TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: ROLA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W ROZWOJU GOSPODARCZYM KRAJÓW AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ autor: ERIC AMBUKITA KIEKIE
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

ROLA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W ROZWOJU GOSPODARCZYM KRAJÓW AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ

Wersja papierowa
Wydawnictwo: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU
ISBN: 978-83-7205-331-2
Liczba stron: 327
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2015 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
49,90 zł 44,90 zł

Problematyka monografii obejmuje ważny i mało rozpoznany obszar oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na rozwój gospodarczy Afryki Subsaharyjskiej. Książka ma wypełnić lukę istniejącą w polskiej fachowej literaturze ekonomicznej. Przepływ kapitału zagranicznego, zwłaszcza w formie BIZ, wywołuje skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Efektywność BIZ jest różna na rynkach krajów rozwiniętych i rozwijających się i zależy od wielu uwarunkowań. Afryka Subsaharyjska nie stanowi jednorodnego regionu. Jej poszczególne podregiony różnią się od siebie nie tylko bogactwem surowców, środowiskiem naturalnym, ale także poziomem rozwoju. Przez obecność kapitału zagranicznego i łatwy dostęp do know-how w wielu krajach tego regionu BIZ stały się motorem rozwoju gospodarczego.
W monografii przedstawiono:
- teorie objaśniające zjawisko rozwoju gospodarczego,
- teoretyczne aspekty zjawiska BIZ,
- uwarunkowania rozwoju BIZ w krajach Afryki Subsaharyjskiej,
- przebieg i skutki rozwoju BIZ w krajach Afryki Subsaharyjskiej, tj. zmiany wielkości BIZ i ich struktury w badanym okresie,
- rolę BIZ w rozwoju gospodarczym wybranych krajów Afryki Subsaharyjskiej
z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego oraz analizy regresji.

Książka adresowana jest do pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką krajów Afryki Subsaharyjskiej.
Problem ogromnych dysproporcji ekonomicznych między bogatymi państwami wysoko rozwiniętymi a biednymi krajami rozwijającymi się stanowi od wielu już dekad jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi gospodarka światowa i społeczność międzynarodowa. Praca dr. Erica Ambukity oraz jej wyniki mogą być zatem wysoce interesujące [...]. Poruszana w pracy problematyka jest ważna, aktualna i w przypadku krajów Afryki Subsaharyjskiej rzeczywiście mało znana.

z recenzji prof. dr. hab. Przemysława Deszczyńskiego

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1 Rozwój gospodarczy krajów słabiej rozwiniętych - podstawy teoretyczne
1.1. Istota i pojęcie krajów rozwijających się
1.2. Wybrane teorie objaśniające zjawisko rozwoju gospodarczego
1.2.1. Teoria stadialnego rozwoju Walta Whitmana Rostowa
1.2.2. Teoria rozwoju gospodarczego w ujęciu Josepha Schumpetera
1.2.3. Teoria rozwoju gospodarczego według Thomasa R. Malthusa
1.2.4. Teoria niedorozwoju w ujęciu Gunnara Myrdala
1.2.5. Teoria stadiów wzrostu gospodarczego
1.2.6. Teoria zależności i gospodarczego zacofania

Rozdział 2
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ich teoretyczne założenia
i rezultaty praktyczne w świetle teorii rozwoju gospodarczego
2.1. Wprowadzenie
2.2. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
2.3. Przegląd teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych
2.3.1. Mikroekonomiczne próby objaśnienia
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
2.3.1.1. Eklektyczna teoria międzynarodowej produkcji
2.3.1.2. Teoria cyklu życia produktu
2.3.1.3. Model podziału bezpośrednich inwestycji zagranicznych
o horyzontalnej i wertykalnej strategii produkcji
oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne
a zasoby naturalne
2.3.2. Makroekonomiczne próby objaśnienia
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
2.3.2.1. Dynamiczna teoria rozwoju ekonomicznego
i przewagi konkurencyjnej Terutomo Ozawy
2.3.2.2. Teoria obszarów walutowych Roberta Z. Alibera
2.3.3. Uwagi ogólne dotyczące teorii
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
2.4. Czynniki sprawcze przepływu kapitału w formie
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
2.5. Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na gospodarkę kraju goszczącego

Rozdział 3
Determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
do Afryki Subsaharyjskiej
3.1. Sytuacja gospodarczo-społeczna w krajach Afryki Subsaharyjskiej
3.1.1. Rozwój i ubóstwo w Afryce Subsaharyjskiej
3.1.2. Wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej
3.2. Geneza i przyczyny niedorozwoju Afryki Subsaharyjskiej
3.2.1. Czynniki egzogeniczne
3.2.2. Czynniki endogeniczne
3.2.3. Zależność od surowców i zadłużenie
3.3. Stymulanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
do krajów Afryki Subsaharyjskiej
3.3.1. Stabilność gospodarcza i polityczna
3.3.2. Korupcja
3.3.3. Procedury administracyjne
3.3.4. Klimat inwestycyjny
3.3.5. Atrakcyjność i dobre zarządzanie w dziedzinie
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
3.3.6. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w krajach Afryki Subsaharyjskiej - analiza empiryczna
3.3.6.1. Teoria i wyniki badań empirycznych
na temat czynników determinujących
bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Afryce
3.3.6.2. Determinanty typu instytucjonalnego
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w modelach empirycznych
3.3.6.3. Determinanty typu ekonomicznego
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w modelach empirycznych
3.4. Polityka w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania
zagranicznych źródeł kapitału
3.5. Polityka atrakcyjności dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce Subsaharyjskiej
3.5.1. Ramy prawne, ustawowe i instytucjonalne
3.5.2. Zachęty fiskalne i finansowe

Rozdział 4
Bilans korzyści i strat wynikających z bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla państw Afryki Subsaharyjskiej
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przegląd literatury -
analiza skutków bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w gospodarkach krajów przyjmujących
4.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój gospodarczy
w Afryce Subsaharyjskiej
4.4. Wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w krajach Afryki Subsaharyjskiej
4.4.1. Ewolucja bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Afryce Subsaharyjskiej
4.4.2. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
do poszczególnych krajów Afryki Subsaharyjskiej
4.5. Struktura geograficzna bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Afryce Subsaharyjskiej
4.5.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Afryce Subsaharyjskiej
według regionu przeznaczenia
4.5.1.1. Afryka Środkowa
4.5.1.2. Afryka Zachodnia
4.5.1.3. Afryka Południowa
4.5.1.4. Afryka Wschodnia
4.5.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Afryce Subsaharyjskiej
według krajów pochodzenia
4.5.2.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
pochodzące z krajów Organizacji Gospodarczej
Współpracy i Rozwoju
4.5.2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
pochodzące z krajów nienależących do OECD
4.6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne pochodzące
z krajów afrykańskich
4.6.1. Struktura geograficzna wewnątrzafrykańskich
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
4.6.2. Znaczenie fuzji-przejęć wewnątrzafrykańskich w porównaniu
z innymi formami inwestycji
4.7. Analiza przypadków - inwestycje z krajów Afryki Wschodniej,
Afryki Północnej i z południa Afryki w Afryce Subsaharyjskiej
4.7.1. Inwestycje zachodnioafrykańskie w sektorze bankowym
4.7.2. Inwestycje północnoafrykańskie
4.7.3. Inwestycje w Afryce Południowej
4.7.4. Struktura wewnątrzafrykańskich inwestycji
Republiki Południowej Afryki
4.7.5. Struktura sektorowa zagranicznych inwestycji RPA
4.7.5.1. Koncentracja bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Afryce Subsaharyjskiej (struktura geograficzna)
4.7.5.2. Struktura sektorowa bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w krajach Afryki Subsaharyjskiej
4.8. Potencjalne negatywne skutki
bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Rozdział 5
Empiryczna weryfikacja wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na rozwój gospodarczy wybranych krajów Afryki Subsaharyjskiej:
Republiki Konga, Gabonu i Gwinei Równikowej
5.1. Wprowadzenie
5.2. Wybór metod analizy
5.3. Model regresji liniowej
5.3.1. Teoretyczne uzasadnienie wartości współczynników korelacji
5.3.1.1. Zmienne endogeniczne
5.3.1.2. Zmienne egzogeniczne
5.3.2. Metody weryfikacji modeli ekonometrycznych
5.3.2.1. Istotność zmiennych objaśniających
5.3.2.2. Dopasowanie modelu do danych empirycznych
5.3.2.3. Założenia klasycznej normalnej regresji liniowej -
weryfikacja
5.3.2.4. Normalność rozkładu składnika losowego
5.3.2.5. Liniowość modelu hipotetycznego - test serii
5.4. Wyniki badań oraz ich interpretacja
5.4.1. Republika Konga
5.4.2. Gabon
5.4.3. Gwinea Równikowa
5.5. Modele zmiennej syntetycznej
5.5.1. Kongo
5.5.2. Gabon
5.5.3. Gwinea Równikowa
5.3.1. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Abstract

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier