TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: OCHRONA KRAJOBRAZU wyd.4 autor: BARBARA ŻARSKA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

OCHRONA KRAJOBRAZU wyd.4

Wersja papierowa
Wydawnictwo: SGGW
ISBN: 978-83-7583-331-7
Liczba stron: 267
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2011 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
54,90 zł 49,40 zł

Ochrona krajobrazu nie oznacza jedynie tworzenia obszarów i obiektów chronionych na terenach o największych wartościach przyrodniczych, kulturowych i wizualnych. Ochrona krajobrazu to także, i przede wszystkim, kształtowanie harmonijnego i pięknego krajobrazu na całym obszarze w skali lokalnej, regionu i kraju. Należy dbać o krajobraz wszędzie, nie tylko na obszarach chronionych, realizować politykę ochrony krajobrazu spójną dla całego obszaru, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne.
Krajobraz jest rozumiany w tej publikacji jako synteza środowiska przyrodniczego, kulturowego i wizualnego. Zatem ochrona krajobrazu oznacza:
- ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego,
- ochronę i kształtowanie środowiska kulturowego,
- ochronę i kształtowanie środowiska wizualnego.
Według Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (2000), "ochrona krajobrazu" oznacza działania na rzecz zachowania i utrzymania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu w taki sposób, aby ukierunkować i harmonizować zachodzące zmiany, wynikające z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
Głównym celem książki jest popularyzacja wiedzy i sformułowanie wskazań, dotyczących kształtowania, ochrony i zarządzania krajobrazem, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, na większych obszarach, np. gmin, powiatów i województw, a także na obszarach chronionych, takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000 (wybrane zagadnienia z tego zakresu).

SPIS TREŚCI

I.Wstęp (Barbara Żarska)

II.Krajobraz - pojęcie i struktura (Barbara Żarska)
A.Pojęcie krajobrazu i jego współczesne rozumienie
B.Komponenty i elementy krajobrazu
C.Struktura krajobrazu

III.Światowe inicjatywy na rzecz powstrzymania globalnego kryzysu środowisk
mające znaczenie dla ochrony krajobrazu (Barbara Żarska)
A.Ochrona przyrody i środowiska - rys historyczny
B.Ogólnoświatowy kryzys środowiska i zintegrowane działania na rzecz jego powstrzymania
C.Czerwone księgi roślin i zwierząt

IV.Ochrona krajobrazu w Polsce - główne podstawy prawne
(Barbara Żarska, Małgorzata Szymczak-Piątek)
A.Wprowadzenie
B.Wytyczne do kształtowania krajobrazu zawarte w Konstytucji RP
i polityce ekologicznej państwa
C.Ważniejsze akty prawne mające istotne znaczenie dla ochrony krajobrazu
D.Ochrona środowiska przyrodniczego
1.Ustawa - Prawo ochrony środowiska z 2001 roku - kompleksowa regulacja prawna dotycząca ochrony zasobów środowiska
2.Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku - podstawowa regulacja
prawna dotycząca ochrony przyrody
a.Znaczenie i cele ochrony przyrody
b.Formy ochrony przyrody oraz obszary i obiekty chronione
c.Plany ochrony
d.Ochrona w drodze uznania za park gminny oraz ochrona terenów zieleni i zadrzewień
e.Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków
3.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku
- znaczenie dla ochrony krajobrazu całego kraju, w tym dla ochrony
środowiska przyrodniczego
4.Ustawa o lasach z 1991 roku - znaczenie dla ochrony leśnych zasobów
krajobrazowych
5.Inne akty prawne zawierające istotne odniesienia do ochrony krajobrazu
przyrodniczego
E.Ochrona środowiska kulturowego
1.Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku -
podstawowa regulacja prawna dotycząca ochrony środowiska kulturowego
2.Inne akty prawne mające istotne znaczenie dla ochrony elementów
kulturowych
F.Ochrona środowiska wizualnego w zapisach prawa kraj owego

V.Prawo Unii Europejskiej dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu
(Barbara Żarska)
A.Wprowadzenie
B.Rozporządzenia Unii Europejskiej
C.Dyrektywy Unii Europejskiej

VI.Konwencje międzynarodowe mające istotne znaczenie dla ochrony krajobrazu
(Barbara Żarska)
A.Wprowadzenie
B.Konwencja ramsarska
C.Konwencja paryska - o dziedzictwie światowym
D.Konwencja waszyngtońska
E.Konwencja bońska
F.Konwencja berneńska
G.Konwencja o różnorodności biologicznej
H.Światowa koncepcja sieci rezerwatów biosfery (UNESCO - MAB)
I.Europejska Konwencja Krajobrazowa
J.Inne konwencje międzynarodowe

VII.Ekologiczne kryteria kształtowania krajobrazu i zasady wyznaczania
systemów przyrodniczych (Barbara Żarska; podrozdział F: Barbara Żarska,
Małgorzata Szymczak-Piątek)
A.Ekologiczne przesłanki kształtowania krajobrazu
B.Główne zasady kształtowania krajobrazu w aspekcie ochrony wartości
przyrodniczych i struktury ekologicznej
C.Krajowy system obszarów chronionych i znaczenie przyrodnicze Polski
w Europie
D.Przykłady innych koncepcji systemów obszarów chronionych
E.Główne zasady i problemy ochrony różnych typów ekosystemów
1.Wskazania ogólne
2.Zasady ochrony lasów i zrównoważona gospodarka leśna
3.Zasady ochrony torfowisk
4.Zasady ochrony roślinności kserotermicznej
5.Zasady ochrony łąk i muraw
6.Zasady ochrony krajobrazu rolniczego
7.Zasady ochrony ekosystemów wodnych
8.Zasady ochrony krajobrazu dolin rzecznych
9.Zasady ochrony flory
10.Zasady ochrony fauny
11.Zasady ochrony przyrody nieożywionej
F.Harmonizacja ochrony wartości przyrodniczych i rozwoju turystyki
G.Główne instrumenty ochrony krajobrazu w Polsce - podsumowanie

VIII.Ogólne zasady wykonywania studium ochrony krajobrazu dla różnych
obszarów (Barbara Żarska)
A.Wprowadzenie
B.Ogólna metodyka wykonania studium
C.Zbieranie informacji i ocena stanu krajobrazu
D.Analiza środowiska przyrodniczego
E.Analiza środowiska kulturowego
F.Analiza środowiska wizualnego
G.Podział na jednostki przestrzenno-krajobrazowe
H.Waloryzacja krajobrazowa
I.Opracowanie koncepcji ochrony krajobrazu

IX.Etyka ekologiczna a krajobraz (Małgorzata Szymczak-Piątek)
A.Wprowadzenie
B.Stosunek człowieka do środowiska i jego odpowiedzialność
za środowisko
1.Stosunek człowieka do środowiska w tradycyjnych kulturach i religiach
2.Stosunek człowieka do środowiska w wybranych doktrynach
filozoficznych do początku XX wieku
C.Główne nurty etyki ekologicznej
1.Antropocentryczna etyka środowiskowa
2.Etyka biocentryczna (indywidualistyczna)
3.Etyka holistyczna (ekosystemowa)
4.Etyka ochrony zwierząt
D.Uniwersalne reguły współczesnej etyki ekologicznej

Aneks 1. Ważniejsze krajowe akty prawne dotyczące ochrony krajobrazu
Aneks 2. Parki narodowe w Polsce - ogólne informacje
Aneks 3. Parki krajobrazowe w Polsce - zestawienie tabelaryczne
Aneks 4. Klasyfikacja rezerwatów przyrody
Aneks 5. Nazwy i akronimy ważniejszych organizacji i programów
międzynarodowych

Literatura

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier