TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: BUDOWNICTWO OGÓLNE W UJĘCIU TRADYCYJNYM autor: ERWIN WOJTCZAK
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

BUDOWNICTWO OGÓLNE W UJĘCIU TRADYCYJNYM

Wersja papierowa
Wydawnictwo: POLITECHNIKA GDAŃSKA
ISBN: 978-83-7348-765-9
Liczba stron: 287
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2019 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
36,90 zł 33,20 zł

Budownictwo jest od najdawniejszych czasów niezwykle ważną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną działalności człowieka. Stanowi istotną gałąź wiedzy praktycznej z zakresu inżynierii lądowej, której znajomość jest niezbędna w procesie projektowania i wznoszenia otaczających nas konstrukcji. To nauka interdyscyplinarna, korzystająca z wiedzy trzech podstawowych dyscyplin: mechaniki budowli, materiałoznawstwa oraz fizyki budowli.

Tematyka książki dotyczy podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych na przestrzeni lat w budownictwie ogólnym. Treść została podzielona na rozdziały opisujące poszczególne elementy konstrukcji typowego budynku, od fundamentów poprzez ściany, nadproża, stropy i schody aż po dach. W książce zawarto przegląd różnorodnych technologii, kładąc główny nacisk na metody historyczne (tradycyjne, nierzadko obecnie niestosowane), pojawiają się jednak również odwołania do aktualnego stanu praktyki inżynierskiej. Szczególną uwagę należy zwrócić na podane procedury obliczeniowe, które w wielu przypadkach zostały zastąpione nowszymi, a ich zaprezentowanie ma na celu jedynie przybliżenie czytelnikowi ówczesnego stanu wiedzy technicznej.

SPIS TREŚCI

OD AUTORA

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
1.1. Regulacje prawne
1.2. Pojęcie budownictwa i jego podział
1.3. Podstawowe definicje
1.4. Koordynacja wymiarowa
1.4.1. Pojęcie i jednostka
1.4.2. Odchyłki wymiarowe
1.4.3. Prefabrykacja i stopnie jej zróżnicowania
1.5. Układy konstrukcyjne
1.6. Detale architektoniczne
1.6.1. Pilaster
1.6.2. Fronton
1.6.3. Gzyms
1.6.4. Ryzalit
1.6.5. Attyka
1.6.6. Przypora
1.6.7. Cokół

2. MATERIAŁY BUDOWLANE
2.1. Podstawowe materiały budowlane
2.1.1. Cegła ceramiczna pełna
2.1.2. Cegły ceramiczne pustakowe
2.1.3. Beton komórkowy
2.1.4. Cegła wapienno-piaskowa
2.2. Materiały historyczne

3. FUNDAMENTY
3.1. Wiadomości wstępne
3.1.1. Istota fundamentowania
3.1.2. Rodzaje fundamentów bezpośrednich
3.1.3. Czynniki determinujące głębokość posadowienia budynku
3.2. Podstawowe rozwiązania fundamentów bezpośrednich
3.2.1. Ławy fundamentowe
3.2.2. Stopy fundamentowe
3.2.3. Płyty fundamentowe
3.2.4. Fundamenty skrzyniowe
3.3. Fundamentowanie na granicy parceli
3.3.1. Zastosowanie odsadzki jednostronnej
3.3.2. Rozwiązanie z dodatkowym zbrojeniem stropu nad piwnicą
3.3.3. Posadowienie na wspólnej ławie
3.3.4. Posadowienie na klawiszach fundamentowych
3.3.5. Posadowienie na ławie odsuniętej od granicy działki
3.3.6. Posadowienie na ławie z podciągami
3.3.7. Wykorzystanie słupów ukośnych
3.3.8. Oparcie żyletek bezpośrednio na ławach
3.4. Wzmacnianie fundamentów
3.4.1. Wzmacnianie ław fundamentowych
3.4.2. Wzmacnianie stóp fundamentowych
3.4.3. Wzmacnianie fundamentów ceglanych
3.5. Pogłębianie fundamentów

4. KONSTRUKCJE MUROWE
4.1. Podział i ogólna charakterystyka
4.2. Spoiny w konstrukcjach murowych
4.3. Kształtowanie geometrii muru ceglanego
4.3.1. Grubość muru
4.3.2. Ogólne zasady układania cegieł w murze
4.3.3. Wiązanie cegieł w murze
4.3.4. Geometria muru w obrębie komina
4.4. Łączenie starego muru z nowym
4.5. Układy konstrukcyjne ścian
4.5.1. Ściany jednorodne jednowarstwowe
4.5.2. Mur jednorodny ocieplany
4.5.3. Mur trójwarstwowy (szczelinowy)
4.5.4. Ściana trójwarstwowa z pustką wentylowaną
4.6. Mury z kamienia naturalnego
4.6.1. Typy murów z kamienia naturalnego
4.6.2. Układy kamieni w murach naturalnych

5. KOMINY
5.1. Zasada działania
5.2. Materiał wykonania
5.3. Charakterystyka przewodów
5.3.1. Przewody dymowe
5.3.2. Przewody spalinowe
5.3.3. Przewody wentylacyjne
5.3.4. Przewody awaryjne
5.3.5. Zbiorcze przewody wentylacyjne i spalinowe
5.4. Kształtowanie geometrii kominów
5.4.1. Zasady ogólne konstruowania kominów
5.4.2. Prowadzenie przewodów
5.4.3. Wyprowadzanie kominów ponad dach
5.4.4. Ustalanie wysokości kominów względem przesłon
5.4.5. Zakończenia kominów - czapy kominowe

6. ŁĘKI I NADPROŻA
6.1. Pojęcia wstępne
6.2. Łęki
6.2.1. Geometria łęków
6.2.2. Konstrukcja łęku ceglanego
6.2.3. Łęk odciążający
6.2.4. Łęk prosty
6.3. Nadproża
6.3.1. Klasyfikacja nadproży
6.3.2. Nadproża staloceramiczne
6.3.3. Nadproża stalowe
6.3.4. Nadproża żelbetowe monolityczne
6.3.5. Nadproża żelbetowe prefabrykowane
6.3.6. Nadproża z kształtek typu U
6.4. Obliczenia statyczne nadproży
6.4.1. Zebranie obciążeń przy braku otworów powyżej nadproża
6.4.2. Zebranie obciążeń w przypadku występowania innych otworów

7. STROPY
7.1. Ogólna charakterystyka stropów
7.2. Stropy drewniane
7.2.1. Rodzaje stropów drewnianych
7.2.2. Konstrukcja i obliczanie belek stropowych
7.2.3. Konstrukcja i obliczanie desek podłogowych
7.3. Stropy na belkach stalowych
7.3.1. Historia stropów na belkach stalowych
7.3.2. Konstrukcja stropów na belkach stalowych
7.3.3. Kotwienie i oparcie belek stalowych na ścianie
7.4. Inne stropy staloceramiczne i ceramiczne
7.4.1. Strop Pomorze
7.4.2. Strop DMZ
7.4.3. Strop DS-Żerań
7.4.4. Strop Stolica
7.4.5. Strop Cerprojekt
7.5. Stropy na blachach fałdowych
7.6. Stropy gęstożebrowe
7.6.1. Stropy żelbetowe monolityczne betonowane na miejscu budowy
7.6.2. Stropy żelbetowe monolityczne złożone z gotowych elementów
7.6.3. Stropy ceramiczno-żelbetowe
7.6.4. Oparcie stropów gęstożebrowych na ścianie wewnętrznej
7.6.5. Obliczenia statyczne stropów gęstożebrowych
7.7. Stropy belkowo-płytowe i belkowo-pustakowe
7.7.1. Strop T-27
7.7.2. Strop KMK-1
7.7.3. Strop PJ
7.8. Stropy żelbetowe prefabrykowane
7.8.1. Stropy prefabrykowane wielootworowe
7.8.2. Stropy Spiroll (SP)
7.9. Stropy żelbetowe kasetonowe
7.9.1. Strop na kopinkach
7.10. Stropy żelbetowe żebrowo-płytowe
7.11. Stropy płytowe żelbetowe monolityczne
7.11.1. Strop żelbetowy płytowo-belkowy
7.11.2. Stropy grzybkowe
7.11.3. Strop w układzie płyta-słup
7.11.4. Strop Filigran
7.12. Stropy żelbetowe łupinowe
7.12.1. Strop łupinowy De-Ce
7.13. Konstrukcja stropu w obrębie ścian działowych
7.13.1. Przekazywanie obciążeń od ścian działowych na strop
7.13.2. Typowe rozwiązania żeber poszerzonych

8. SCHODY
8.1. Wiadomości wstępne o schodach
8.1.1. Warunki techniczne
8.1.2. Klasyfikacja schodów
8.2. Przegląd typowych rozwiązań schodów
8.2.1. Schody drabiniaste
8.2.2. Schody drewniane
8.2.3. Schody na belkach stalowych
8.2.4. Schody żelbetowe wolnopodparte
8.2.5. Schody wspornikowe
8.2.6. Schody żelbetowe monolityczne płytowe
8.2.7. Schody jednopoliczkowe
8.2.8. Schody "wieży strażackiej"
8.2.9. Schody prefabrykowane
8.3. Ewolucja konstrukcji klatek schodowych
8.3.1. Półbloczki
8.3.2. "Morki" w systemie gdańskim
8.3.3. System szczeciński
8.3.4. System WK-70

9. STROPODACHY
9.1. Wiadomości wstępne o stropodachach
9.2. Techniczno-ekonomiczny rozwój przekryć dachowych
9.3. Charakterystyka typowych rozwiązań stropodachów
9.3.1. Stropodach niewentylowany
9.3.2. Stropodach wentylowany
9.3.3. Stropodach zalewany wodą
9.3.4. Stropodach kanalikowy
9.3.5. Stropodach odwrócony

10. DACHY
10.1. Wiadomości wstępne o dachach
10.1.1. Rodzaje dachów ze względu na kształt
10.1.2. Obciążenia działające na dach
10.2. Dachy drewniane
10.2.1. Charakterystyka ogólna konstrukcji drewnianych
10.2.2. Typy dachów drewnianych
10.2.3. Dach krokwiowy
10.2.4. Dach jętkowy
10.2.5. Dach płatwiowo-kleszczowy
10.2.6. Dachy wieszarowe
10.2.7. Łączniki metalowe w konstrukcjach drewnianych
10.2.8. Kratownice i zbijaki drewniane
10.3. Żelbetowe dachy strome
10.3.1. Dach jętkowy warszawski typu DS
10.3.2. Dachy strome Miastoprojektu Gdańsk (MG-1, MG-2)
10.3.3. Dach typu wrocławskiego BD-3

11. POKRYCIA DACHOWE
11.1. Zależność pokrycia od pochylenia połaci dachu
11.2. Przegląd typowych rozwiązań pokryć dachowych
11.2.1. Krycie papą
11.2.2. Krycie dachówką
11.2.3. Krycie dachu eternitem
11.2.4. Krycie dachu gontem bitumicznym
11.2.5. Krycie dachu blachą metalową
11.2.6. Krycie blachodachówką
11.2.7. Krycie blachą trapezową
11.3. Konstrukcja dachu nad poddaszem użytkowym
11.3.1. Rozwiązanie z izolacją na pełnym deskowaniu
11.3.2. Rozwiązanie z folią wstępnego krycia
11.4. Rynny i rury spustowe
11.4.1. Rynna wisząca
11.4.2. Rynna stojąca
11.4.3. Rynna leżąca
11.4.4. Koryto rynnowe

12. IZOLACJE
12.1. Charakterystyka ogólna izolacji
12.1.1. Podział izolacji
12.1.2. Charakterystyka izolacji bitumicznych
12.2. Charakterystyka typowych rozwiązań izolacji
12.2.1. Izolacje podziemnych części budynku
12.2.2. Przejście rur przez ścianę lub dno
12.2.3. Izolacja pomieszczeń o charakterze mokrym
12.2.4. Renowacja hydroizolacji

13. BALKON. LOGGIA. WYKUSZ. ARKADA
13.1. Balkon
13.1.1. Rodzaje balkonów
13.1.2. Schemat statyczny balkonu
13.1.3. Zakotwienie balkonu
13.1.4. Wykończenie balkonu
13.2. Loggia
13.3. Wykusz, arkada

LITERATURA

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier