TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: WPŁYW TRANSFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ AGLOMERACJI NA KIERUNKI ROZWOJU GMIN autor: HANNA BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

WPŁYW TRANSFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ AGLOMERACJI NA KIERUNKI ROZWOJU GMIN

Wersja papierowa
Wydawnictwo: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
ISBN: 978-83-7842-091-0
Liczba stron: 149
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2013 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
29,90 zł 26,90 zł

Przedmiotem badań podjętych w niniejszej pracy jest próba wykazania wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych, społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych i kulturowych zachodzących między miastem centralnym a otaczającymi je gminami tworzącymi aglomerację, z określeniem kierunków przekształceń i rozwoju na tle obecnych uwarunkowań oraz czynników decydujących o tym procesie.
Przyjętą tezą badawczą jest stwierdzenie, że o przemianach przestrzennych, aktywizacji i rozwoju gmin decyduje zarówno ich lokalizacja w strefie oddziaływania miasta centralnego aglomeracji, jak również istniejący potencjał społeczno-gospodarczy, predyspozycja lokalnych społeczności oraz władz samorządowych do przemian i rozwoju.
Przeprowadzone badania gmin na podstawie studium Aglomeracji Poznańskiej w oparciu o metody analizy warstwowej i porównawczej określiły zakres merytoryczny oraz terytorialny przyjętych badań.
Podejmując problematykę wpływu miasta centralnego na kierunki przemian i rozwoju gmin aglomeracji będących w strefie jego oddziaływania, podjęto próbę odpowiedzi na niżej wymienione pytania:
1. Czy miasto centralne ma określony wpływ na przemiany i rozwój gmin tworzących obszar aglomeracji?
2. Jakie znaczenie ma lokalizacja gmin w I lub II strefie oddziaływania miasta centralnego i jakie zachodzą relacje między gminami a miastem centralnym aglomeracji?
3. Czy gminy zlokalizowane w obszarze aglomeracji mogą funkcjonować niezależnie od miasta centralnego i co o tym decyduje?
4. Jakie znaczenie dla procesu przemian i rozwoju gmin będących w strefie oddziaływania miasta centralnego ma zjawisko migracji ludności?
Badania dotyczące analizy wybranych czynników, uwarunkowań i relacji zachodzących pomiędzy gminami a miastem centralnym aglomeracji pozwoliły zarówno na diagnozę istniejącego stanu gminy, jak i prognozę potencjalnych przemian oraz kierunków rozwoju zawartych w scenariuszu rozwoju.
Spodziewanym efektem badawczym jest stworzenie narzędzia planistycznego umożliwiającego: - identyfikację oraz ocenę przemian funkcjonalno-przestrzennych gmin aglomeracji w nowych uwarunkowaniach,
- określenie wpływu miasta centralnego na przemiany oraz rozwój gmin aglomeracji, przy uwzględnieniu ich typu funkcjonalnego i podziału na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie.
Uzyskane rezultaty badawcze mogą być przydatne zarówno dla celów teoretycznych, jak i praktycznych w kreowaniu przestrzeni gmin aglomeracji.

SPIS TRESCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I. TRANSFORMACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
A PRZEMIANY POLSKIEJ SIECI OSADNICZEJ
1. Przedmiot i założenia badawcze
2. Metoda badań
3. Charakterystyka problemu badawczego - stan badań
3.1. Globalizacja i metropolizacja
3.2. Gospodarka rynkowa
3.3. Sieciowe systemy osadnictwa. Sieć europejska i polska
3.4. Dyrektywy Unii Europejskiej
3.5. Konkluzja

Część II. AGLOMERACJA POZNAŃSKA - CHARAKTERYSTYKA
I ZASOBY. PRZYKŁAD STUDIALNY
1. Charakterystyka ogólna Aglomeracji Poznańskiej
2. Zasoby przestrzenne Aglomeracji Poznańskiej
2.1. Zasoby środowiska przyrodniczego
2.2. Zasoby środowiska historycznego i kultury materialnej
2.3. Sieć osadnicza - wielkość i hierarchia jednostek osadniczych
2.4. Zasoby infrastruktury technicznej
2.4.1. Komunikacja
2.4.2. Wodociągi i kanalizacja
2.4.3. Elektroenergetyka
2.4.4. Gazyfikacja
2.4.5. Telekomunikacja
2.4.6. Odpady komunalne
2.5. Obszary rozwoju gospodarczego
2.5.1. Obszary rozwoju funkcji rolniczych
2.5.2. Obszary rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych
2.5.3. Obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych
3. Zasoby społeczne Aglomeracji Poznańskiej
3.1. Koncentracja ludności w wieku produkcyjnym
3.2. Wykształcenie i zatrudnienie
3.3. Obszary migracji ludności i aktywności społecznej

CZĘŚĆ III. TENDENCJE I KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ AGLOMERACJI
POZNAŃSKIEJ. ANALIZA ICH WPŁYWU NA PRZEMIANY
I ROZWÓJ GMIN
1. Zmiany strukturalne Aglomeracji Poznańskiej
1.1. Zmiana struktury funkcjonalno-przestrzennej
1.2. Zmiany struktury gospodarczej i usługowej
1.3. Zmiany struktury społecznej i kulturowej
1.4. Zmiany struktury edukacyjnej i wykształcenia
1.5. Wpływ Aglomeracji Poznańskiej na kierunki rozwoju gmin
2. Diagnoza stanu zasobów gmin uwarunkowana typem oraz lokalizacją
w strefie wpływów miasta centralnego Aglomeracji Poznańskiej
2.1. Diagnoza zasobów środowiska przyrodniczego
2.2. Diagnoza zasobów środowiska historycznego i kultury materialnej
2.3. Diagnoza zasobów gospodarki i usług
2.4. Diagnoza zasobów społecznych
2.5. Diagnoza zasobów infrastruktury technicznej i komunikacji
2.6. Konkluzja - diagnoza wpływu miasta centralnego
na rozwój gmin Aglomeracji Poznańskiej

Część IV. PROGNOZA KIERUNKÓW PRZEMIAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH GMIN AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ. CZYNNIKI I UWARUNKOWANIA
1. Czynniki przemian funkcjonalno-przestrzennych gmin
Aglomeracji Poznańskiej
1.1. Czynniki przemian środowiska społeczno-demograficznego
1.2. Czynniki przemian środowiska historycznego i kultury materialnej.
1.3. Czynniki przemian środowiska przyrodniczego
1.4. Czynniki przemian struktury gospodarczej i usługowej
1.5. Czynniki przemian infrastruktury technicznej
2. Uwarunkowania przemian funkcjonalno-przestrzennych gmin
zlokalizowanych w strefie wpływu miasta centralnego
Aglomeracji Poznańskiej
3. Prognoza wpływu czynników i uwarunkowań zewnętrznych
oraz wewnętrznych na kierunki przekształceń i rozwój
funkcjonalno-przestrzenny gmin Aglomeracji Poznańskiej

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Prognoza przemian gmin zlokalizowanych w strefie wpływu
miasta centralnego Aglomeracji Poznańskiej w ujęciu syntetycznym
1.1. Podsumowanie
1.2. Wnioski ogólne

ANEKS

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYCIN, SCHEMATÓW, TABEL I FOTOGRAFII

SUMMARY

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier