TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PRAWO BUDOWLANE Z PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI I ORZECZNICTWEM PO ZMIANACH autor: BOLESŁAW KURZĘPA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PRAWO BUDOWLANE Z PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI I ORZECZNICTWEM PO ZMIANACH

Wersja papierowa
Wydawnictwo: SIGMA
ISBN: 978-83-89850-43-0
Liczba stron: 362
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2018 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
59,90 zł 53,90 zł

Stan prawny na dzień 1 lutego 2018 r.

Książka, poza aktualnym tekstem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (ostatnia zmiana w Dz. U. z 2018 r. poz. 12), zawiera wszystkie najważniejsze przepisy wykonawcze, m.in. rozporządzenia:

- "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" po bardzo dużych zmianach od 1 stycznia 2018 r. (dotyczących w szczególności: zabudowy i usytuowania budynku, zagospodarowania działki budowlanej, wymagań przeciwpożarowych dla garaży oraz oszczędności energii i izolacyjności cieplnej);

- "w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę";

- "w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia";

- "w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę".

Książka zawiera też wybór istotnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego tematycznie związanych z procesem budowlanym.

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE

WYKAZ SKRÓTÓW

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne (art. 1-11)
art. 1, 2, 3
art. 4, 5
art. 51,52, 5a
art. 6, 7
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
art. 8, 9
art. 10, 1Oa, 11

ROZDZIAŁ II
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (art. 12-16)
art. 12
art. 12a, 12b, 12c, 13, 14
art. 15
art. 16
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki uczestników
Procesu budowlanego (art. 17-27)
art. 17, 18
art. 19
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych,
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego
art. 20
art. 21, 21a
art. 22
art. 23, 23a, 24, 25, 26
art. 27

ROZDZIAŁ IV
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie
robót budowlanych (art. 28-40a)
art. 28
art. 29
art. 29a, 30
art. 30a, 31
art. 32
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie
na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
art. 33
art. 34
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
art. 35
art. 35a, 36
art. 36a
art. 37, 37a
art. 38, 39,
art. 39a, 40
art. 40a

ROZDZIAŁ V
Budowa i oddawanie do użytku
obiektów budowlanych (art. 41-60)
art. 41
art. 42
art. 43
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie
art. 44, 45
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
art. 46, 47
art. 48
art. 49
art. 49a
art. 49b
art. 49c, 50
art. 50a
art. 51
art. 52, 53, 54
art. 55, 55a, 56
art. 57
art. 58,59
art. 59a, 59b,
art. 59c, 59d, 59e, 59f
art. 59g, 60

ROZDZIAŁ VI
Utrzymanie obiektów budowlanych (art. 61-72)
art. 61
art. 62
art. 63, 63a, 64
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
art. 65
art. 66
art. 67
art. 68
art. 69,70
art. 71
art. 71a
art. 72
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania
w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych
obiektów budowlanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych
wykonywanych metodą wybuchową

ROZDZIAŁ VII
Katastrofa budowlana (art. 73-79)
art. 73, 74, 75, 76
art. 76a, 77, 78
art. 79

ROZDZIAŁ VIII
Organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego (art. 80-89c)
art. 80, 81
art. 81a
art. 81b, 81c
art. 82
art. 82a, 82b
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków
o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów
zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art.29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
ustawy - Prawo budowlane
art. 83, 83a, 84
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
obiektów budowlanych
art. 84a, 84b
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu
przeprowadzania kontroli działania organów administracji
architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli
i sposobu jego sporządzania
art. 85, 85a
art. 86, 87, 88
art. 88a
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia
w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających
uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych
z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
art. 88b
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu
Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
art. 89, 89a, 89b, 89c

ROZDZIAŁ IX
Przepisy karne (art. 90-94)
art. 90, 91, 91a
art. 92, 93
art. 94
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom
organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego

ROZDZIAŁ X
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie (art. 95-102)
art. 95
art. 96, 97
art. 98, 99, 100, 101
art. 102

ROZDZIAŁ XI
Przepisy przejściowe i końcowe (art. 103-108)
art. 103
art. 104, 105, 106, 107
art. 108

ZAŁĄCZNIK DO USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
(KATEGORIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH)

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier