TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: FAKTURY W 2015 R. autor: DOROTA KOSACKA-OLSZEWSKA, BOGDAN OLSZEWSKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

FAKTURY W 2015 R.

Wersja papierowa
Wydawnictwo: DK WYDAWNICTWO SP. Z O.O.
ISBN: 978-83-64227-11-0
Liczba stron: 359
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2015 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
89,90 zł 80,90 zł

Publikacja w sposób bardzo przystępny i kompleksowy wyjaśnia zagadnienia związane z fakturowaniem. Na konkretnych przykładach autorzy w profesjonalny, ale jednocześnie prosty sposób wyjaśniają zasady wystawiania faktur w różnych przypadkach i korygowania popełnionych błędów.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedź na wiele praktycznych pytań, m.in.:
- W jakim terminie należy wystawiać faktury?
- Jak prawidłowo zafakturować zaliczki?
- Jaki wypływ mają błędy na fakturach na rozliczenie VAT i jak prawidłowo je skorygować?
- Czy i kiedy można anulować fakturę?
- Jakie błędy najczęściej popełniają podatnicy przy wystawianiu faktur?
- Jakie są skutki wystawienia tzw. pustej faktury?

Publikacja polecana wszystkich osobom płacącym i rozliczającym VAT, a w szczególności księgowym, doradcom podatkowym, organom podatkowym i pracownikom działów sprzedaży.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ
2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR
2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników czynnych
i zwolnionych
2.2. Podatnicy VAT czynni a wystawienie faktur w przypadku
sprzedaży zwolnionej
2.3. Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego a obowiązek
wystawienia faktury
2.4. Obowiązek wystawienia faktury przez rolników
3. RODZAJ CZYNNOŚCI LUB NABYWCY
A OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA FAKTURY
3.1. Przypadki, gdy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury
3.2. Wystawianie faktur osobom fizycznym nieprowadzącym
działalności gospodarczej
3.3. Faktury dla rolników ryczałtowych
3.4. Sprzedaż dla podatników zwolnionych a obowiązek
wystawienia faktury
3.5. Faktury na rzecz innych podmiotów
3.6. Obowiązek wystawiania faktur - zestawienie
3.7. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
3.8. Zaliczki i przedpłaty a obowiązek wystawienia faktury
4. FAKTURY NA ŻĄDANIE
4.1. Przypadki, gdy należy wystawić fakturę na żądanie
4.2. Zgłoszenie po terminie żądania wystawienia faktury
4.3. Sprzedaż dokonana przez rolnika ryczałtowego a żądanie
wystawienia faktury
5. ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR W PRZYPADKU
CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 19A UST. 5 PKT 4
USTAWY VAT
6. OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA FAKTURY W WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWIE TOWARÓW
7. FAKTURY OBOWIĄZKOWE, NA ŻĄDANIE I BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIENIA FAKTURY - ZESTAWIENIE
8. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR PRZEZ
PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH Z VAT
9. BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIENIA FAKTURY
A KONIECZNOŚĆ WYSTAWIENIA RACHUNKU
10. MIEJSCE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI A OBOWIĄZEK
WYSTAWIANIA FAKTUR
10.1. Ustawodawstwo mające zastosowanie do faktur
10.2. Miejsce opodatkowania a obowiązek wystawienia faktury
10.3. Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne dla
konsumentów z innych krajów UE a zasady wystawiania faktur od
1 stycznia 2015 r.
11. PODMIOT WYSTAWIAJĄCY FAKTURĘ
11.1. Podmiot sporządzający fakturę
11.2. Samodzielne wystawienie faktury przez podatnika
11.3. Samofakturowanie
11.3.1. Możliwość samofakturowania transakcji przez nabywcę
11.3.2. Samofakturowanie a transakcje opodatkowane w kraju trzecim
11.3.3. Samofakturowanie w wyjaśnieniach Komisji Europejskiej
11.4. Wystawienia faktur przez upoważnione osoby trzecie
11.5. Faktury wystawiana przez komornika i organy egzekucyjne
12. FAKTURY WEWNĘTRZNE
12.1. Brak obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych
12.2. Likwidacja faktur wewnętrznych a sposób dokumentowania
wybranych czynności

ROZDZIAŁ II. TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR W 2015 R.

1. TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR - ZASADY OGÓLNE
2. USŁUGI BUDOWLANE IBUDOWLANO-MONTAŻOWE -
TERMIN WYSTAWIENIA FAKTUR
2.1. Zasady wystawiania faktur na usługi budowlane i budowlano-
montażowe
2.2. Usługi budowlane i budowlano-montażowe świadczone na
rzecz podatników
2.3. Zaliczka na usługi budowlane otrzymana od podatnika
2.4. Data wykonania usługi budowlanej a data wystawienia
faktury
2.5. Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz
niepodatników
2.6. Usługi budowlane i budowlano-montażowe - moment
powstania obowiązku podatkowego i termin wystawienia faktury
3. DOSTAWA KSIĄŻEK, GAZET I CZASOPISM - TERMIN
WYSTAWIENIA FAKTUR
3.1. Dostawa drukowanych książek, gazet i czasopism na rzecz
podatników
3.2. Dostawa drukowanych książek dla niepodatników
3.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa książek
3.4. Sprzedaż wysyłkowa książek z terytorium Polski
3.5. Dostawa drukowanych książek - moment powstania obowiązku
podatkowego i termin wystawienia faktury
4. USŁUGI DRUKOWANIA KSIĄŻEK, GAZET, CZASOPISM
I MAGAZYNÓW
4.1. Termin wystawiania faktur za usługi drukowania książek
i czasopism
4.2. Pozostałe usługi drukarskie
4.3. Czynności drukowania książek i czasopism moment powstania
obowiązku podatkowegoi termin wystawienia faktury
5. DOSTAWA ENERGII I WYBRANYCH USŁUG - TERMIN
WYSTAWIANIA FAKTUR
5.1. Specjalne terminy wystawiania faktur dla niektórych czynności
5.2. Usługi wymienione w art. 19a ust. 5pkt 4 ustawy VAT- termin
wystawiania faktur dla zagranicznych podatników
5.3.Czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5pkt 4 ustawy VAT
- termin wystawiania faktur i moment powstania obowiązku
podatkowego
5.4. Zmiana pojęcia usług telekomunikacyjnych od 1 stycznia
2015 r. a termin wystawiania faktur
6. OPAKOWANIA ZWROTNE - TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR
7. WYSTAWIANIE FAKTUR NA ŻĄDANIE NABYWCY
7.1. Przypadki, gdy fakturę należy wystawić na żądanie nabywcy
7.2. Termin wystawiania faktur na żądanie
7.3. Faktura na żądanie - termin wystawienia faktury i moment
powstania obowiązku podatkowego
8. MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO WYSTAWIENIA FAKTURY
8.1. Wcześniejsze wystawienie faktury - granica czasowa
8.2. Szczególne przypadki dotyczące wcześniejszego wystawiania
faktur
8.3. Dostawa towarów i świadczenie usług rozliczane w okresach
rozliczeniowych a wcześniejsze wystawienie faktury
8.4. Wcześniejsze wystawienie faktury w przypadku czynności,
o których mowa w art. 19aust. 5pkt 4 ustawy VAT
8.5. Wcześniejsze wystawienia faktury a moment powstania
obowiązku podatkowego
8.6. Granice czasowe wystawiania faktur VAT
9. TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR - ZESTAWIENIE
10. MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA ZBIORCZYCH FAKTUR OD
1 STYCZNIA 2014 R
11. ZALICZKA I DOSTAWA W RÓŻNYCH TERMINACH A
MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA JEDNEJ CAŁOŚCIOWEJ
FAKTURY
12. TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR W
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWIE TOWARÓW

ROZDZIAŁ III. DANE NA FAKTURZE

1. PODSTAWOWE WYMOGI DOTYCZĄCE FAKTUR
1.1. Obowiązkowe dane na fakturze
1.2. Kopia i oryginał faktury
1.3 .Oznaczenie nagłówka faktury
1.4. Oznaczenie "Faktura VAT" na dokumentach wystawianych od
1 stycznia 2013 r.
1.5. Faktura pro-forma w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
1.6. Data dostawy na fakturze
1.7. Umieszczenie na fakturze pojęcia "data sprzedaży"
1.8. Dane osoby fizycznej na fakturze
1.9. Nazwa skrócona na fakturze
1.10. Nazwa skrócona na fakturze w wyjaśnieniach Ministra
Finansów
1.11. NIP krajowy i wewnątrzunijny na fakturze VAT
1.12. Zmiany z zakresie umieszczania NIP krajowego na fakturach
1.13. Adres na fakturze a działalność gospodarcza osoby fizycznej
1.14. Numeracja faktur
1.15. Faktury za paliwo a numer rejestracyjny samochodu
1.16. Dodatkowe dane na fakturze
1.17. Podpisy dostawcy i nabywcy na fakturach VAT
1.18. Rabaty na fakturze
1.19. Sposób liczenia VAT na fakturze
1.20. Zaokrąglanie
1.21. Faktury wystawiane w przypadku stosowania cen brutto
2. DODATKOWE OZNACZENIA NA FAKTURACH
2.1. Obowiązek umieszczania dodatkowych danych na fakturach
2.2. Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych
a dodatkowe oznaczenie
2.3. Oznaczenie "metoda kasowa"
2.3.1. Obowiązek umieszczania oznaczenia "metoda kasowa"
2.3.2. Dodatkowe oznaczenie faktur wystawianych przez podatników
rozliczających się metodą kasową
2.3.3. Oznaczenie VAT MP na fakturach wystawianych przez małego
podatnika 2014 r
2.3.4. Oznaczenie faktur "metoda kasowa" w przypadku czynności z art.
19aust. 5 pkt 1 ustawy VAT
2.4. Dodatkowe oznaczenie faktur wystawianych
w metodzie VAT marża
2.5. Faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego
3. FAKTURY UPROSZCZONE
3.1. Możliwość wystawiania faktur uproszczonych
3.2. Transakcja do 450 zł a pełna faktura
3.3. Dane na fakturze uproszczonej
3.4. Dopisanie NIP na paragonie a faktura uproszczona
3.5. Przypadki, gdy brak jest możliwości wystawienia faktury
uproszczonej
3.6. Faktury uproszczone - praktyczne problemy
3.7. Odliczenia VAT naliczonego z faktury uproszczonej
w wyjaśnieniach Ministra Finansów
4. SZCZEGÓLNE UŁATWIENIA W WYSTAWIANIU FAKTUR
4.1. Uproszczenia w wystawianiu faktur dokumentujących
czynności zwolnione
4.2. Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT na
podstawie art. 43 ust. 2-6, 8-36 ustawy VAT
4.3. Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy VAT
4.4. Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT na
podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT
5. FAKTURA W WALUCIE OBCEJ
5.1. Ogólne zasady wystawiania faktur w walucie obcej
5.2. Zasady przeliczania kwoty wyrażonych w walucie obcej dla
celów podatku VAT
5.3. Możliwość przeliczania kwot w walucie po kursie
Europejskiego Banku Centralnego
5.4. Przeliczanie faktur korygujących
6. 0PAK0WANIA ZWROTNE NA FAKTURZE
6.1. Zasady fakturowania opakowań zwrotnych
6.2. Termin zwrotu opakowań zwrotnych
7. SPECJALNE DOKUMENTY UZNAWANE ZA FAKTURY
7.1. Rodzaje dokumentów uznanych za faktury
7.2. Bilety kolejowe jako faktury
7.3. Dowody przejazdu autostradami jako faktury
8. FAKTURY WYSTAWIANE PRZEZ ORGANY EGZEKUCYJNE
ORAZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH
9. TŁUMACZENIE I JĘZYK UŻYWANY NA FAKTURACH
W WYJAŚNIENIACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ
10. ILOŚĆ EGZEMPLARZY FAKTURY

ROZDZIAŁ IV. FAKTUROWANIE WYBRANYCH TRANSAKCJI

1. ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR W KOMISIE
2. FAKTUROWANIE ZALICZEK
2.1. Zaliczka a obowiązek podatkowy w VAT
2.2. Obowiązek fakturowania zaliczek
2.3. Termin wystawienia faktury zaliczkowej
2.4. Dane na fakturze zaliczkowej 202
2.5. Kolejna faktura zaliczkowa a dane dotyczące poprzednich
faktur
2.6. Faktury zaliczkowe a rozliczenie końcowe
2.7. Zwrot i zatrzymanie zaliczki a skutki w VAT
2.7.1. VAT należny a zwrot zaliczki
2.7.2. Zatrzymanie zaliczki
2.7.3. Zwrot bądź zatrzymanie zaliczki, a skutki u zaliczkodawcy
3. FAKTUROWANIE TOWARÓW OBJĘTYCH "ODWROTNYM
OBCIĄŻENIEM"
3.1. Zasady wystawiania faktur w przypadku "odwrotnego
obciążenia"
3.2. Odwrotne obciążenie a wystawienie faktury do paragonu
3.3. Odwrotne obciążenie a dodatkowe dokumenty do faktury
4. FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ DO EMISJI DO
POWIETRZA GAZÓW CIEPLARNIANYCH
5. FAKTURA W METODZIE VAT MARŻA
5.1. Ogólne zasady wystawiania faktur w metodzie VAT marża
5.2. Nagłówek faktury wystawianej w metodzie VAT marża
5.3. Usługi turystyczne
5.4. Fakturowanie handlu towarami używanymi, dziełami sztuki,
antykami i przedmiotami kolekcjonerskimi
5.5. Błędne wykazanie podatku VAT na fakturze wystawionej
w metodzie VAT marża
6. PRZEDAWNIENIE A MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA
FAKTURY KORYGUJĄCEJ

ROZDZIAŁ V. DOKUMENTOWANIE WYBRANYCH
TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH

1. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW
1.1. Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
1.2. Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP w przypadku,
gdy wywozu dokonuje nabywca lub dostawca
1.3. Dokumenty dodatkowe
1.4. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -
uchwała NSA
1.5. Dane na fakturze w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
1.6. Faktura w wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków
transportu
1.7. Termin wystawienia faktury w wewnątrzwspólnotowej
dostawie towarów
1.8. Fakturowanie zaliczek w wewnątrzwspólnotowej dostawie
towarów
2. FAKTUROWANIE USŁUG ZAGRANICZNYCH
2.1. Zasady określania sposobu fakturowania usług zagranicznych
2.2. Faktury wystawiane dla podmiotów z Unii Europejskiej
2.3. Faktury wystawiane dla podmiotów spoza Unii Europejskiej
2.4. Zasady fakturowania usługi telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych dla konsumentów a zasady wystawiania faktur od
1 stycznia 2015 r.
2.5. Stawka "NP" na fakturze dokumentującej usługi zagraniczne
2.6. Termin wystawiania faktur dla kontrahentów zagranicznych
2.7. Wystawienie faktury zamiast tzw. faktury handlowej
2.8. Wystawienie faktury handlowej zamiast faktury VAT
3. DOKUMENTOWANIE EKSPORTU TOWARÓW
3.1. Podstawowe zasady dokumentowania eksportu towarów
3.2. Dokumnenty potwierdzające prawo do stawki 0%
w eksporcie towarów
3.3. Dokumentowanie eksportu pośredniego
3.4. Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku
dokumentu IE-599
4. DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Z
TERYTORIUM KRAJU
5. DOKUMENT TAX FREE
6. FAKTURA VAT W TRANSAKCJACH TRÓJSTRONNYCH
6.1. Zasady opodatkowania
6.2. Fakturowanie i dokumentowanie transakcji trójstronnych
6.2.1. Pierwszy w kolejności podmiot
6.2.2. Drugi w kolejności podmiot - faktura VAT WE
6.2.3. Trzeci w kolejności podmiot

ROZDZIAŁ VI. FAKTURY KORYGUJĄCE I NOTY
KORYGUJĄCE

1. PRZYPADKI, GDY WYSTAWIA SIĘ FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ
2. DANE NA FAKTURZE KORYGUJĄCEJ
2.1. Dane na fakturze korygującej
2.2. Rabat udzielony do jednego rodzaju asortymentu towarów
2.3. Obowiązek podania danych "było -jest" na fakturze
korygującej
3. ZBIORCZE FAKTURY KORYGUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2014 R.
3.1. Ogólne zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących
3.2. Zbiorcze faktury korygujące dotyczące wybranych dostaw
3.3. Zbiorcze faktury korygujące dotyczące wszystkich dostaw w
danym okresie
4. TERMINY ROZLICZANIA FAKTUR KORYGUJĄCYCH
4.1. Ujęcie u sprzedawcy faktury korygującej "na minus"
4.2. Możliwość ujęcia faktury korygującej bez posiadania
potwierdzenia odbioru przez nabywcę
4.3. Ujęcie u nabywcy faktury korygującej " na minus "
4.4. Obowiązek ujęcia niektórych faktur korygujących "na minus"
pomimo ich nieotrzymania
4.5. Ujęcie u sprzedawcy faktury korygującej" na plus "
4.6. Ujęcie u nabywcy faktury korygującej "na plus"
4.7. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
4.8. Przypadki, gdy wymagane jest potwierdzenie odbioru
faktury korygującej
4.9. Korekty wynikające z późniejszych zdarzeń
5. NOTY KORYGUJĄCE
5.1. Zasady wystawiania not korygujących
5.2. Dane na nocie korygującej
5.3. Nota korygująca w przypadku błędów na fakturach
korygujących
6. RABAT POŚREDNI
7. KUP0NY RABATOWE
8. FAKTURA KORYGUJĄCA DLA FIRMY, KTÓRA ZMIENIŁA
FORMĘ PRAWNĄ
9. FAKTURY KORYGUJĄCE DOTYCZĄCE ROKU 2010 I LAT
WCZEŚNIEJSZYCH
10. ANULOWANIE FAKTURY
10.1. Możliwość anulowania faktury
10.2. Anulowanie faktur niewprowadzonych do obrotu prawnego
10.3. Prawo do anulowania faktur odesłanych przez kontrahentów
11. SPRZEDAŻ PARAGONOWAI ZASADY JEJ KOREKTY
11.1. Korekta obrotu kasowego
11.2. Błąd na paragonie fiskalnym a art. 108 ustawy VAT
11.3. Korekta błędnej stawki na fakturze VAT, a korekta sprzedaży
paragonowej
11.4. Ewidencje reklamacji, zwrotów i pomyłek na kasie
rejestrującej
12. WYPŁATA PREMII PIENIĘŻNEJ STANOWI RABAT

ROZDZIAŁ VII. FAKTURY ELEKTRONICZNE

1. ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH
2. RÓWNE TRAKTOWANIE FAKTUR PAPIEROWYCH
I ELEKTRONICZNYCH
3. ZGODA NA WYSTAWIANIE FAKTUR W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
4. COFNIĘCIE AKCEPTACJI NA WYSTAWIANIE FAKTUR
ELEKTRONICZNYCH
5. AKCEPTACJA PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
6. MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA FAKTUR PAPIEROWYCH
I ELEKTRONICZNYCH DLA TEGO SAMEGO
KONTRAHENTA
7. ZMIANA FORMATU FAKTUR ELEKTRONICZNYCH
8. JEDNOCZESNE PRZESYŁANIE KILKU FAKTUR
ELEKTRONICZNYCH
9. ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH
10. PRZECHOWYWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH
11. WYMOGI DOTYCZĄCE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH W
WYJAŚNIENIACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ
12. FAKTURA ELEKTRONICZNA WYSTAWIONA DO
PARAGONU

ROZDZIAŁ VIII. FAKTURY VAT RR

1. FAKTURY VAT RR
2. FAKTURA KORYGUJĄCA VAT RR
3. NOTY KORYGUJĄCE DO FAKTUR VAT RR
4. WYSTAWIENIE NIEPRAWIDŁOWEGO DOKUMENTU NA
ZAKUP PŁODÓW ROLNYCH
4.1. Wystawienie faktury zamiast faktury VAT RR
4.1.1. Konsekwencje dla kupującego
4.1.2. Konsekwencje dla rolnika
4.2. Wystawienie faktury VAT RR zamiast faktury
4.2.1. Konsekwencje dla nabywcy
4.2.2. Konsekwencje dla rolnika

ROZDZIAŁ IX. FAKTUROWANIE- ZAGADNIENIA POZOSTAŁE

1.WYBRANE BŁĘDY NA FAKTURACH
1.1. Faktura wystawiona na inny podmiot a nota korygująca
1.2. Sposób korekty błędnego podmiotu na fakturze
1.3. Skutki błędnych wyliczeń na fakturze
1.4. Błędne wyliczenia a zakaz odliczania VAT naliczonego
1.5. Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze
1.6. Zwolnienia przedmiotowe a art. 108 ust. 1 ustawy o VAT
1.7. Omyłkowo wystawiona faktura a obowiązek zapłaty podatku
1.8. Przekształcenie ze spółki cywilnej w spółkę jawną, a korekta
danych na fakturze
1.9. Zawyżenie stawki VAT na fakturze
1.10. Zaniżenie stawki VAT na fakturze
1.11. Likwidacja wybranych zakazów odliczania VAT naliczonego
od 1 kwietnia 2013 r
2. FAKTURY A SPRZEDAŻ ZAEWIDENCJONOWANA PRZY
ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJĄCEJ
3. DUPLIKATY FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH
4. AUTENTYCZNOŚĆ POCHODZENIA I INTEGRALNOŚĆ
TREŚCI
4.1. Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia
i integralności treści
4.2. Kontrole biznesowe autentyczności pochodzenia faktur w
wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
4.3. Regulamin fakturowy
4.4. Wiarygodna ścieżka audytu pomiędzy fakturą a dostawą
4.5. Zapewnienie autentyczności pochodzenia w wyjaśnieniach
Komisji Europejskiej
5. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA FAKTUR
6. FORMA PRZECHOWYWANIA FAKTUR
7. ZMIANA FORMY I FORMATU FAKTURY
8. PRZYPADKI, GDY KONIECZNE SĄ DODATKOWE
DOKUMENTY OPRÓCZ FAKTURY
9. TERMIN PRZECHOWYWANIA PARAGONÓW
10. ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR A PRZEPISY
PRZEJŚCIOWE

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier