TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: APARATY ELEKTRYCZNE I ROZDZIELNICE WYSOKICH I ŚREDNICH NAPIĘĆ autor: JAN MAKSYMIUK, JACEK NOWICKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

APARATY ELEKTRYCZNE I ROZDZIELNICE WYSOKICH I ŚREDNICH NAPIĘĆ

Wersja papierowa
Wydawnictwo: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ISBN: 978-83-7814-175-4
Liczba stron: 607
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2014 r.
Język: polski

Dostępność: aktualnie niedostępny
109,90 zł 98,90 zł
Powiadom, gdy będzie dostępny
 
Powiadomienie o dostępności towaru
Obrazek ochronny
 

W monografii omówiono: wymagania stawiane aparatom elektrycznym i rozdzielnicom i ich funkcje oraz budowę i właściwości poszczególnych rodzajów aparatów i rozdzielnic (łączników, przekładników, ograniczników przepięć, rozdzielnic osłoniętych i gazoszczelnych, rozdzielnic kompaktowych typu AIS), podstawy projektowania, badań i doboru (obciążenia i narażenia środowiskowe, napięciowe i prądowe, łuk elektryczny łączeniowy i awaryjny, komutacja energoelektroniczna i łukowa, badania konstrukcyjne, niezawodnościowe, typu i wyrobu) oraz eksploatację aparatów elektrycznych i rozdzielnic (niezawodność i diagnozowanie stanu, opracowanie danych rozproszonych niezawodnościowych i diagnostycznych, metody podejmowania decyzji eksploatacyjnych).

Książka powstała z myślą o studentach kierunku Elektroenergetyka oraz (a może przede wszystkim) słuchaczach studiów podyplomowych i inżynierach praktykach.

SPIS TREŚCI

Przedmowa

1. WYMAGANIA STAWIANE APARATOM ELEKTRYCZNYM I ROZDZIELNICOM
I ICH FUNKCJE
1.1. Aparaty elektryczne i rozdzielnice w układach wytwarzania, przesyłu i rozdziału
energii elektrycznej
1.2. Funkcje i parametry znamionowe urządzeń elektroenergetycznych
1.3. Normalizacja w dziedzinie urządzeń elektroenergetycznych
1.4. Zużycie i starzenie urządzeń elektroenergetycznych
1.5. Urządzenia elektroenergetyczne w kontekście zarządzania zasobami
Literatura

2. RYS HISTORYCZNY ROZWOJU URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH NA TLE
DZIEJÓW ELEKTROENERGETYKI NA ŚWIECIE I W POLSCE
2.1. Ku praktycznemu wykorzystaniu wiedzy o elektryczności
2.1.1. Pionierski okres elektroenergetyki - od lat 80. XIX wieku do
roku 1914
2.1.2. Czasy elektryfi kacji - okres od 1915 do 1950 roku
2.1.3. W służbie światowej elektroenergetyki - druga połowa XX i początek
XXI wieku
Kalendarium powstawania i ewolucji RIRM produkujących aparaturę rozdzielczą
2.2. Rozwój elektroenergetyki i przemysłu aparatury rozdzielczej na ziemiach
Polski .
2.2.1. Pod zaborami - od lat 80. XIX wieku do roku 1914
2.2.2. W niepodległej Polsce - lata 1918-1939
2.2.3. W warunkach gospodarki socjalistycznej - lata 1944-1989
2.2.4. W warunkach gospodarki wolnorynkowej - lata 1990-2012
Literatura

3. BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI APARATÓW ELEKTRYCZNYCH I ROZDZIELNIC
WN I SN
3.1. Napowietrzne aparaty elektryczne wysokich napięć
3.1.1. Wyłączniki WN
3.1.1.1. Zastosowanie
3.1.1.2. Budowa współczesnych wysokonapięciowych wyłączników
z SF6
3.1.1.3. Komory gaszeniowe współczesnych wyłączników z SF6 -
budowa, zasada działania
3.1.1.4. Wyłączniki próżniowe WN
3.1.1.5. Wyłączniki CO2 WN
3.1.1.6. Napędy wyłączników WN
3.1.1.7. Wyłączniki o cechach odłącznikowych (izolacyjne)
3.1.1.8. Budowa wyłączników WN wycofanych z produkcji
3.1.2. Odłączniki i uziemniki WN
3.1.2.1. Zastosowanie
3.1.2.2. Budowa odłączników WN
3.1.2.3. Napędy odłączników i uziemników WN
3.1.3. Rozłączniki WN
3.1.4. Przekładniki WN
3.1.4.1. Przekładniki prądowe WN
3.1.4.2. Przekładniki napięciowe indukcyjne
3.1.4.3. Przekładniki napięciowe pojemnościowe
3.1.4.4. Przekładniki kombinowane (prądowo-napięciowe)
3.1.4.5. Izolacja i obudowy przekładników WN
3.1.4.6. Elektroniczne przekładniki niekonwencjonalne
3.1.5. Ograniczniki przepięć WN
3.2. Budowa kompaktowych rozdzielni napowietrznych WN
3.2.1. Budowa modułów kompaktowych z klasycznymi aparatami napowietrznymi
WN
3.2.2. Budowa zintegrowanych, hybrydowych napowietrznych modułów
kompaktowych z izolacji gazową (SF6)
3.2.3. Budowa przewoźnych stacji WN z klasycznymi aparatami napowietrznymi
3.3. Wysokonapięciowe rozdzielnice z izolacją SF6 (GIS)
3.3.1. Budowa rozdzielnic z izolacją gazową SF6 (GIS)
3.3.2. Osłony i układy izolacyjne rozdzielnic GIS WN
3.3.3. Moduły i aparaty rozdzielnic GIS WN
3.3.4. Zagadnienia monitoringu wyładowań niezupełnych w rozdzielnicach
GIS WN
3.4. Aparaty elektryczne średnich napięć
3.4.1. Wyłączniki SN
3.4.1.1. Wyłączniki próżniowe SN
3.4.1.2. Wyłączniki z SF6 SN
3.4.1.3. Nieprodukowane wyłączniki SN
3.4.2. Aparaty o cechach rozłącznika
3.4.2.1. Rozłączniki powietrzne SN
3.4.2.2. Trójpołożeniowe rozłączniko-uziemniki z SF6 SN
3.4.2.3. Styczniki próżniowe SN
3.4.3. Bezpieczniki SN
3.4.4. Odłączniki i uziemniki SN
3.4.5. Przekładniki wnętrzowe SN
3.4.5.1. Przekładniki prądowe SN
3.4.5.2. Przekładniki napięciowe SN
3.4.5.3. Przekładniki elektroniczne SN
3.4.6. Ograniczniki przepięć SN
3.5. Rozdzielnice SN w osłonach metalowych
3.5.1. Klasyfi kacja rozdzielnic SN w osłonie metalowej na podstawie dostępności
jej przedziałów, ciągłości działania i rodzaju przegród
3.5.2. Łukoodporność rozdzielnic SN w osłonach metalowych
3.5.3. Rozdzielnice SN w izolacji powietrznej
3.5.4. Rozdzielnice SN z izolacją SF6
3.5.5. Rozdzielnice SN z izolacją suchego powietrza - DAIS
3.5.6. Rozdzielnice SN w izolacji stałej - SIS
3.5.7. Rozdzielnice SN w izolacji olejowej
3.6. Napowietrzne urządzenia rozdzielcze średnich napięć
3.6.1. Napowietrzne aparaty stacyjne SN
3.6.2. Łączniki napowietrzne do systemu automatyzacji sieci SN
3.6.3. Stacje słupowe SN/nn
3.6.4. Stacje kontenerowe SN/SN i SN/nn
3.7. Wielkoprądowe urządzenia SN
3.7.1. Wyłączniki generatorowe
3.7.2. Przewody szynowe wielkoprądowe
Literatura

4. PODSTAWY PROJEKTOWANIA I DOBORU APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
I ROZDZIELNIC (AER)
4.1. Obciążenia i narażenia środowiskowe i klimatyczne AER
4.1.1. Obciążenia i narażenia klimatyczne
4.1.2. Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
4.2. Obciążenia i narażenia napięciowe izolacji urządzeń elektroenergetycznych
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Koordynacja izolacji urządzeń elektroenergetycznych
4.2.3. Uziemienia w urządzeniach elektroenergetycznych
4.3. Obciążenia i narażenia prądowe AER
4.3.1. Temperatura otoczenia i dopuszczalne przyrosty temperatury
4.3.2. Prądy zwarciowe i ich ograniczanie
4.3.2.1. Wprowadzenie
4.3.2.2. Przebiegi czasowe prądów zwarciowych
4.3.2.3. Ograniczanie prądów zwarciowych
4.3.3. Obciążalność prądowa ciągła i zwarciowa torów prądowych
4.3.4. Oddziaływania elektrodynamiczne
4.3.4.1. Wprowadzenie
4.3.4.2. Oddziaływania elektrodynamiczne na prostoliniowe tory
prądowe
4.3.4.3. Wpływ kształtu przekroju przewodów na wartości oddziaływań
elektrodynamicznych
4.3.4.4. Oddziaływania elektrodynamiczne między przewodem
a elementem ferromagnetycznym
4.3.4.5. Oddziaływanie elektrodynamiczne na łuk elektryczny zakłóceniowy
4.3.4.6. Oddziaływanie elektrodynamiczne w obwodach prądu przemiennego
4.4. Łuk elektryczny łączeniowy i awaryjny
4.4.1. Informacje podstawowe
4.4.2. Łuk elektryczny w środowisku gazowym
4.4.3. Łuk elektryczny w próżni
4.4.4. Łuk elektryczny zakłóceniowy i ograniczanie jego następstw
4.4.4.1. Parametry łuku zakłóceniowego
4.4.4.2. Erozja elektrod i perforacja osłon
4.4.4.3. Przyrosty ciśnienia
4.4.4.4. Produkty degradacji materiałów pod wpływem łuku i ich
właściwości
4.4.4.5. Łukoodporność rozdzielnic osłoniętych
4.4.5. Gaszenie łuku elektrycznego prądu przemiennego
4.4.5.1. Istota procesu wyłączania łukowego
4.4.5.2. Podstawy fi zyczne budowy układów gaszeniowych wyłączników
wysokonapięciowych
4.5. Komutacja prądów w układach elektroenergetycznych
4.5.1. Komutacja łukowa - elektromechaniczna w porównaniu z energoelektroniczną
4.5.1.1. Wprowadzenie
4.5.1.2. Półprzewodnikowe elementy energoelektroniczne
4.5.2. Zestyki, ich rezystancja i nagrzewanie
4.5.2.1. Klasyfi kacja i przykłady konstrukcji zestyków
4.5.2.2. Rezystancja zestykowa i jej wyznaczanie
4.5.2.3. Nagrzanie zestyków
4.5.3. Elementy mechaniki łączników mechanizmowych zestykowych
4.5.3.1. Wprowadzenie
4.5.3.2. Przegląd charakterystyk dynamicznych ruchu styków łączników
4.5.3.3. Wyznaczanie przebiegu ruchu styków łączników
4.5.4. Napędy łączników elektroenergetycznych i ich siłowniki
4.5.4.1. Przegląd rodzajów napędów
4.5.4.2. Siłowniki napędów, z wyróżnieniem siłowników sprężynowych
4.5.5. Łukowe procesy łączeniowe
4.5.5.1. Wprowadzenie
4.5.5.2. Łączenie prądów indukcyjnych
4.5.5.3. Pojemności w sieciach elektroenergetycznych
4.5.5.4. Łączenie prądów pojemnościowych
4.5.5.5. Łączenia synchronizowane
4.5.5.6. Szczególne właściwości łączeniowe łączników z SF6 i próżniowych
na tle rozwoju technik gaszeniowych
Literatura

5. BADANIA I DIAGNOZOWANIE STANU APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
I ROZDZIELNIC
5.1. Wiadomości ogólne
5.2. Badania i próby napięciowe
5.3. Diagnozowanie stanu torów prądowych i zestyków, badania i próby prądowe
5.3.1. Wprowadzenie
5.3.2. Badania i próby prądowe urządzeń elektroenergetycznych
5.4. Badania i próby łączeniowe
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2. Zwarciownie maszynowe i sieciowe
5.4.3. Układy specjalne do badań podstawowych i konstruktorskich
5.3.4. Układy syntetyczne do prób łączeniowych
5.5. Badania i próby elektromechaniczne i środowiskowe
5.6. Badania wyłączników wysokonapięciowych w kontekście ich niezawodności
Literatura

6. EKSPLOATACJA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH I ROZDZIELNIC
6.1. Przegląd danych o uszkodzeniach aparatów elektrycznych i rozdzielnic
w eksploatacji
6.2. Niezawodność urządzeń elektroenergetycznych i diagnozowanie ich stanu
6.2.1 Wprowadzenie
6.2.2. Elementy rachunku niezawodności
6.2.2.1. Analiza niezawodności struktur
6.2.2.2. Niezawodność struktur jako ich cecha stochastyczna
6.3. Podejmowanie decyzji eksploatacyjnych na podstawie danych rozproszonych
- diagnostycznych i niezawodnościowych
6.3.1. Opracowywanie danych rozproszonych - statystyka opisowa, siatki
funkcyjne, analiza regresji
6.3.1.1. Uwagi wstępne
6.3.1.2. Elementy analizy regresji i korelacji
6.3.1.3. Siatki funkcyjne jako narzędzia wnioskowania statystycznego
6.3.2. Metody podejmowania decyzji eksploatacyjnych na podstawie danych
rozproszonych
Literatura

Słownik angielsko-polski

Spis przykładów obliczeniowych

Skorowidz rzeczowy

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier