TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: METODOLOGIA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM DOFINANSOWANYM Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH autor: ALEKSANDER M. NAWRAT, DAYANA NAPOLES GRABEK
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

METODOLOGIA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM DOFINANSOWANYM Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wersja papierowa
Wydawnictwo: PAK
ISBN: 978-83-930505-2-9
Liczba stron: 202
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2011 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
35,90 zł 32,30 zł

Książka jest zbiorem wskazówek, porad oraz zasad niezbędnych przy należytej realizacji projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Prostym i zwięzłym językiem opisywane są procesy zarządzania projektem oraz działania jakie należy zrealizować w celu efektywnego zakończenia jego realizacji. Omówiono w niej specyficzne wymagania wynikające z polityki UE w odniesieniu do wydatkowania, rozliczenia i udokumentowania funduszy na programy badawcze i wdrożeniowe. Wyjaśniono na przykładach definicje podstawowych wskaźników ekonomicznych charakteryzujących projekt.
Autorzy wykorzystali doświadczenie zdobyte w takich dziedzinach jak składanie wniosków o dofinansowanie projektu, realizacja projektu, składanie wniosku o płatność, opracowanie studiów wykonalności, kontrola przedsięwzięcia oraz ochrona własności intelektualnej. Wykorzystali najważniejsze krajowe i zagraniczne publikacje dotyczące omawianej problematyki. Zawarte zostało również orzecznictwo sądowe i ustawodawstwo dotyczące opisywanej tematyki. Jedną z wielu korzyści jest ukierunkowanie książki na wiedzę praktyczną obejmującą kluczowe zagadnienia procesu realizacji projektu objętego dofinansowaniem, jak: studium wykonalności, zarządzanie ryzykiem, elementy regulacji prawnych.
Tematyka poruszana w książce jest bardzo istotna w kraju, ponieważ korzystanie ze środków unijnych przy realizacji projektów lokowanych w różnych obszarach gospodarki sprawia, że uwalniają się dodatkowe bardzo znaczące możliwości rozwoju przedsiębiorczości, pozyskania nowych i innowacyjnych technik i technologii.
Książka jest dobrym, specjalistycznym podręcznikiem, przeznaczonym w szczególności dla osób zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych, których projekcja finansowa przewiduje udział funduszy europejskich.
Książka jest przydatna nie tylko dla osób które zaczynają budować swoje relacje z projektem, ale i dla tych, którzy chcą usystematyzować zdobytą o nim wiedzę. Kierowana jest do osób przygotowujących wnioski o projekty finansowane z funduszy europejskich, a także realizujących takie projekty.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Pojęcie projektu i historia zarządzania projektem
1.1. Definicja projektu
1.1.1. Definicja Amerykańska
1.1.2. Definicja przyjęta przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
1.1.3. Definicja przyjęta przez Instytut Zarządzania Projektem
1.1.4. Definicja zgodna z metodyką Projects in Controlled Environments
1.1.5. Definicja zarządzania cyklem projektu
1.2. Zarządzanie projektem
1.2.1. Zarys historyczny

2. Pojęcie zarządzania projektem i cykl życia projektu
2.1. Instytut Zarządzania Projektem
2.2. Nowoczesne metody zarządzania projektem i zasobami ludzkimi
2.2.1. Project Management Institute
2.2.2. International Project Management Association
2.2.3. Projects in Controlled Environment
2.2.4. Sześć Sigma
2.2.5. Extreme Project Management
2.2.6. Extreme Programming in Controlled Environments
2.2.7. Agile Project Management
2.2.8. Project Cycle Management

3. Zarządzanie ryzykiem
3.1. Zarys historyczny
3.2. Metody zarządzania ryzykiem
3.2.1. Management of Risk
3.2.2. Projects in Controlled Environments (PRINCE2)
3.2.3. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK)
3.3. Etapy zarządzania
3.3.1. Identyfikacja
3.3.2. Analiza
3.3.3. Kwantyfikacja ryzyka
3.3.4. Hierarchizacja ryzyka
3.4. Monitoring i kontrola
3.5. Sposoby kontroli zagrożeń

4. Mind Mapping (MM)
4.1. Zarys historyczny
4.2. Mind Mapping
4.3. Mapy myśli
4.4. Grupowe mapy myśli

5. Zasady kontroli projektów
5.1. Odpowiedzialność Beneficjenta
5.2. Instytucja Wdrażająca
5.3. Instytucja Płatnicza
5.4. Audyt wewnętrzny
5.4.1. Organizacja audytu wewnętrznego w świetle ustawy o finansach publicznych
5.4.2. Szczególne rozwiązania dotyczące audytu wewnętrznego dla jednostek zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych
5.4.3. Kontrola prawidłowości operacji na podstawie badania próby
5.4.4. Zasady doboru próby
5.5. Kontrole na wniosek Komisji Europejskiej
5.6. Pozostałe kontrole skarbowe
5.7. Kontrola Beneficjentów Funduszy Strukturalnych
5.7.1. Cele i zakres kontroli
5.7.2. Tryb kontroli
5.7.3. Zasady prowadzenia postępowań kontrolnych
5.7.4. Wszczęcie kontroli
5.7.5. Uprawnienia i obowiązki kontrolujących
5.7.6. Informacja pokontrolna
5.7.7. Postępowanie w razie zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub odmowy podpisania informacji pokontrolnej
5.7.8. Zalecenia pokontrolne
5.8. Najczęściej popełniane błędy i uchybienia podczas realizacji projektów
5.9. Postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
5.9.1. Sankcje za nieprawidłowości w projekcie

6. Kontrola stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych
6.1. Stosowanie procedur Prawa zamówień publicznych w czasie realizacji projektów
6.2. Opis przedmiotu zamówienia
6.3. Rażąco niska cena
6.4. Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
6.5. Kryteria oceny ofert, a warunki udziału w postępowaniu
6.6. Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
6.7. Naruszenie przepisów przy udzielaniu zamówień częściowych
6.8. Obowiązki Beneficjenta w związku ze stosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych
6.9. Postępowanie w razie wykrycia naruszenia
6.9.1. Wysokość korekt finansowych
6.9.2. Metody ustalenia wysokości korekty
6.10. Prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych
6.11. Środki ochrony prawnej w świetle nowelizacji Prawa zamówień publicznych
6.12. Tryb z wolnej ręki
6.13. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych

7. Studium wykonalności jako narzędzie wyliczenia skuteczności,adekwatności i opłacalności projektu
7.1. Istota studium wykonalności
7.2. Etapy tworzenia studium wykonalności
7.2.1. Analiza ekonomiczno-finansowa. Analiza wrażliwości
7.2.2. Źródła informacji potrzebnych do przeprowadzenia analiz
7.2.3. Wskaźniki niezbędne do stworzenia analizy finansowej i ekonomicznej
7.2.4. Wskaźniki rentowności
7.2.5. Wskaźniki płynności
7.2.6. Wskaźnik zadłużenia
7.2.7. Wskaźnik efektywności
7.2.8. Luka finansowa
7.2.9. Matryca logiczna
7.2.10. Niedoskonałość rynku. Koszty i korzyści społeczne
7.2.11. Finansowanie
7.2.12. Analiza rynku

8. Ochrona własności intelektualnej
8.1. Zarys historyczny
8.2. Podstawowe informacje o ochronie prawnej wynalazków i wzorów użytkowych
8.3. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych
8.3.1. Polskie regulacje prawne
8.3.2. Umowy międzynarodowe
8.4. Patent
8.4.1. Patent europejski
8.4.2. Ochrona patentowa wynalazków za granicą
8.5. Wzór użytkowy
8.6. Wzór przemysłowy
8.7. Znak towarowy
8.7.1. Wspólnotowy znak towarowy (CTM)
8.7.2. Ochrona znaków towarowych za granicą
8.8. Ograniczenia praw wyłącznych
8.9. Europejskie zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i stosowania

Literatura

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier