki
A. Parametry geometryczne charakterystycznych przekrojów poprzecznych
i rozkłady sztywności dźwigara na długości obiektu mostowego
B. Zestawienie obciążeń i oddziaływań. Wyznaczanie sił wewnętrznych ....
C. Kombinacje obciążeń w stanach granicznych ULS i SLS
D. Wyznaczanie naprężeń w stanie granicznym nośności ULS
E. Sprawdzanie zmęczenia (ULS)
F. Obliczenia pomocnicze do wyznaczania naprężeń w górnej warstwie
zbrojenia płyty betonowej podczas sprawdzania rozwartości rys pod
obciążeniem bezpośrednim

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier