TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: FUNDUSZ SOŁECKI KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2014 R. ORAZ WZORY DOKUMENTÓW autor: RAFAŁ TRYKOZKO
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2014 R. ORAZ WZORY DOKUMENTÓW

Wersja papierowa
Wydawnictwo: TAXPRESS
ISBN: 978-83-937516-0-0
Liczba stron: 136
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2014 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
80,00 zł 72,00 zł

Publikacja wyjaśnia wszelkie praktyczne i teoretyczne problemy dotyczące instytucji funduszu sołeckiego po rewolucyjnych zmianach wprowadzonych nową ustawą o funduszu sołeckim uchwaloną 21 lutego 2014 r. Proponowane rozwiązania problemów oparte są o praktykę i doświadczenie Autora, specjalizującego się w zagadnieniu funduszu sołeckiego od czasu wprowadzenia tej instytucji w 2009 r. Szereg zagadnień rozpatrywanych jest zarówno z punktu widzenia organów gmin, jak i z punktu widzenia sołectw. Niebagatelnym walorem publikacji są wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury wyodrębnienia funduszu sołeckiego i jego realizacji.

W szczególności książka wyjaśnia:
- jak prawidłowo wyrazić zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
i obliczyć jego wysokość,
- na co można przeznaczyć środki funduszu sołeckiego,
- jak prawidłowo uchwalić i sformułować wniosek sołectwa,
- co to są wspólne przedsięwzięcia sołectw,
- na czym polega poprawienie wniosku przez zebranie wiejskie,
- jak przeprowadzić procedurę oceny prawidłowości wniosku sołectwa,
- jak zmienić wniosek sołectwa,
- jakie są warunki prawidłowej realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
- jak uzyskać z budżetu państwa zwrot części wydatków wykonanych
w ramach funduszu.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Artykuł 1
1. Przedmiot regulacji
2. Cele funduszu sołeckiego
3. Ogólny charakter i definicja funduszu sołeckiego
4. Zakres podmiotowy funduszu sołeckiego
5. Fundusz sołecki a przepisy przewidujące "prowadzenie gospodarki
finansowej" przez jednostkę pomocniczą w u. s.g. i u.f.p

Artykuł 2
1. Przedmiot regulacji
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego
3. Problem obowiązywania uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w okresie następującym
po roku, na który rada gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie
funduszu
4. Problem uchwał, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu,
podjętych przed 20 marca 2014 r. na podstawie u.f.s. z 2009 r
5. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego
6. Terminy podejmowania uchwał w sprawie wyodrębnienia funduszu
sołeckiego
7. Fundusz sołecki nie jest funduszem celowym
8. Przedsięwzięcia podlegające finansowaniu w ramach funduszu
sołeckiego
8.1. Przedsięwzięcie jako zadanie własne gminy
8.2. Przedsięwzięcie musi służyć poprawie warunków życia
mieszkańców
8.3. Warunek zgodności przedsięwzięcia ze strategią rozwoju gminy
8.4. Działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej jako przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego
8.5. Typowe przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu
sołeckiego
8.6. Najczęstsze problemy praktyczne dotyczące przedsięwzięć
ujmowanych we wnioskach sołectw
8.6.1. Organizacja "imprezy integracyjnej"
8.6.2. Odnowienie kapliczek, krzyży przydrożnych
oraz innych obiektów sakralnych
8.6.3. Nakłady na remonty i modernizację obiektów budowlanych
niestanowiących własności gminy oraz nakłady
na nieruchomości niestanowiące własności gminy
8.6.4. Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego jako wkład
w realizację projektu dofinansowanego ze środków UE

Artykuł 3
1. Przedmiot regulacji
2. Zasady obliczania wysokości funduszu sołeckiego-uwagi ogólne
2.1. Kwota bazowa (Kb)
2.2. Liczba mieszkańców na potrzeby obliczenia wysokości funduszu
dla danego sołectwa (Lm)
2.3. Sposób obliczenia funduszu dla danego sołectwa
3. Informacja dla sołtysów o wysokości środków funduszu
4. Informacja dla wojewody o wysokości środków przypadających
sołectwom oraz o wysokości kwoty bazowej
5. Problem wygasania środków funduszu z końcem roku
6. Ogólne zasady refundacji z budżetu państwa części wydatków
dokonanych w ramach funduszu
6.1. Definicja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
6.2. Zwrot części wy datków z budżetu państwa jako dotacja celowa

Artykuł 4
1. Przedmiot regulacji
2. Warunki zwiększenia przez radę gminy środków funduszu sołeckiego
3. Zasady obowiązywania uchwały rady gminy w sprawie określenia
zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego
4. Zwiększenie środków funduszu nie ma wpływu na wysokość
zwrotu wydatków z budżetu państwa

Artykuł 5
1. Przedmiot regulacji
2. Tryb wyboru przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu
sołeckiego
3. Krótka charakterystyka organów sołectwa - zebranie wiejskie i sołtys
4. Zasady uchwalania wniosku
5. Rola sołtysa w okresie poprzedzającym zebranie wiejskie
6. Elementy wniosku sołectwa w sprawie wykorzystania środków
funduszu
6.1. Termin złożenia wniosku
6.2. Określenie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
"na obszarze sołectwa"
6.3. Uzasadnienie przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku
6.4. Oszacowanie kosztów przedsięwzięć
7. Zakres związania organów gminy prawidłowym wnioskiem
8. Konsekwencje nieuchwalenia wniosku
9. Procedura rozpatrywania pierwotnego wniosku
9.1. Weryfikacja pierwotnego wniosku przez wójta (burmistrza)
9.2. Weryfikacja przez radę gminy pierwotnego wniosku odrzuconego
przez wójta (burmistrza) i podtrzymanego przez sołtysa
9.3. Weryfikacj a przez radę gminy pierwotnego wniosku
na etapie uchwalania budżetu
10. Ponowne uchwalenie wniosku
10.1. Warunki złożenia ponownie uchwalonego wniosku
10.2. Elementy ponownie uchwalonego wniosku
10.3. Procedura rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku
przez radę gminy
11. Fundusz sołecki w uchwale budżetowej - prezentacja danych
i ich charakter

Artykuł 6
1. Przedmiot regulacji
2. Wspólne przedsięwzięcia sołectw jako wyjątek od obowiązku
umiejscowienia przedsięwzięcia na obszarze sołectwa
3. Cechy wspólnego przedsięwzięcia i zasady jego uchwalania
4. Ustalanie między sołectwami uchwalenia wspólnego przedsięwzięcia
5. Ocena wniosków sołectw w zakresie wspólnych przedsięwzięć

Artykuł 7
1. Przedmiot regulacji
2. Cel wprowadzenia możliwości zmian wniosków
3. Przedmiot zmian
4. Ustawowe ograniczenia w zakresie możliwości dokonywania przez
sołectwo zmian wniosku
4.1. Okres wprowadzania zmian
4.2. Wymóg nieprzekroczenia, w następstwie złożenia wniosku
w sprawie zmian, kwoty przyznanej pierwotnie sołectwu
w uchwale budżetowej
5. Zasady uchwalania zmiany wniosku
6. Rozpatrzenie zmiany wniosku
7. Ujęcie zmiany wniosku w uchwale budżetowej
8. Przewidywane skutki wprowadzenia możliwości zmian wniosków
w trakcie roku budżetowego

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 10

Artykuł 11

Artykuł 12

Artykuł 13

DODATEK - Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz ich prezentacja w księgach rachunkowych i sprawozdawczości
1. Uwagi wstępne
2. Powody braku w u.f.s. przepisów regulujących zasady dokonywania
wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu i wynikające
stąd zasady realizacji
3. Niezrealizowanie przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwo
4. Wydatkowanie kwoty wyższej lub niższej niż przewidziana
we wniosku na realizacje przedsięwzięć
5. Ewidencja księgowa i sprawozdawczość dotycząca wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

WZORY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA STOSOWANIA
PRZEPISÓW USTAWY

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier