TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PODSTAWY FINANSÓW TEORIA I PRAKTYKA autor: MARIAN PODSTAWKA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PODSTAWY FINANSÓW TEORIA I PRAKTYKA

Wersja papierowa
Wydawnictwo: SGGW
ISBN: 978-83-7583-267-9
Liczba stron: 363
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2011 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
46,90 zł 42,20 zł

Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2005 roku. Od tego czasu w dziedzinie finansów publicznych i prywatnych wiele się zmieniło. Zmiany te spowodował kryzys finansowy lat 2008-2009 w gospodarkach państw wysokorozwiniętych, a w przypadku Polski przyczyną licznych zmian było przyjęcie przez Sejm RP 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych, która gruntownie zmieniła zarządzanie finansami publicznymi w naszym kraju. Zmiany odnoszą się do finansów zarówno państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo gospodarka finansowa tych ostatnich została uregulowana nową ustawą z 7 września 2007 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowe zasady gospodarowania finansami publicznymi w Polsce będą nowymi treściami rozważanymi w drugim wydaniu tej książki.
Inspiracją do napisania drugiego wydania książki, podobnie jak poprzedniego jej wydania był fakt, iż dla wielu kierunków studiów ekonomicznych i pochodnych Rada Główna Szkolnictwa Wyższego przewidziała umieszczenie w ich programach przedmiotu "podstawy nauki o finansach". Przy tej okazji wskazano zagadnienia merytoryczne, które powinny być realizowane w wyżej wymienionym przedmiocie. Ogólnie ujmując, wskazano, iż problematyka przedmiotu "podstawy nauki o finansach" powinna zawierać zagadnienia dotyczące problematyki zarówno makro finansów ej, jak i mikro finansowej.
Ważną kwestią związaną z analizą tych segmentów finansów jest uwzględnienie relacji między nimi. W opracowaniu tym pragniemy wskazać na związki zachodzące między finansami mikropodmiotów a finansami publicznymi. Związki te można rozpatrywać także w odwrotnej kolejności. Wobec tego cechą charakterystyczną niniejszego opracowania jest odrębna analiza dwóch obszarów finansów oraz ocena istniejących wzajemnych relacji między nimi.
W prezentowanym opracowaniu starano się zachować wskazywaną przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego strukturę merytoryczną tego przedmiotu. Jednakże propozycje między głównymi obszarami merytorycznymi przedmiotu, jak i w ramach tych obszarów są efektem osobistych przemyśleń autora.
Wstępna część książki traktuje o istocie finansów, ich podziale i funkcjach w aspekcie teoretycznym. Następnie przedstawiono sektor finansów publicznych w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Część środkowa książki jest łącznikiem między finansami publicznymi a finansami prywatnymi. Stąd też zamieszczono w niej treści dotyczące pieniądza, podatków i ubezpieczeń - prowadząc równolegle analizę teoretyczną i praktyczną tych zagadnień. W ostatniej części książki umieszczono problematykę finansów przedsiębiorstw, którą także ukazano zgodnie z przyjętą konwencją, czyli w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

SPIS TREŚCI

Od autora
Wstęp

ROZDZIAŁ I. Finanse w teorii
1.Ujęcie historyczne
1.1.Teoria kameralistów
1.2.Teoria fizjokratów
1.3.Teoria merkantylistów
1.4.Teoria liberalna
1.5.Teoria ortodoksyjna
1.6.Teoria interwencyjna
1.7.Współczesne teorie finansów
2.Klasyfikacja zjawisk finansowych
2.1.Przychody i wydatki pieniężne ekwiwalentne, zwane,inaczej rynkowymi
2.2.Przychody i wydatki pieniężne redystrybucyjne
2.3.Przychody i wydatki pieniężne kredytowe
2.4.Finanse przedsiębiorstw
2.5.Finanse ludności (gospodarstw domowych)
2.6.Finanse banków
2.7.Finanse komercyjnych instytucji ubezpieczeniowych
2.8.Finanse państwa, samorządów terytorialnych i instytucji
ubezpieczenia społecznego
3.Funkcje finansów
3.1.Funkcja redystrybucyjna
3.2.Funkcja alokacyjna
3.3.Funkcja stabilizacyjna
4.Makroekonomiczna formuła gospodarki rynkowej

Rozdział II. Publiczny system finansowy
1.Zadania państwa
2.Zadania samorządu terytorialnego
3.Charakterystyka publicznego systemu finansowego
3.1.Przeznaczenie środków publicznych
3.2.Sektor finansów publicznych
3.3.Dochody i wydatki jednostek publicznego systemu finansowego
4.Budżet państwa - aspekty teoretyczne
4.1.Definicja budżetu państwa oraz podstawy prawne gospodarki budżetowej
4.2.Klasyfikacja budżetu państwa
4.3.Funkcje budżetu państwa
4.4.Zasady budżetowe
4.5.Tworzenie budżetu państwa
4.6.Budżet zadaniowy
4.7.Rodzaje dochodów i wydatków budżetowych
4.8.Równowaga budżetowa
4.9.Inwestycyjny mnożnik zrównoważonego budżetu
5.System finansowy jednostek samorządu terytorialnego
5.1.Podstawy prawno-organizacyjne gospodarki finansowej
samorządu terytorialnego
5.2.Gmina
5.3.Praktyczna ocena mechanizmów wyrównywania sytuacji dochodowej gmin
5.4.Powiat
5.5.Województwo
5.6.Kontrola gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego .
6.Uchwała budżetowa i budżet jednostki samorządu terytorialnego
6.1.Uchwała budżetowa
6.2.Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
6.3.Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego .
6.4.Dochody jednostek samorządu terytorialnego
6.5.Dług publiczny

Rozdział III. Pieniądz i system bankowy
1.Pieniądz treścią zjawisk finansowych
2.Funkcje pieniądza
3.Kreacja pieniądza w ujęciu sformalizowanym
4.Wartość pieniądza w czasie
5.System bankowy
6.Instrumenty polityki pieniężnej w Polsce
7.Międzybankowy rynek pieniężny

Rozdział IV. System podatkowy i charakterystyka niektórych podatków
1.Funkcje podatków
2.Geneza i definicja podatku
3.Zasady podatkowe
4.Elementy konstrukcyjne podatku
5.Podział podatków
5.1.Podatki dochodowe, przychodowe, od majątku i od obrotu
5.2.Podatki bezpośrednie i pośrednie
5.3.Podatki lokalne i podatki centralne
6.Charakterystyka i ocena niektórych podatków
6.1.Podatek rolny od gruntów
6.2.Ekonomiczna ocena podatku rolnego
6.3.Podatek od nieruchomości
6.4.Podatek leśny
6.5.Podatek dochodowy od osób fizycznych
6.5.1.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
6.5.2.Karta podatkowa
6.5.3.Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych ..
6.6.Ocena funkcjonowania systemu podatku dochodowego od osób fizycznych
w 2009 roku oraz proponowanych jego zmian

Rozdział V. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
1.Definicja i klasyfikacja ubezpieczeń
2.Pojęcie ubezpieczenia społecznego
3.Ubezpieczenie społeczne rolników
3.1.Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników i zasady opłacania składek
z tego tytułu
3.2.Ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie
3.3.Ubezpieczenie emerytalno-rentowe
3.4.Finanse KRUS
4.Ubezpieczenia społeczne pracowników
5.Ocena systemu ubezpieczenia społecznego KRUS i ZUS
5.1.Ekonomiczno-społeczna ocena rolniczego ubezpieczenia społecznego
na tle ubezpieczeń pracowniczych
5.2.Poziom dofinansowania ze środków publicznych ubezpieczenia społecznego
rolników i pracowników
5.3.Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS i w ZUS
w odniesieniu do dochodów ludności rolniczej i pracowniczej
5.4.Relacja składek do świadczeń
5.5.Ocena niektórych przepisów regulujących zasady otrzymywania
podstawowych świadczeń oraz ich wysokość
6.Ubezpieczenia gospodarcze
6.1.Podział ubezpieczeń
6.2.Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej
6.3.Finanse firmy ubezpieczeniowej
6.4.Ekonomiczno-finansowa ocena działalności ubezpieczeniowej
6.5.Niektóre wskaźniki techniczno-finansowe oceniające działalność firmy
ubezpieczeniowej

Rozdział VI. Podstawy finansów przedsiębiorstw
1.Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
2.Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania przedsiębiorstw
2.1.Koniunktura gospodarcza
2.2.Inflacja
2.3.Polityka fiskalna i budżetowa
2.4.Polityka monetarna i kursowa
3.Analiza finansowa i jej miejsce w systemie analiz
3.1.Pojęcie i istota analizy finansowej w przedsiębiorstwie
3.2.Źródła informacji wykorzystywane w analizie finansowej
3.3.Sprawozdanie finansowe jako istotny materiał źródłowy analizy finansowej
3.4.Bilans jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
3.5.Rachunek zysków i strat
3.6.Rachunek przepływów pieniężnych
3.7.Analiza wstępna podstawowych sprawozdań finansowych
3.7.1.Analiza bilansu
3.7.2.Analiza rachunku zysków i strat
3.8.Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa
3.8.1.Istota analizy wskaźnikowej
3.8.2.Płynność finansowa przedsiębiorstwa
3.8.3.Utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa
3.8.4.Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa
3.8.5.Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa
3.8.6.Rentowność sprzedaży
3.8.7.Rentowność majątku
3.8.8.Rentowność kapitałów własnych
3.8.9.Wskaźniki rynku kapitałowego
4.Elementy planowania finansowego
5.Wpływ struktury kapitałów na zyskowność przedsiębiorstwa
6.Ekonomiczna efektywność inwestycji
6.1.Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
6.2.Aktualna wartość nadwyżki finansowej netto
6.3.Stopa zyskowności inwestowanego kapitału
6.4.Wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji
6.5.Koszt kapitału przeznaczonego na inwestycje

Spis rysunków
Spis schematów
Spis tabel

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier