TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMIN JAKO OBSZAR TEORETYCZNYCH ROZWAŻAŃ I BADAŃ EMPIRYCZNYCH W RAMACH ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO autor: BARTŁOMIEJ MARONA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMIN JAKO OBSZAR TEORETYCZNYCH ROZWAŻAŃ I BADAŃ EMPIRYCZNYCH W RAMACH ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

Wersja papierowa
Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
ISBN: 978-83-7252-770-7
Liczba stron: 225
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2018 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
54,90 zł 49,40 zł

Cel główny oraz cele szczegółowe stanowią podstawę opracowania struktury monografii, która składa się z pięciu rozdziałów.
W pierwszym rozdziale pracy podjęto problem definiowania zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu znaczeniowego tego pojęcia w naukach o zarządzaniu. Następnie przedstawiono rozwój zarządzania nieruchomościami jako przedmiot zarówno osobnej działalności zawodowej, jak i osobnych rozważań naukowych, identyfikując jednocześnie podstawowe pola badawcze i koncepcje naukowe.
W drugim rozdziale zaprezentowano światowy dorobek naukowy z zakresu zarządzania nieruchomościami publicznymi, rozpoczynając analizę literatury od przedstawienia istoty zarządzania publicznego, identyfikując przy tym dwa ujęcia. W pierwszym zarządzanie publiczne traktowane jest jako subdyscyplina w ramach nauk o zarządzaniu, w drugim natomiast - jako zbiór koncepcji naukowych, stanowiący dorobek interdyscyplinarnych badań odnoszących się do funkcjonowania sektora publicznego. Analiza literatury umożliwiła identyfikację głównych koncepcji naukowych wykorzystywanych w międzynarodowych badaniach naukowych poświęconych zarządzaniu nieruchomościami publicznymi, jednocześnie pozwalając częściowo odpowiedzieć na pierwsze pytanie badawcze.
W trzecim rozdziale zaprezentowano specyfikę zarządzania w gminie, uwzględniając historyczny i prawny kontekst tej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Część ta zaczyna się jednak od przedstawienia gminy jako organizacji (w rozumieniu prakseologicznym) i umiejscowienia jej jednoznacznie w zakresie rozważań naukowych subdyscypliny zarządzania publicznego. W rozdziale tym zaprezentowano również obszary realizowanych badań naukowych w Polsce w kontekście zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Część ta stanowi tło konieczne do podjęcia dalszej dyskusji naukowej.
W czwartym rozdziale autor skupia się na zarządzaniu nieruchomościami w gminie ze szczególnym uwzględnieniem krajowego dorobku naukowego w tym obszarze badań. Podobnie jak poprzednio dużo miejsca poświęcono zagadnieniu efektywności zarządzania nieruchomościami oraz źródłom niesprawności, identyfikując te obszary jako szczególnie interesujące z naukowego punktu widzenia. Wyniki analizy prezentowane w rozdziale w połączeniu z wcześniejszymi ustaleniami pozwoliły odpowiedzieć na pierwsze pytanie badawcze.
Ostatni, piąty rozdział pracy poświęcono na prezentację wyników badań empirycznych w gminach należących do wszystkich obszarów metropolitalnych w kraju. Przyjęta metodyka podporządkowana była znalezieniu odpowiedzi na drugie pytanie badawcze oraz pełnej weryfikacji hipotez, przyczyniając się tym
samym do osiągnięcia wszystkich celów pracy. Zaprezentowane badanie opiera się na założeniu, według którego identyfikacja problemów zarządzania nieruchomościami w gminie, ustalenie ich źródeł, jak również wskazanie kierunków usprawnień jest możliwe przy pełnej integracji dorobku naukowego z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz zarządzania publicznego.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI JAKO OBSZAR TEORETYCZNYCH ROZWAŻAŃ I BADAŃ EMPIRYCZNYCH
1.1. Rozwój zarządzania nieruchomościami
1.1.1. Istota i rodzaje nieruchomości
1.1.2. Nieruchomość jako obiekt zarządzania i przedmiot badań
1.2. Zarządzanie nieruchomościami - aspekty definicyjne w świetle literatury
przedmiotu
1.3. Koncepcja zarządzania nieruchomościami organizacji jako podstawa
prowadzenia badań w obszarze zarządzania nieruchomościami publicznymi
1.3.1. Zakres tematyczny badań naukowych w ramach zarządzania
nieruchomościami
1.3.2. Zakres badań naukowych w obszarze zarządzania nieruchomościami
organizacji
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI JAKO OBSZAR BADAŃ NAUKOWYCH NA ŚWIECIE
2.1. Zarządzanie publiczne jako subdyscyplina nauk o zarządzaniu oraz zbiór
koncepcji naukowych odnoszących się do funkcjonowania sektora publicznego
2.2. Uwarunkowania administracyjno-prawne zarządzania nieruchomościami
publicznymi na świecie
2.3. Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi w świetle międzynarodowego
dorobku naukowego
2.4. Możliwości wykorzystania koncepcji zarządzania publicznego w badaniach
nad zarządzaniem nieruchomościami państwowymi i samorządowymi
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
SPECYFIKA ZARZĄDZANIA W GMINIE JAKO PODSTAWOWEJ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3.1. Gmina jako organizacja
3.2. Etapy budowy samorządu terytorialnego w Polsce
3.3. Obszary teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach
zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
3.4. Zadania gminy i efektywność ich realizacji
3.4.1. Zadania gminy
3.4.2. Efektywność realizacji zadań w jednostkach samorządu terytorialnego
w świetle badań
3.5. Identyfikacja źródeł niesprawności w jednostkach samorządu terytorialnego
3.6. Podsumowanie

Rozdział 4
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMIN JAKO PRZEDMIOT KRAJOWYCH BADAŃ NAUKOWYCH
4.1. Nieruchomości jako podstawa materialna realizacji zadań gminy i warunek
jej samodzielności ekonomicznej
4.2. Zarządzanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego w świetle
badań krajowych
4.3. Efektywność zarządzania nieruchomościami gminnymi w teorii i praktyce
4.4. Źródła niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5
OCENA ZAKRESU WYKORZYSTANIA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA
PUBLICZNEGO W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI GMIN
W POLSCE - WYNIKI BADAŃ
5.1. Metodyka badania
5.2. Obszar badań
5.3. Identyfikacja czynników obniżających sprawność w sferze zarządzania
nieruchomościami gmin
5.4. Rola koncepcji nowego zarządzania publicznego i public governance
w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce
5.4.1. Wstępne wyniki badań empirycznych
5.4.2. Klasyfikacja gmin pod względem stosowania koncepcji zarządzania
publicznego z wykorzystaniem metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga
5.5. Podsumowanie

Zakończenie

Załącznik: Kwestionariusz ankiety

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii
specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier