TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PARLAMENT I RZĄD W REPUBLICE SŁOWACKIEJ autor: BOGUSŁAW PYTLIK
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PARLAMENT I RZĄD W REPUBLICE SŁOWACKIEJ

Wersja papierowa
Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ISBN: 978-83-7378-794-0
Liczba stron: 514
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2013 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
75,00 zł 67,50 zł

Prezentowane opracowanie jest pierwszą w polskiej literaturze z zakresu politologii i prawa konstytucyjnego monografią poświęconą problematyce wzajemnych relacji między parlamentem i rządem Republiki Słowackiej. Analiza ich statusu konstytucyjnoprawnego i podstawowych zależności występujących między nimi w latach 1993-2010 uwzględnia pozycję konstytucyjną, sposób kreacji, kompetencje obu organów, a na tym tle ich wzajemne stosunki.
Dokonane badania pozwoliły na ustalenie, że status oraz liczne kompetencje organu legislatywy oraz kolegialnego organu egzekutywy, a zatem i stosunki między nimi, przedstawiały się w praktyce ustrojowej w sposób odmienny od tego, jaki został przewidziany przez słowackiego ustrojodawcę. Relacje te od samego początku istnienia Republiki Słowackiej zostały trwale zdominowane przez rząd. Trwałość dominacji kolegialnego organu egzekutywy w stosunkach
z organem legislatywy wynika przede wszystkim z ewolucji parlamentarnego typu formy rządów, który dzięki stosowaniu rozwiązań go modernizujących został faktycznie przystosowany do miejscowych warunków i oczekiwań zarówno ustrojowych, jak i politycznych. Przedmiotem zainteresowania Autora stały się także inne podmioty słowackiego systemu politycznego. Poza partiami i ruchami politycznymi, stosownie do potrzeb monografii, uwzględniona została konstytucyjna i rzeczywista rola Prezydenta Republiki Słowackiej oraz innych
organów państwowych, w tym Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej, Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej czy Narodowego Banku Słowacji. Oparcie monografii głównie na słowackojęzycznej literaturze przedmiotu oraz bardzo licznych oryginalnych dokumentach i materiałach źródłowych pozwoliło na staranne odzwierciedlenie i przybliżenie
polskim specjalistom słowackiej kultury politycznej oraz dokonań i poziomu badań naukowych w dziedzinie politologii i prawa konstytucyjnego. Jednocześnie wykorzystanie ustaleń metodologicznych i teoretycznych zawartych w polskiej literaturze przedmiotu, dotyczących przeobrażeń ustrojowych i tworzenia nowych mechanizmów demokratycznego państwa, znacznie bardziej rozwiniętych i związanych z tradycją zachodnioeuropejską, pozwoliło na wszechstronne przedstawienie tytułowej problematyki.

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA USTROJU POLITYCZNEGO REPUBLIKI SŁOWACKIEJ
1. Uwarunkowania polityczne kształtowania się Republiki Słowackiej
2. Konstytucyjne zasady ustrojowe Republiki Słowackiej
3. Charakterystyka relacji między organami władzy ustawodawczej i wykonawczej
3.1. Forma rządów Republiki Słowackiej
3.2. Parlamentaryzm słowacki. Między westminsterskim i konsensualnym modelem demokracji

ROZDZIAŁ II. RZĄDY REPUBLIKI SŁOWACKIEJ W LATACH 1992-2010. POLITYCZNE PRZESŁANKI ICH POWSTAWANIA I FUNKCJONOWANIA
1. Rządy pod przewodnictwem V. Meciara i J. Moravcika. Lata 1992-1998
2. Rządy utworzone przez partie i ruchy polityczne opozycji "antymeciarowskiej". Lata 1998-2006
3. Od rządu z R. Fico na czele do rządu pod przewodnictwem I. Radicovej. Lata 2006-2010

ROZDZIAŁ III. PARLAMENT W PROCESIE POWOŁYWANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W SKŁADZIE RZĄDU
1. Powoływanie rządu w Republice Słowackiej
1.1. Zakres i przedmiot regulacji prawnych
1.2. Ordynacja wyborcza do Rady Narodowej Republiki Słowackiej jako determinanta kształtowania rządu
1.3. Proces powoływania rządu
2. Zmiany w składzie rządu w trakcie kadencji parlamentu
2.1. Tryb dokonywania zmian w składzie rządu
2.2. Praktyka ustrojowa przeprowadzania zmian w składzie rządu
3. Odpowiedzialność parlamentarna rządu
3.1. Pojęcie i istota odpowiedzialności parlamentarnej rządu
3.2. Formy odpowiedzialności parlamentarnej rządu i jego członków
3.3. Regulacje prawnokonstytucyjne dotyczące odpowiedzialności parlamentarnej Rządu Republiki Słowackiej i jego członków
3.4. Odpowiedzialność parlamentarna rządów i ich członków w słowackiej praktyce ustrojowej
3.4.1. Inicjatywy dotyczące rządów i ich przewodniczących
3.4.2. Wnioski o wotum nieufności dla ministrów

ROZDZIAŁ IV. PARLAMENT I RZĄD W PROCESIE USTAWODAWCZYM
1. Prawnokonstytucyjna i ustrojowa istota funkcji ustawodawczej w Republice
Słowackiej
2. Zakres i przedmiot regulacji prawnych
3. Etapy procesu ustawodawczego
3.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej i jego realizacja
3.2. Rozpatrywanie projektu ustawy przez Radę Narodową Republiki Słowackiej
3.3. Podpisanie, ogłoszenie i wejście ustawy w życie
4. Ustawy krajowe a prawo europejskie
4.1. Udział Rady Narodowej Republiki Słowackiej w rozpatrywaniu spraw unijnych
4.2. Transpozycja i implementacja aktów prawnych Unii Europejskiej do porządku prawnego Republiki Słowackiej

ROZDZIAŁ V. PARLAMENT I RZĄD W PROCESIE UCHWALANIA I REALIZACJI BUDŻETU
1. Obowiązujące regulacje prawne
2. Przygotowanie projektu budżetu
2.1. Pojęcie budżetu administracji publicznej i budżetu państwa
2.2. Rola rządu w przygotowaniu projektów budżetu administracji publicznej i budżetu państwa
3. Prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o budżecie państwa i jej uchwalenie. Przyjęcie przez Radę Narodową Republiki Słowackiej projektu budżetu administracji publicznej do wiadomości
4. Formalny kształt ustawy o budżecie państwa
5. Realizacja budżetu państwa
5.1. Problem prowizorium budżetowego
5.2. Zmiany w ustawie o budżecie państwa w trakcie jej realizacji
6. Proces kontroli realizacji budżetu państwa
6.1. Przygotowanie rządowych projektów końcowego rachunku państwowego i końcowego rachunku administracji publicznej
6.2. Stanowisko Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej wobec
projektu końcowego rachunku państwowego
6.3. Uchwalenie przez parlament projektu końcowego rachunku państwowego i przyjęcie do wiadomości projektu końcowego rachunku administracji publicznej
6.4. Bieżąca kontrola realizacji budżetu państwa

ROZDZIAŁ VI. PARLAMENTARNA KONTROLA DZIAŁALNOŚCI RZĄDU
1. Rodzaje i istota działań kontrolnych Rady Narodowej Republiki Słowackiej
1.1. Działania kontrolne podejmowane przez parlament in gremio
1.2. Mechanizmy i procedury kontrolne przyznane komisjom parlamentarnym
1.3. Instytucje i procedury kontrolne w dyspozycji posłów
2. Formy działań kontrolnych - praktyka ustrojowa
2.1. Kontrola działalności rządu realizowana przez izbę parlamentarną
2.2. Działania kontrolne prowadzone przez komisje parlamentarne
2.3. Formy kontroli rządu stosowane przez posłów
3. Efekty działań kontrolnych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier