TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI autor: MARIAN STRĄCZYŃSKI, GRZEGORZ PAKUŁA, PAWEŁ URBAŃSKI, JAN SOLECKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI

Wersja papierowa
Wydawnictwo: SEIDEL-PRZYWECKI SP. Z O.O.
ISBN: 978-83-60956-31-1
Liczba stron: 415
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2012 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
126,90 zł 114,20 zł

Prezentowany podręcznik został przygotowany dla pracowników przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zajmujących się doborem, eksploatacją oraz remontami pomp. W zamyśle autorów ma służyć jako narzędzie pomocne osobom posiadającym praktyczne doświadczenie, ale niekoniecznie pełne wykształcenie techniczne w zakresie maszyn hydraulicznych. Z tego względu wiadomości teoretyczne zostały tu ograniczone jedynie do takiego zakresu, jaki, zdaniem autorów, jeat niezbędny dla zrozumienia działania pomp, przydatnego w ich prawidłowej eksploatacji. W imię przystępności i przejrzystości tekst zawiera pewne uproszczenia, dlatego niniejszy podręcznik nie powinien być traktowany jako dzieło o ścisłym i naukowych charakterze. Ze względu na znaczną liczbę odmian konstrukcyjnych pomp spotykanych w eksploatacji podręcznik nie może zawierać wszystkich szczegółowych informacji, a zatem w żadnym razie nie zastępuje instrukcji użytkowania poszczególnych maszyn. Ponieważ zdecydowana większość pomp występujących w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych to pompy wirowe, podręcznik, w zasadzie, obejmuje jedynie tę grupę pomp.
Podręcznik zawiera ogólne zasady doboru, eksploatacji i prowadzenia remontów pomp wirowych. Autorzy mają nadzieję, że zakres wiedzy w nim zawarty pozwoli osobom pracującym na co dzień z pompami, a nie posiadającym szczegółowego przygotowania teoretycznego na uniknięcie często spotykanych w praktyce błędów i wynikających z nich problemów eksploatacyjnych.
W gospodarce rynkowej osoby podejmujące decyzje inwestycyjno-techniczne znajdują się pod presją służb marketingowych firm oferujących różnorodne rozwiązania techniczne. Niniejszy podręcznik, w zamyśle autorów, powinien pomóc pracownikom firm wodociągowych w racjonalnej ocenie ich przydatności, a tym samym w podejmowaniu optymalnych decyzji inwestycyjnych.

Wydanie II zawiera następujące zmiany:
- rozszerzoną ilość informacji o pompach ściekowych;
- zwiększoną ilość przykładów obliczeń energochłonności w układach pompowych;
- aktualne rozwiązania w zakresie technologii remontów pomp;
- aktualizacje w zakresie wykazu aktów normatywnych dotyczących budowy i eksploatacji pomp;
- rozwój systemów monitoringu.

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O POMPACH WIROWYCH 1 UKŁADACH POMPOWYCH - Grzegorz Pakuła
II. 1. Klasyfikacja pomp
II.1.1. Podział ze względu na zasadę działania
II.1.2. Podział pomp wirowych ze względu na rodzaj zabudowy
II.1.3. Podział pomp ze względu na ilość stopni
II.1.4. Podział pomp ze względu na rodzaj pompowanej cieczy
II.1.5. Podział pomp ze względu na rodzaj wirnika
II.1.6. Podział pomp ze względu na typ konstrukcyjny
II.2. Zespoły pompowe
II.3. Podstawy działania pompy wirowej
II.3.1. Mechanizm przekazywania energii
II.3.2. Rodzaje strat w pompie
II.4. Parametry pomp
II.5. Charakterystyki pomp
II.6. Wyróżnik szybkobieżności
II.6.1. Definicja wyróżnika szybkobieżności
II.6.2. Wpływ wyróżnika szybkobieżności na konstrukcję wirnika i na charakterystykę pompy
II.7. Ssanie pomp wirowych
II.8. Podstawowe wiadomości o układach pompowych
II.8.1. Rodzaje układów pompowych
II.8.2. Charakterystyka układu pompowego
II.8.3. Straty przepływu
II.9. Współpraca pompy z układem pompowym
II.9.1. Punkt pracy
II.9.2. Praca pompy z dala od punktu nominalnego
II.9.3. Połączenie szeregowe pomp
II.9.4. Połączenie równoległe pomp
II.9.5. Zjawiska dynamiczne w układach pompowych
II.10. Korekta parametrów pomp
II.10.1. Zmiana średnicy wirnika
II.10.2. Zmiana ilości stopni
II.10.3. Zmiana prędkości obrotowej
II.11. Metody regulacji parametrów pomp
II.11.1. Dławienie
II.11.2. Zmiana prędkości obrotowej
II.113. Upust
II.11.4. Praca pomp w układzie równoległym i szeregowym
II.11.5. Wybór metody regulacji

III. DOBÓR POMP - Grzegorz Pakuła
III. 1. Wybór typu pompy
III.2. Dobór pompy na stały punkt pracy
III.3. Dobór pompy do pracy przy zmiennych parametrach
III.4. Analiza techniczno-ekonomiczna (LCC)

IV. ZAKUP POMP - Grzegorz Pakuła

V PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE W POMPACH - Grzegorz Pakuła
V.1. Uszczelnienia
V.1.1. Uszczelnienia stacjonarne
V.1.2. Uszczelnienia ruchowe wysokociśnieniowe
V.1.3. Uszczelnienia ruchowe niskociśnieniowe
V.1.4. Uszczelnienia w układzie przepływowym
V.2. Napór osiowy
V.2.1. Łopatki odciążające
V.2.2. Otwory odciążające
V.2.3. Układy dwustrumieniowe
V.2.4. Tarcza odciążająca
V.2.5. Łożysko osiowe
V.3. Napór promieniowy
V.4. Łożyskowanie
V.4.1. Łożyska toczne
V.4.2. Łożyska ślizgowe

VI. POMPY STACJONARNE - Grzegorz Pakuła
VI.1. Nietypowe odmiany pomp stacjonarnych
VI.2. Prawidłowa eksploatacja pomp stacjonarnych
VI.2.1. Dobór pompy
VI.2.2. Instalacja pomp stacjonarnych
VI.2.3. Rozruch pomp stacjonarnych
VI.2.4. Bieżąca obsługa pomp stacjonarnych
VI.2.5. Praca pomp poza zakresem optymalnych parametrów
VI.2.6. Najczęstsze problemy w eksploatacji i sposoby ich usuwania

VII. POMPY GŁĘBINOWE - Marian Strączyński
VII.1. Zastosowanie
VII.2. Pompy głębinowe
VII.2.1. Typowe konstrukcje pomp głębinowych
VII.2.2. Inne konstrukcje pomp głębinowych
VII.2.3. Wykonania materiałowe
VII.2.4. Charakterystyki pomp głębinowych
VII.3. Silniki głębinowe
VII.3.1. Silniki głębinowe ekranowane i olejowe
VII.3.2. Silniki głębinowe półsuche
VII.3.3. Silniki głębinowe mokre
VII.4. Stacje prób głębinowych agregatów pompowych
VII.5. Układy pompowe pomp głębinowych
VII.5.1. Budowa układów pompowych pomp głębinowych
VII.5.2. Dobór pompy głębinowej do wymaganych parametrów pracy układu pompowego
VII.5.3. Sprawność energetyczna układu pompowego pompy głębinowej
VII.5.4. Montaż oraz demontaż układów pompowych pomp głębinowych
VII.5.5. Awarie i uszkodzenia głębinowych agregatów pompowych
VII.5.6. Nietypowe budowy układów pompowych pomp głębinowych

VIII. POMPY ZATAPIALNE - Grzegorz Pakuła
VIII.1. Instalacja pomp zatapialnych
VIII.2. Budowa pomp zatapialnych
VIII.3. Eksploatacja pomp zatapialnych

IX. POMPY DO ŚCIEKÓW - Grzegorz Pakuła
IX.1. Właściwości ścieków jako pompowanego medium
IX.2. Sposoby pompowania ścieków
IX.3. Dobór pomp ściekowych
IX.4. Instalacja pomp ściekowych
IX.4. Charakterystyczne cechy budowy pomp ściekowych
IX.5. Eksploatacja pomp ściekowych

X. STEROWANIE I ZABEZPIECZANIE SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH - Jan Sołecki
X.1. Silniki elektryczne
X.1.1. Informacje ogólne
X.1.2. Budowa silnika asynchronicznego klatkowego,zwartego
X.1.3. Zasada działania silnika asynchronicznego klatkowego, zwartego
X.1.4. Podstawowe parametry silnika elektrycznego
X.1.4.1. Napięcie i częstotliwość zasilania
X.1.4.2. Prędkość obrotowa
X.1.4.3. Moc znamionowa silnika
X.1.4.4. Sprawność silnika
X.1.4.5. Prąd znamionowy i rozruchowy silnika
X.1.4.6. Współczynnik mocy
X.1.4.7. Rodzaj pracy
X.1.4.8. Stopień ochrony
X.1.4.9. Wykonanie przeciwwybuchowe
X.1.4.10. Klasa izolacji
X.1.4.11. Oznaczenia literowe
X.2. Kable zasilające
X.2.1. Oznaczenia kabli
X.2.2. Dobory kabli zasilających
X.2.2.1. Obliczanie spadku napięcia na kablu zasilającym
X.2.2.2. Obliczanie przekroju przewodu dla danego spadku napięcia
X.3. Pomiary elektryczne silnika i urządzeń zabezpieczających
X.3.1. Pomiar pętli zwarcia obwodów silnika i szaf sterowniczych
X.3.2. Pomiar wytrzymałości izolacji na przebicie
X.3.3. Pomiar rezystancji izolacji silnika
X.3.4. Pomiar rezystancji uzwojeń silnika
X.3.5. Pomiar mocy oraz prądu i napięcia podczas pracy silnika
X.3.6. Pomiar prędkości obrotowej silnika
X.3.6.1. Pomiar bezpośredni tachometrem lub stroboskopem
X.3.6.2. Pomiar cewką indukcyjną
X.3.7. Pomiar temperatury wewnątrz silnika
X.3.7.1. Wyłączniki termiczne
X.3.7.2. Termistory PTC
X.3.73. Sensory PT100
X.3.8. Pomiar kompatybilności elektromagnetycznej szaf sterowniczych
X.4. Hydrauliczne urządzenia pomiarowe ze sterowaniem elektrycznym
X.4.1. Ciśnieniomierze
X.4.2. Przepływomierze
X.4.3. Mierniki poziomu
X.5. Rozruch silników elektrycznych
X.5.1. Rozruch gwiazda trójkąt
X.5.2. Rozruch poprzez soft start
X.5.3. Przemienniki częstotliwości
X.5.3.1. Zasada działania przemiennika częstotliwości
X.5.3.2. Dobory przemienników częstotliwości do silników
X.5.3.3. Praktyczne wykorzystanie przemienników częstotliwości
X.6. Zasilanie awaryjne. Agregaty prądotwórcze
X.7. Dobór mocy silników do warunków pracy
X.7.1. Dobór silników do pomp
X.8. Elektryczne aparaty zabezpieczająco sterujące
X.8.1. Wyłączniki nad prądowe (bezpieczniki)
X.8.1.1. Charakterystyka B
X.8.1.2. Charakterystyka C
X.8.1.3. Charakterystyka D
X.8.2. Stycznik
X.8.3. Przekaźniki termiczne (bimetalowe)
X.8.4. Elektroniczne programowalne mierniki nadzoru zabezpieczeń
X.8.5. Wyłączniki różnicowo prądowe
X.8.6. Wyłączniki przepięciowe
X.9. Urządzenia zabezpieczająco sterujące
X.9.1. Teoria zagrożeń i uszkodzeń silnika podczas pracy
X.9.2. Najważniejsze przyczyny powstawania uszkodzeń silnika i sposoby ich zapobiegania
X.9.2.1. Zwarcia w obwodach siłowych silnika
X.9.2.2. Przeciążenie silnika
X.9.2.3. Utknięcie silnika
X.9.2.4. Nadmierny wzrost lub obniżenie napięcia zasilania
X.9.2.5. Asymetria lub zanik fazy
X.9.2.6. Długie i ciężkie rozruchy
X.9.2.7. Nadmierna liczba cykli pracy
X.9.2.8. Nagrzewanie z przyczyn nieelektrycznych
X.9.2.9. Uszkodzenia izolacji
X.9.2.10. Suchobieg dla pomp głębinowych i zatapialnych oraz pomp pionowych
do zestawów hydroforowych
X.9.3. Zastosowanie zabezpieczeń silników
X.9.3.1. Silnik jednofazowy
X.9.3.2. Silnik trójfazowy
X.9.3.3. Silnik pompy głębinowej. Zabezpieczenia
X.9.3.4. Silnik pompy zatapialnej z sucha komorą silnika
X.1O. Prąd i człowiek

XI. REMONTY POMP - Paweł Urbański, Grzegorz Pakuła
XI.1. Kwalifikowanie pomp do remontu
XI.1.1. Proces pogarszania stanu technicznego pompy w trakcie eksploatacji
XI.1.2. Kategorie remontów
XI.1.3. Strategie remontowe
XI.2. Możliwość poprawy parametrów hydraulicznych pomp przez pokrywanie powierzchni elementów.pompy preparatami zwiększającymi gładkość
XI.3. Proces remontowy głębinowych agregatów pompowych
XI.3.1. Technologiczność remontowa pomp i silników głębinowych, a technologia remontów
XI.3.2. Demontaż pomp i silników głębinowych
XI.3.3. Weryfikacja podzespołów i części
XI.3.4. Regeneracja podzespołów i części
XI.3.4.1. Regeneracja hydrauliki wirników i korpusów pomp
XI.3.4.2. Regeneracja korpusów i wirników pomp z wykorzystaniem materiałów
kompozytowych
XI.3.4.3. Regeneracja uszczelnień wirników pomp
XI.3.4.4. Regeneracja łożysk ślizgowych pomp
XI.3.4.5. Regeneracja wałków i wałów pomp
XI.3.4.6. Unifikacja węzłów konstrukcyjnych pompy głębinowej
XI.3.4.7. Uzwojenia wirnika i stojana
XI.3.4.8. Uszczelnienia
XI.4.9. Wirnik silnika
XI.3.4.10. Promieniowe łożyska Ślizgowe silnika
XI.3.4.11. Wzdłużne łożysko ślizgowe silnika głębinowego
XI.3.5 Montaż głębinowych agregatów pompowych
XI.4 Uszczelnianie pomp i silników głębinowych
XI.4.1 Uszczelnienia spoczynkowe
XI.4.2 Uszczelnienia ruchowe
XI.4.2.1 Uszczelnienie dławnicowe z pakunkiem sznurowym
XI.4.2.2 Uszczelnienia ze szczeliwem bezpostaciowym
XI.4.2.3 Uszczelnienia czołowe
XI.4.2.4 Uszczelnienia komór łożyskowych

XII. OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU POMP WIROWYCH - Grzegorz Pakuła

XIII. MONITORING POMP - Marian Strączyński
XIII.1. Technika cyfrowa w systemach eksploatacji pomp
XIII.2. Systemy monitoringu

XIV. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE - Grzegorz Pakuła

Literatura

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier