TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: RACHUNKOWOŚĆ DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH - UJĘCIE PRAKTYCZNE PODRĘCZNIK autor: AGNIESZKA CICHA, KATARZYNA ZASIEWSKA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

RACHUNKOWOŚĆ DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH - UJĘCIE PRAKTYCZNE PODRĘCZNIK

Wersja papierowa
Wydawnictwo: STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ISBN: 978-83-7228-447-1
Liczba stron: 418
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2018 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
97,90 zł 88,10 zł

Stan prawny na dzień 1 września 2018 roku

Niniejsza publikacja, dostarczając możliwie wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej, jest skierowana przede wszystkim do szerokiego kręgu praktyków rachunkowości - zarówno dążących do uzyskania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością (głównie samodzielnego księgowego), jak również chcących pogłębić i zaktualizować swą wiedzę. Tematyka książki oraz układ poszczególnych rozdziałów są dostosowane do programu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości. Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce są skorelowane, w zakresie treści merytorycznych oraz struktury i uporządkowania prezentowanych zagadnień, z opracowanym przez autorki zbiorem zadań zatytułowanym Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne. Obie publikacje są kompatybilne i wzajemnie się uzupełniają.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach
prowadzących działalność gospodarczą
1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i podstawowe formy jej prowadzenia
1.2. Prawne kryteria podziału przedsiębiorstw
1.3. Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorstw
1.4. Nadrzędne zasady rachunkowości
1.5. Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej
1.6. System informacyjny rachunkowości
1.7. Etyka w rachunkowości
1.8. Pytania testowe

Rozdział 2
Aktywa pieniężne
2.1. Pojęcie aktywów pieniężnych i ich klasyfikacja
2.2. Środki pieniężne w walucie polskiej
2.2.1. Środki pieniężne w kasie
2.2.2. Środki pieniężne w banku i rozliczenia za pośrednictwem
banku
2.3. Środki pieniężne w drodze
2.4. Środki pieniężne w walutach obcych
2.4.1. Uwagi ogólne
2.4.2. Środki pieniężne w kasie walutowej
2.4.3. Środki pieniężne na rachunkach walutowych
2.4.4. Wycena na dzień bilansowy środków pieniężnych w walutach obcych
2.5. Inwentaryzacja środków pieniężnych
2.6. Pytania testowe

Rozdział 3
Rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne
3.1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków
3.2. Ogólne zasady ewidencji rozrachunków
3.3. Wycena należności i zobowiązań
3.4. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami krajowymi
3.5. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi
3.6. Rozrachunki publicznoprawne
3.6.1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków publicznoprawnych
3.6.2. Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług
3.6.3. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego
3.6.4. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
3.7. Rozrachunki związane z naliczaniem wynagrodzeń
3.8. Inne rozrachunki
3.9. Inwentaryzacja rozrachunków
3.10. Fundusze specjalne
3.11. Pytania testowe

Rozdział 4
Rzeczowe aktywa obrotowe - materiały i towary
4.1. Pojęcie i klasyfikacja rzeczowych aktywów obrotowych
4.2. Dokumentowanie oraz miary stosowane do wyceny materiałów
i towarów
4.3. Ogólne zasady ewidencji materiałów i towarów
4.4. Zakup materiałów i towarów oraz jego rozliczenie - wycena
i ewidencja
4.5. Rozchody materiałów i towarów - wycena i ewidencja
4.5.1. Kierunki rozchodu materiałów i towarów
4.5.2. Metody wyceny rozchodu materiałów i towarów w cenach
rzeczywistych
4.5.3. Rozchód materiałów i towarów w cenach ewidencyjnych
4.6. Wycena na dzień bilansowy
4.7. Inwentaryzacja materiałów i towarów
4.8. Pytania testowe

Rozdział 5
Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne
5.1. Ogólna charakterystyka aktywów trwałych wykorzystywanych
w działalności operacyjnej jednostki
5.2. Środki trwałe
5.2.1. Pojęcie środków trwałych i kryteria ich klasyfikacji
5.2.2. Ogólne zasady ewidencji i dokumentowania środków
trwałych
5.2.3. Wycena i ewidencja wartości początkowej środków trwałych
5.2.4. Amortyzacja środków trwałych
5.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
5.2.6. Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
5.2.7. Wycofanie środków trwałych z używania
5.3. Budowa, ulepszenia i remonty środków trwałych
5.4. Wartości niematerialne i prawne
5.5. Leasing
5.5.1. Umowa leasingowa
5.5.2. Wycena i ewidencja leasingu operacyjnego
5.5.3. Wycena i ewidencja leasingu finansowego
5.6. Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
5.7. Wycena na dzień bilansowy oraz ujawnianie i prezentacja
w sprawozdaniu finansowym
5.8. Pytania testowe

Rozdział 6
Aktywa inwestycyjne i zobowiązania finansowe
6.1. Ogólna charakterystyka aktywów inwestycyjnych i zobowiązań
finansowych
6.2. Aktywa finansowe
6.2.1. Ewidencja i wycena długoterminowych aktywów finansowych
6.2.2. Ewidencja i wycena krótkoterminowych aktywów finansowych
6.3. Zobowiązania finansowe - ewidencja i wycena
6.4. Pytania testowe

Rozdział 7
Kapitał (fundusz) własny
7.1. Pojęcie i kryteria klasyfikacji kapitału własnego
7.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
7.2.1. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej
7.2.2. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
7.2.3. Kapitał zakładowy w spółkach osobowych
7.2.4. Fundusz założycielski przedsiębiorstw państwowych
7.3. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe
7.4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
7.5. Pytania testowe

Rozdział 8
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
8.1. Rezerwy w rachunkowości i ich klasyfikacja
8.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
8.3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
8.4. Pozostałe rezerwy na zobowiązania
8.5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
8.6. Pytania testowe

Rozdział 9
Rachunek kosztów
9.1. Pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji
9.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
9.3. Warianty ewidencyjne kosztów
9.3.1. Uwagi ogólne
9.3.2. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
9.3.3. Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym (funkcjonalnym)
9.3.4. Ewidencja kosztów w układzie pełnym
9.4. Wybrane metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia
produktów
9.4.1. Kalkulacja podziałowa prosta
9.4.2. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
9.4.3. Kalkulacja zleceniowa
9.5. Pytania testowe

Rozdział 10
Struktura i treść sprawozdania finansowego
10.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji
10.2. Sprawozdanie finansowe jednostki
10.2.1. Elementy sprawozdania finansowego
10.2.2. Bilans
10.2.3. Rachunek zysków i strat
10.2.4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
10.2.5. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego
10.3. Formalne obowiązki podmiotów związane ze sporządzeniem
i zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego
10.4. Podział wyniku finansowego
10.5. Pytania testowe

Odpowiedzi do pytań testowych

Załączniki

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier