TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: DYFUZJA WIEDZY A INNOWACJE W ALIANSIE STRATEGICZNYM autor: RAFAŁ DREWNIAK
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

DYFUZJA WIEDZY A INNOWACJE W ALIANSIE STRATEGICZNYM

Nowość
Wersja papierowa
Wydawnictwo: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY
ISBN: 978-83-65603-75-3
Liczba stron: 219
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2019 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
35,90 zł 32,30 zł

W pracy scharakteryzowano zagadnienia teoretyczne z zakresu istoty i konwersji wiedzy między przedsiębiorstwami w ramach aliansów strategicznych. Wskazano w tym zakresie na kluczowe aspekty związane z pojęciem i istotą aliansów strategicznych w kontekście głównych nurtów teoretycznych, leżących u podstaw tworzenia tego typu porozumień. Poza korzyściami, jakie mogą generować alianse strategiczne dla przedsiębiorstw deklarujących wolę współpracy, wskazano również aspekty, które mogą stanowić płaszczyznę krytyki aliansów. Scharakteryzowano także proces doboru potencjalnego przedsiębiorstwa partnerskiego, w tym procedurę jego oceny i selekcji oraz etapy formowania aliansu strategicznego. Odrębną część książki poświęcono zagadnieniom związanym z wiedzą jako imperatywnym zasobem w zarządzaniu aliansem, zwłaszcza w procesie uczenia się przedsiębiorstw partnerskich oraz bilateralnego budowania łańcucha wartości wiedzy. Omówiono także instytucjonalne uwarunkowania transferu wiedzy między przedsiębiorstwami oraz ścieżki i cykle uczenia się. Dokonano także analizy modelu łańcucha wartości wiedzy w aliansie strategicznym. Rozdział 3. poświęcono zagadnieniom innowacji, wychodząc od wielowymiarowej charakterystyki tego pojęcia, poprzez typologię i determinanty opracowania i wdrażania innowacji w aliansie strategicznym, a kończąc na charakterystyce tzw. "obustronnej strategii innowacji" (ambidexterity innovation). Jej skutecznemu prowadzeniu sprzyja współpraca w ramach aliansów strategicznych, umożliwiając organizacjom poprawę wydajności innowacyjnej poprzez integrację zewnętrznych jej źródeł. Strategia ta promuje jednoczesne poszukiwanie innowacji eksploatacyjnych i eksploracyjnych, stając się podstawą do podążania przedsiębiorstwa w kierunku tzw. modelu "obustronnej organizacji" (ambidexterity organization). Rozważania tego rozdziału kończy analiza znaczenia zaangażowania pracowników przedsiębiorstwa w rozwój wiedzy i wzrost innowacyjności. Rozdział ostatni poświęcony jest prezentacji wyników badań empirycznych. Badaniem objęto grupę 210 przedsiębiorstw z różnych sektorów, które podjęły współpracę w ramach aliansów strategicznych o różnym czasie trwania. Dane zebrano za pomocą elektronicznego kwestionariusza ankiety, wypełnionego przez przedstawicieli kadry kierowniczej indagowanych przedsiębiorstw. Aby zrealizować cel badawczy i zweryfikować przyjęte hipotezy, przetestowano siłę korelacji badanych zmiennych, która następnie została wyrażona jako wartość liczbowa za pomocą współczynnika korelacji Czuprowa. Ponadto zastosowano modele regresji logistycznej, które pozwoliły na predykcję wystąpienia analizowanego zjawiska - w tym przypadku jest to wprowadzanie innowacji. Dzięki temu starano się określić prawdopodobieństwo wprowadzenia innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej w zależności od wielkości firmy i czasu trwania sojuszu oraz innych zmiennych charakteryzujących firmę i proces pozyskiwania wiedzy.
Osiągnięte wyniki wskazują, że związek między wielkością przedsiębiorstw uczestniczących w sojuszu a silną oceną nabycia i dzielenia się wiedzy jest silniejszy niż w przypadku trwania sojuszu. Wyniki badań pozwalają również stwierdzić, że istnieje bardziej ścisły związek między wdrażaniem innowacji a czasem trwania sojuszu niż w przypadku wielkości przedsiębiorstwa. NieŞwątpliwie zaprezentowane wyniki badań nie wyczerpują problematyki zarządzania wiedzą i wdrażania innowacji przez przedsiębiorstwa w ramach aliansu strategicznego i mogą być uzupełnione o większe spektrum problematyki badawczej w tym zakresie. Niemniej jednak autor wyraża nadzieję, że znalezienie zależności pomiędzy przyjętymi zmiennymi w celu pozyskiwania i dzielenia się wiedzą oraz wdrożenia innowacji, a także łączenie ich z wielkością przedsiębiorstwa i czasem trwania aliansu jest wartością dodaną do tego, co już osiągnięto w tym obszarze.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1.
TEORETYCZNE ASPEKTY DOTYCZĄCE ISTOTY
FUNKCJONOWANIA ALIANSÓW STRATEGICZNYCH
1.1. Pojęcie i istota aliansu strategicznego
1 2. Podejście zasobowe i relacyjne w tworzeniu porozumień
strategicznych
1.3. Znaczenie globalnego zarządzania dla tworzenia
aliansów strategicznych między przedsiębiorstwami
1.4. Cele i motywacje zawarcia aliansów strategicznych
1.5. Negocjowanie współpracy i dobór sojusznika - zrównoważona
ocena potencjału przedsiębiorstwa partnerskiego
1.5.1. Proces formowania aliansu strategicznego
1.5.2. Analiza profilu potencjalnego przedsiębiorstwa partnerskiego
do aliansu strategicznego
1.5.3. Znaczenie dopasowania kulturowego i strategicznego
w aliansie strategicznym
1.5.4. Ocena otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa partnerskiego
1.5.5. Znaczenie procedury due diligence w doborze partnera
do współpracy
1.6. Determinanty budowania trwałych relacji między partnerami
- warunki negocjacji

ROZDZIAŁ 2.
IMPERATYW TWORZENIA I WYMIANY WIEDZY
W ZARZĄDZANIU ALIANSEM STRATEGICZNYM
2.1. Podejście oparte na wiedzy w zarządzaniu aliansem strategicznym
2.2. Łączenie zasobów wiedzy w aliansie strategicznym - efekty
synergii
2.3. Instytucjonalne uwarunkowania procesu transferu wiedzy
między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym
2.4. Organizacyjny proces uczenia się w aliansie strategicznym
2.5. Determinanty procesu uczenia się w aliansie strategicznym
2.6. Ścieżki i cykle uczenia się w aliansie strategicznym
2.7. Rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych
sieci wiedzy
2.7.1. Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu aliansem
strategicznym
2.7.2. Model integracji łańcucha wartości wiedzy (KVC),
łańcucha wiedzy (KC) i łańcucha wartości
przedsiębiorstwa (CVC)
2.7.3. Transfer wiedzy w aliansie poprzez synergiczne sieci
wiedzy
2.7.4. Transfer wiedzy w aliansie poprzez komplementarne sieci
wiedzy

ROZDZIAŁ 3.
INNOWACJE PRZEDSIĘBIORSTW W ALIANSIE
STRATEGICZNYM
3.1. Wielowymiarowość ujęcia innowacji przedsiębiorstw
3.2. Czynniki determinujące innowacje w aliansie
3.3. Znaczenie zaangażowania pracowników wiedzy

ROZDZIAŁ 4.
UWARUNKOWANIA TRANSFERU WIEDZY W ALIANSIE
ORAZ RODZAJE INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTW
PARTNERSKICH
4.1. Tło badania oraz przyjęte hipotezy
4.2. Metodyka badawcza i przebieg badania
4.3. Ocena znaczenia wybranych czynników na pozyskiwanie
i dzielenie się wiedzą w aliansie
4.4. Determinanty opracowania innowacji w aliansie strategicznym

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

SPIS WYKRESÓW

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier