TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: AKTUALIZACJA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA BILANSOWEGO autor: MACIEJ FRENDZEL, WŁADYSŁAW FAŁOWSKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA BILANSOWEGO

Wersja papierowa
Wydawnictwo: STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ISBN: 978-83-7228-412-9
Liczba stron: 163
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2017 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
70,90 zł 63,80 zł

Książka stanowi najbardziej aktualne kompendium wiedzy na temat zmian krajowego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Część I opracowania ma charakter przewodnika po zmianach polskiego prawa bilansowego, szczególnie ustawy o rachunkowości i najważniejszych przepisów wykonawczych. Służy ona omówieniu przesłanek, zakresu, treści i skutków tych zmian, szczególnie dla sporządzających sprawozdanie finansowe, biegłych rewidentów je badających oraz potencjalnych użytkowników. W części II zostały zaprezentowane zmiany do MSSF/MSR oraz nowe standardy międzynarodowe, które w różnym stopniu dotykają lub będą dotykać podmioty stosujące MSR jako podstawę sprawozdawczości finansowej.
Opracowanie przygotowano głównie na potrzeby obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, ale będzie także bardzo przydatne dla księgowych, dyrektorów finansowych, kandydatów na biegłych rewidentów i wszystkich pasjonatów rachunkowości.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Aktualizacja krajowego prawa bilansowego

1. Wprowadzenie do aktualizacji krajowego prawa bilansowego

2. Istotne zmiany w polskim prawie bilansowym - ujęcie tematyczno-chronologiczne
2.1. Podstawowa regulacja rachunkowości
2.2. Nowe dyrektywy unijne
2.3. Jednostki mikro
2.4. Jednostki małe
2.5. Jednostki mikro i jednostki małe a obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego
2.6. Powiązania pomiędzy jednostkami
2.7. Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej
2.8. Zmiany warunków stosowania uproszczeń w zakresie wyceny
2.9. Istotność oraz zasada rzetelnego i jasnego obrazu
2.10. Układ i zakres tematyczny rocznego sprawozdania finansowego jednostki
2.11. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
2.12. Nowe obowiązki sprawozdawcze dla dużych jednostek, wprowadzone w 2016 r
2.13. Kolejne nowe obowiązki sprawozdawcze dla dużych jednostek,
wprowadzone w 2017 r
2.14. Sprawozdanie z działalności
2.15. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
2.16. Nowa ustawa o biegłych rewidentach
2.17. Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska KSR

3. Podsumowanie

Częsć II. Aktualizacja międzynarodowego prawa bilansowego

4. Wprowadzenie do aktualizacji międzynarodowego prawa
bilansowego

5. Zmiany MSSF 11, dotyczące rozliczania nabycia udziałów
we wspólnych działaniach
5.1. Wprowadzenie
5.2. Zakres i istota zmiany w MSSF 11
5.3. Powiązane zmiany

6. Zmiany MSR 16 i MSR 38, dotyczące amortyzacji
6.1. Wprowadzenie
6.2. Zakres i istota zmiany - MSR 16
6.3. Zakres i istota zmiany - MSR 38

7. Zmiany MSR 27, dotyczące możliwości zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Zakres i istota zmiany w MSR 27
7.3. Powiązane zmiany

8. Ulepszenia MSSF (roczne zmiany MSSF) w latach 2012-2014
8.1. Wprowadzenie
8.2. Zakres i istota zmiany w MSSF 5
8.3. Zakres i istota zmiany w MSSF 7
8.4. Zakres i istota zmiany w MSSF 19
8.5. Zakres i istota zmiany w MSSF 34

9. Inicjatywa dotycząca ujawnień - zmiany MSR 1
9.1. Wprowadzenie
9.2. Zakres i istota zmiany w MSR 1
9.2.1. Wpływ zasady istotności oraz agregacji informacji na
prezentację i ujawnienia
9.2.2. Zmiany porządkujące zasady prezentacji danych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej (bilansie)
9.2.3. Zmiany w zakresie prezentacji innych całkowitych dochodów
9.2.4. Zmiany dotyczące informacji prezentowanych w rachunku
zysków i strat (lub części sprawozdania z całkowitego
dochodu, związanej z zyskiem/stratą okresu)
9.2.5. Zmiany porządkujące zasady prezentacji informacji dodatkowej
9.2.6. Zmiany dotyczące ujawniania informacji o zasadach (polityce) rachunkowości
9.3. Powiązane zmiany w innych MSSF/MSR

10. Zmiany MSR 16 i MSR 41 - rolnictwo: rośliny produkcyjne
10.1. Wprowadzenie
10.2. Zakres i istota zmiany w MSR 16 i MSR 41
10.3. Powiązane zmiany

11. Zmiana MSR 19 - programy określonych świadczeń: składki pracownicze
11.1. Wprowadzenie
11.2. Zakres i istota zmiany w MSR 19

12. Zmiany MSR 12 "Ujęcie aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego z tytułu niezrealizowanych strat"
12.1. Wprowadzenie
12.2. Zakres i istota zmiany w MSR 12

13. Inicjatywa dotycząca ujawnień - MSR 7
13.1. Wprowadzenie
13.2. Zakres i istota zmiany w MSR 7

14. MSSF 10, MSSF 12, MSR 28: jednostki inwestycyjne - zastosowanie
wyjątku w zakresie konsolidacji
14.1. Wprowadzenie
14.2. Zakres i istota zmian w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28

15. MSSF 9 "Instrumenty finansowe"
15.1. Wprowadzenie
15.2. Podstawowe zasady ujęcia i wyceny instrumentów finansowych
przewidziane w MSSF 9
15.2.1. Klasyfikacja aktywów finansowych
15.2.2. Klasyfikacja zobowiązań finansowych
15.2.3. Wycena początkowa oraz wycena bilansowa aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych
15.2.4. Oczekiwane straty kredytowe (odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości)

16. MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"
16.1. Wprowadzenie
16.2. Zakres i istota MSSF 15

17. MSSF 16 "Leasing"
17.1. Wprowadzenie
17.2. Zakres i istota MSSF 16

18. MSSF 14 "Odroczone salda z regulowanej działalności"
18.1. Wprowadzenie
18.2. Zakres i istota MSSF 14

19. Zmiana MSSF 10 i MSR 28: sprzedaż lub wniesienie aktywów między
inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnikiem wspólnego przedsięwzięcia
19.1. Wprowadzenie
19.2. Zakres oraz istota zmiany w MSSF 10 i MSR 28

20. Podsumowanie

Bibliografia

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier