TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PRAWO SAMORZĄDOWE Z KOMENTARZEM ORAZ WYBOREM USTAW SZCZEGÓŁOWYCH autor: IGA PIEKAREWICZ, TOMASZ SIERZPUTOWSKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PRAWO SAMORZĄDOWE Z KOMENTARZEM ORAZ WYBOREM USTAW SZCZEGÓŁOWYCH

Wersja papierowa
Wydawnictwo: INFOR
ISBN: 978-83-61599-78-4
Liczba stron: 356
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2010 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
104,00 zł 52,00 zł

Wprowadzenie
Komentarz do tzw. ustaw samorządowych, czyli:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
jest zbiorczym, syntetycznym omówieniem najważniejszych elementów instytucji prawnych, składających się na system lokalnej administracji publicznej.
Pierwsza z wymienionych ustaw stanowi rezultat reaktywacji samorządu terytorialnego w demokratycznej Polsce, równolegle umiejscowionego w zapisach konstytucyjnych mocą ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ugruntowaniem idei samorządu terytorialnego było ratyfikowanie w dniu 1 marca 1993 r. przez Polskę Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, definiującej samorząd komunalny jako prawo i faktyczną możność komunalnych korporacji terytorialnych do regulowania i kształtowania w ramach ustaw znacznej części spraw publicznych na własną odpowiedzialność, dla dobra mieszkańców. Obecnie obowiązująca Konstytucja RP jest gwarancją funkcjonowania systemu samorządu, odnoszącą się także do dwóch innych jednostek samorządu terytorialnego - wspólnoty powiatowej i wojewódzkiej. Mocą ustawy mogą być bowiem powołane inne, poza gminą jednostki samorządu lokalnego, jednostki samorządu lokalnego (zgodnie art. 164 Konstytucji RP). Wypełnienie tej deklaracji stanowi ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Ukonstytuowane w 1998 r., mocą u.s.p. oraz u.s.w., ponadgminne struktury samorządowe ostatecznie zdecentralizowały w Polsce władztwo publiczno-administracyjne wobec obywateli.
Wszystkie trzy ustawy ustrojowe, subsydiarne wobec siebie, są ściśle powiązane z szeregiem ustaw materialnych regulujących poszczególne domeny działań danej jednostki samorządu terytorialnego. Zawarte w nich liczne odesłania do ustaw odrębnych nakazują postrzegać prawo samorządu terytorialnego jako koherentny system regulujący zagadnienia społeczności samorządowej. Ustawy te były wielokrotnie nowelizowane; największą ewolucję przeszła ustawa o samorządzie gminnym, odnosząca się do podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Normy samorządowego prawa ustrojowego stanowią nieprzerwanie przedmiot zainteresowania doktryny. Również kształtujący się na bieżąco dorobek orzeczniczy, przede wszystkim Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, przyczynia się do ich należytej interpretacji. Nasza publikacja, prezentująca kluczowe mechanizmy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy w praktyce mają do czynienia z przedmiotowymi aktami prawnymi. Do komentowania wybrane zostały przepisy nastręczające trudności interpretacyjne oraz przepisy o kluczowym znaczeniu dla działalności danej jednostki samorządowej.

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zakres działania i zadania gminy
Rozdział 3. Władze gminy
Rozdział 4. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
Rozdział 5. Mienie komunalne
Rozdział 6. Gminna gospodarka finansowa
Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne
Rozdział 8. (uchylony)
Rozdział 9. Stowarzyszenia gmin
Rozdział 10. Nadzór nad działalnością gminną
Rozdział 11. Przepis końcowy
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zakres działania i zadania powiatu
Rozdział 3. Władze powiatu
Rozdział 4. Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat
Rozdział 5. Mienie powiatu
Rozdział 6. Finanse powiatu
Rozdział 7. Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów
Rozdział 8. Nadzór nad działalnością powiatu
Rozdział 9. Miasta na prawach powiatu
Rozdział 10. Przepis końcowy
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa....
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zakres działalności
Rozdział 3. Władze samorządu województwa
Rozdział 4. Mienie samorządu województwa
Rozdział 5. Finanse samorządu województwa
Rozdział 6. Współpraca zagraniczna
Rozdział 7. Nadzór nad działalnością samorządu województwa
Rozdział 8. Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd
województwa
Rozdział 9. Przepis końcowy
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Samorządowe zakłady budżetowe
Rozdział 3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 4. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Referendum przeprowadzane z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział 3. Przepisy ogólne dotyczące referendum przeprowadzanego na wniosek mieszkańców
Rozdział 4. Referendum na wniosek mieszkańców w sprawach innych niż odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego..
Rozdział 5. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział 6. Kampania referendalna
Rozdział 7. Finansowanie referendum
Rozdział 8. Tryb przeprowadzania oraz ustalania i ogłaszania wyników referendum
Rozdział 9. Przepisy karne
Rozdział 10. Przepisy zmieniające i końcowe
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 3. Zasady ustalania i gromadzenia dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 4. Zasady ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 5. Zasady i tryb przekazywania części subwencji ogólnej
Rozdział 6. Zasady i tryb ustalania kwot części subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat dla nowych jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 7. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe
USTAWA z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
DZIAŁ I. PRZEPISY WSPÓLNE
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Prawa wyborcze
Rozdział 3. Organy wyborcze
Rozdział 4. Zarządzanie wyborów
Rozdział 5 . Ustalenie liczby radnych
Rozdział 6 . Obwody głosowania
Rozdział 7. Spis wyborców
Rozdział 8. Przebieg głosowania
Rozdział 9. Ustalanie wyników głosowania w obwodach głosowania
Rozdział 10. Protesty wyborcze. Ważność wyborów
Rozdział 10 a. Komitety wyborcze
Rozdział 10 b. Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów
Rozdział 11. Kampania wyborcza
Rozdział 12. Finansowanie wyborów
Rozdział 12a. Finansowanie kampanii wyborczej
DZIAŁ II. WYBORY DO RAD GMIN. PRZEPISY SZCZEGÓLNE
Rozdział 13. System wyborczy
Rozdział 14. Okręgi wyborcze
Rozdział 15. Zgłaszanie kandydatów na radnych
Rozdział 16. Mężowie zaufania
Rozdział 17. Karty do głosowania
Rozdział 18. Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Rozdział 19. Ustalanie wyników wyborów
DZIAŁ III. WYBORY DO RAD POWIATÓW. PRZEPISY SZCZEGÓLNE
Rozdział 20. Zasady ogólne
Rozdział 21. Liczba radnych. System wyborczy
Rozdział 22. Okręgi wyborcze
Rozdział 23. Zgłaszanie kandydatów na radnych
Rozdział 24. Karty do głosowania
Rozdział 25. Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Rozdział 26. Ustalanie wyników wyborów
DZIAŁ IV. WYBORY DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW. PRZEPISY SZCZEGÓLNE
Rozdział 27. Zasady ogólne
Rozdział 28. Liczba radnych. System wyborczy
Rozdział 29. Okręgi wyborcze
Rozdział 30. Zgłaszanie kandydatów na radnych
Rozdział 31. Karty do głosowania
Rozdział 32. Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Rozdział 33. Ustalanie wyników wyborów
DZIAŁ V. OGŁASZANIE WYNIKÓW WYBORÓW
Rozdział 34. Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze województwa
Rozdział 35. Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju
DZIAŁ VI. WYBORY DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. PRZEPISY SZCZEGÓLNE...
Rozdział 36. Obsadzenie mandatów bez głosowania
Rozdział 37. Wygaśnięcie mandatu radnego
Rozdział 38. Wybory uzupełniające
Rozdział 39. Wybory przedterminowe
Rozdział 40. Zmiany w podziale terytorialnym państwa
DZIAŁ VII. PRZEPISY KARNE
DZIAŁ VIII. PRZEPISY SZCZEGÓLNE, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
INDEKS

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier