TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: VAT W 2015 R. ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2015 R. I PRAKTYCZNE PROBLEMY autor: DOROTA KOSACKA-OLSZEWSKA, BOGDAN OLSZEWSKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

VAT W 2015 R. ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2015 R. I PRAKTYCZNE PROBLEMY

Wersja papierowa
Wydawnictwo: DK WYDAWNICTWO SP. Z O.O.
ISBN: 978-83-64227-12-7
Liczba stron: 250
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2015 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
99,90 zł 50,00 zł

Publikacja omawiająca w przystępny i wyczerpujący sposób zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. oraz praktyczne problemy związane z rozliczaniem tego podatku. Autorzy w prosty sposób wyjaśniają trudne problemy z jakimi spotykają się podatnicy. Czytelnik znajdzie tu również dokładne omówienie nowych regulacji, a także wiele cennych wskazówek, jak prawidłowo rozliczyć VAT.

Z publikacji dowiesz się m.in.:
- Co zmieniło się w rozliczeniu VAT na zasadach "odwrotnego obciążenia"?
- Jak prawidłowo skorzystać z ulgi na złe długi?
- Jakie są zasady opodatkowania usług elektronicznych od 1 stycznia 2015 r.?
- Kto od 1 stycznia 2015 r. ma obowiązek stosowania kas rejestrujących?
- Jak prawidłowo odliczyć VAT naliczony i jakie są najczęstsze problemy w tym zakresie?
- Jak opodatkować VAT nieodpłatne używanie samochodów?

Całość napisana prostym i jasnym językiem, wzbogacona licznymi przykładami. Publikacja polecana wszystkich osobom płacącym i rozliczającym VAT, a w szczególności księgowym, doradcom podatkowym oraz organom podatkowym.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE,
ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA KONSUMENTÓW
2. POJĘCIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, NADAWCZYCH
I ELEKTRONICZNYCH
2.1. Pojęcie usług telekomunikacyjnych
2.2. Pojęcie usług nadawczych
2.3. Pojęcie usług elektronicznych
2.4. Rezerwacja biletów za pośrednictwem Internetu usługi
elektroniczne
2.5. Sprzedaż oprogramowania przez Internet a usługi elektroniczne
2.6. E-learning jako usługa elektroniczna
2.7. Sprzedaż e-booków
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE I TELEFONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ
POŚREDNIKA
3.1. Zasady określania kto świadczy usługę elektroniczną
w przypadku pośredników
3.2. Możliwość obalenia domniemania z art. 9a w wyjaśnieniach
Unii Europejskiej
3.3. Dane na fakturze a obalenie domniemania
3.4. Podmioty nie uczestniczące w świadczeniu usług
elektronicznych
3.5. Pośrednik zatwierdzający płatności lub świadczenie usług
4. ZASADY OKREŚLANIA MIEJSCA SIEDZIBY LUB ZAMIESZKANIA
KONSUMENTA
4.1. Wpływ miejsca zamieszkania nabywcy na miejsce
opodatkowania usług elektronicznych
4.2. Siedziba osoby prawnej i miejsce zamieszkania osób fizycznych
niebędących podatnikami
4.3. Status odbiorcy, który nie podał swojego NIP
4.4. Podanie NIP przez usługobiorcę a jego status
4.5. Osoba mająca siedzibę lub miejsca zamieszkania na terenie
większej niż jedno liczby państw
4.6. Domniemania dotyczące miejsca, w którym znajduje się
usługobiorca
4.6.1. Sposób określania miejsca opodatkowania usług
4.6.2. Domniemanie dotyczące usług świadczonych w kafejkach
internetowych i innych stałych punktach
4.6.3. Domniemanie dotyczące usług świadczonych na pokładzie środka
transportu
4.6.4. Usługi świadczone w miejscu stałego łącza
4.6.5. Usługi świadczone za pomocą sieci telefonii komórkowej
4.6.6. Usługi wymagające stosowania dekodera
4.6.7. Świadczenie pozostałych usług
4.6.8. Zbieg kilku domniemań
4.7. Obalanie domniemań
4.7.1. Możliwość obalenia domniemania przez usługodawcę
4.7.2. Możliwość obalenia domniemań przez organ podatkowy
4.8. Dowody służące do określenia miejsca opodatkowania lub
obalenia domniemania
4.8.1. Zasady ogólne dotyczące dowodów do ustalania i obalania
domniemań
4.8.2. Adres na fakturze jako jeden z dowodów do ustalania i obalania
domniemań
4.8.3. Weryfikacja każdej transakcji czy odbiorcy?
4.8.4. Powielanie się dowodów
4.8.5. Posiadanie sprzecznych ze sobą dowodów
4.8.6. Świadczenie usług elektronicznych tylko na terytorium Polski
5. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, NADAWCZE I ELEKTRONICZNE
ŚWIADCZONE W HOTELACH I PODOBNYCH MIEJSCACH
6. REZERWACJA BILETÓW NA IMPREZY KULTURALNE ON-LINE
7. CZYNNOŚCI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM A ZASADY OPODATKOWANIA
8. ZASADY ROZLICZANIA VAT W PRZYPADKU ŚWIADCZENIA USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH, NADAWCZYCH I ELEKTRONICZNYCH DLA
KONSUMENTÓW
9. REJESTRACJA DO SYSTEMU MOSS
9.1. Zasady rejestracji do systemu MOSS
9.2. Termin rejestracji do systemu MOSS
9.3. Wyrejestrowanie lub wykluczenie z procedury
9.3.1. Zakończenie korzystania z procedury w ramach systemu MOSS
9.3.2. Dobrowolne wyrejestrowanie się z systemu MOSS
9.3.3. Wykluczenie z systemu MOSS
9.3.4. Okres kwarantanny po wykluczeniu ze stosowania procedury MOSS
10. DEKLARACJE W SYSTEMIE MOSS
10.1. Zasady i termin składania deklaracji w systemie MOSS
10.2. Konsekwencje niezłożenia deklaracji w systemie MOSS
10.3. VAT naliczony w innych krajach a deklaracja w systemie
MOSS
10.4. Korekta deklaracji złożonej w ramach systemu MOSS
10.5. Faktury korygujące w systemie MOSS
10.6. Waluta dla potrzeb deklaracji MOSS
11. PŁATNOŚĆ PODATKU W SYSTEMIE MOSS
11.1. Zasada dokonywania płatności podatku w systemie MOSS
11.2. Nadpłata podatku w systemie MOSS
12. EWIDENCJA VAT
13. FAKTUROWANIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, NADAWCZYCH I
ELEKTRONICZNYCH

ROZDZIAŁ II. KASY REJESTRUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2015 R.

1. ZMIANY W ZAKRESIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS
REJESTRUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2015 R.
2. ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS
REJESTRUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2015 R.
2.1. Zakres zwolnień podmiotowych z obowiązku stosowania kas
rejestrujących
2.2. Zwolnienie z kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu
dla podmiotów kontynuujących działalność
2.3. Zwolnienie z kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu
dla podmiotów rozpoczynających działalność
2.4. Zwolnienie z kas rejestrujących ze względu na odpowiedni współczynnik czynności zwolnionych dla podatników
kontynuujących działalność
2.5. Zwolnienie z kas rejestrujących ze względu na odpowiedni współczynnik czynności zwolnionych dla podatników
rozpoczynających działalność
2.6. Obrót uwzględniany przy liczeniu limitu i współczynnika
uprawniającego do zwolnienia z kas rejestrujących
3. TOWARY I USŁUGI DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST
STOSOWANIE KAS REJESTRUJĄCYCH
3.1. Towary dla których kasy rejestrujące są obowiązkowe
3.2. Dostawa zapisanych i niezapisanych nośników informacji od
1 stycznia 2015 r.
3.3. Dostawa perfum i wód toaletowych
3.4. Termin wprowadzenia kas rejestrujących w przypadku
sprzedaży perfum oraz niezapisanych nośników informacji
3.5. Usługi dla których kasy rejestrujące są obowiązkowe
3.6. Naprawa i przeglądy samochodów a kasy rejestrujące
3.7. Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i
lekarzy dentystów
3.8. Usługi prawnicze
3.9. Doradztwo podatkowe a kasy rejestrujące w biurach
rachunkowych
3.10. Usługi związane z wyżywieniem
3.11. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
4. SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
5. KASY REJESTRUJĄCE NA PRZEŁOMIE 2014 R.I 2015 R.
6. POZOSTAŁE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA
KAS REJESTRUJĄCYCH
7. EWIDENCJE REKLAMACJI, ZWROTÓW I POMYŁEK NA KASIE
REJESTRUJĄCEJ

ROZDZIAŁ III. SAMOCHODY W VAT

1. NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OD 1 KWIETNIA
2014 R.
2. POJAZDY UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZENIA CAŁEGO VAT
NALICZONEGO
3. ODLICZENIE VAT OD PALIWA DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH OD
1 LIPCA 2015 R.
4. FAKTURY ZA PALIWO I WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA PRZEŁOMIE
MARCA I KWIETNIA 2014 R.
5. PRZEJAZD AUTOSTRADĄ - ILE VAT MOŻNA ODLICZYĆ?
6. RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODÓW W PODATKU DOCHODOWYM
A SKUTKI W VAT
7. NIEODPŁATNE UŻYCIE SAMOCHODÓW DO CELÓW INNYCH NIŻ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
7.1. Zasady opodatkowania nieodpłatnego używania samochodów
do celów innych niż działalność gospodarcza
7.2. Nieodpłatne używanie samochodu przy częściach składowych
do którego odliczono VAT naliczony
7.3. Nieodpłatne używanie samochodów, od których podatnik mógł
odliczyć 50% lub 60% nie więcej niż 5.000 zł lub 6.000 zł
7.4. Zestawienie zasad opodatkowania nieodpłatnego używania
samochodów od celów innych niż działalność gospodarcza
7.5. Podstawa opodatkowania w przypadku nieodpłatnego używania
samochodu do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika
8. WYKLUCZENIE MOŻLIWOŚCI UŻYTKU SAMOCHODU DO CELÓW
PRYWATNYCH A EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU
9. SAMOCHODY PRZEZNACZONE DO WYNAJMU
10. BRAK PRAWA DO ODLICZENIA VAT NALICZONEGO A SPRZEDAŻ SAMOCHODU PO 1 KWIETNIA 2014 R. W METODZIE VAT MARŻA
11. KOREKTA VAT NALICZONEGO OD NABYCIA POJAZDU ZWIĄZANA ZE
ZMIANĄ PRZEZNACZENIA LUB SPRZEDAŻĄ POJAZDU
11.1. Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu a korekta VAT od
nabycia lub importu pojazdu
11.2. Sprzedaż samochodu a korekta VAT naliczonego
11.3. Zmiana sposobu przeznaczenia a VAT od eksploatacji pojazdu
11.4.Zaprzestanie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu a
konieczność korekty VAT

ROZDZIAŁ IV. METODA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
1. ODWROTNE OBCIĄŻENIE - ZASADA ROZLICZANIA VAT
2. TOWARY OBJĘTE METODĄ ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
3. WARUNKI STOSOWANIA METODY ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
4. SPRZEDAŻ TOWARÓW Z ZAŁĄCZNIKA NR 11 DLA PODATNIKA
ZWOLNIONEGO A METODA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
5. ODWROTNE OBCIĄŻENIE A WYSTAWIENIE FAKTURY DO PARAGONU
6. ODWROTNE OBCIĄŻENIE A DODATKOWE DOKUMENTY DO FAKTURY
7. SKUTKI BŁĘDÓW POMIĘDZY STAWKĄ 23 % A ODWROTNYM
OBCIĄŻENIEM
8. DATA WYSTAWIENIA FAKTURY Z ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM A
ROZLICZENIE VAT U NABYWCY
9. FAKTURA KORYGUJĄCA W ODWROTNYM OBCIĄŻENIU - TERMIN
UJĘCIA
1O. TRANSPORT A DOSTAWA TOWARÓW Z ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM
11. USŁUGI CIĘCIA I GIĘCIA A METODA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
12. DUPLDCAT FAKTURY W ODWROTNYM OBCIĄŻENIU 194
13. MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA JEDNEJ FAKTURY NA DOSTAWY W
ODWROTNYM OBCIĄŻENIU I POZOSTAŁE
14. ZMIANY W ODWROTNYM OBCIĄŻENIU PROJEKTOWANE OD
1 KWIETNIA 2015 R

ROZDZIAŁ V. ULGA NA ZŁE DŁUGI

1. ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U
WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA
2. ULGA NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA
2.1. Podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi u
wierzyciela
2.2. Nieściągalność wierzytelności
2.3. Dodatkowe warunki skorzystania z ulgi na złe długi
2.4. Status sprzedawcy i nabywcy a ulga na złe długi
2.5. Korekta VAT należnego u wierzyciela
2.6. Ulga na złe długi a późniejsze uregulowanie należności przez
dłużnika
2.7. Powrót wierzyciela do zwolnienia z VAT a obowiązek
podwyższenia VA T należnego po otrzymaniu zapłaty
3. ULGA NA ZŁE DŁUGI U DŁUŻNIKA
3.1. Zasady korekty VAT naliczonego u dłużnika w przypadku braku
zapłaty w terminie
3.2. Zapłata kwoty netto z faktury a ulga na złe długi
3.3. Import usług a ulga na złe długi u dłużnika
3.4. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku braku
korekty przez dłużnika
3.5. Powrót dłużnika do zwolnienia podmiotowego a ulga na złe
długi
3.6. Faktura korygująca a ulga na złe długi
3.7. Obowiązek zmniejszenia VA T naliczonego przez dłużnika
w upadłości
4. ZMIANY W ULDZE NA ZŁE DŁUGI PROJEKTOWANE OD 1 KWIETNIA
2015 R.

ROZDZIAŁ VI. ODLICZENIE VAT NALICZONEGO -
WYBRANE PROBLEMY

1. TERMIN ODLICZANIA VAT NALICZONEGO
1.1. Powstanie prawa do odliczenia VAT naliczonego
1.2. Termin odliczenia VAT naliczonego z faktur krajowych
1.2.1. Zakup towaru - termin odliczenia VAT naliczonego
1.2.2. Usługi transportowe - termin odliczenia VAT naliczonego
1.2.3. Usługi budowlane - termin odliczania VAT naliczonego
1.2.4. Faktury za tzw. media, najem i inne czynności, o których mowa w art.
19 a ust. 5 pkt 4 ustawy VAT
1.2.5. Faktury zaliczkowe a prawo do odliczenia VAT naliczonego
1.2.6. Faktury wystawione przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi -
termin odliczenia VAT naliczonego
1.2.7. Faktury otrzymane z opóźnieniem
1.3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - termin odliczenia
VAT naliczonego
1.3.1. Termin odliczenia VAT naliczonego w wewnątrzwspólnotowym
nabyciu towarów
1.3.2. Nieotrzymanie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe
nabycie towarów w terminie 3 miesięcy
1.4. Odliczenie VAT w imporcie usług
2. PROBLEM Z ODLICZENIE VAT W PRZYPADKU TZW. KART
PALIWOWYCH
3. FAKTURA ZA KOMPLEKSOWE USŁUGI REKLAMOWE OBEJMUJĄCE
PREZENTY
4. ODLICZENIE VAT Z FAKTUR ZA USŁUGI ELEKTRONICZNE DO
ZAGRANICZNYCH KONTRAHENTÓW
5. ZMIANY W ZAKRESIE ODLICZANIA VAT NALICZONEGO OD
1 KWIETNIA 2015 R.

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier